Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4387 (Osobne riječi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4387, 25 Srpanj 1948

OSOBNE RIJEČI…

Duh vam saopćuje Moju Riječ, i ova je što vi trebate slušati. Ja ću vam uvijek govoriti pod uvjetom da vi najprije govorite Meni u duhu i u Istini. Time Ja ne odgovaram samo na riječi izgovorene od strane vaših usta, već će ono što osjećate i mislite u vašem srcu pronaći svoj put do Mene i dati povod odgovoru. Ako Me pitate na ovaj način vi ćete mentalno primiti Moj odgovor. Onda možete pouzdano vjerovati da vaše misli potječu od Mene i uzmite ih k srcu. Ja želim da razumijete sve i ne započnete dvojbiti… Prema tome Ja također želim da znate kakvu vrstu odnosa vi trebate imati jedni spram drugih. Ja vam želim dati Riječ savjeta koju trebate ozbiljno razmotriti tako da onda možete donijeti slobodnu odluku.

Ja želim da uspostavite najsrdačniju harmoniju duša među vama samima, Ja želim da uspostavite čist odnos koji je podupiran obostranom ljubavlju, odnos u kojem je svaki od vas voljan dati drugome i svaki je postavljeni uvjet isključen. Ja želim da ostanete zajedno sve dok vas smrt ne rastavi, budući je vaša zemaljska staza jedino kratka. Vi ste težili spram istog cilja i trebate također pokušati postići ovaj cilj… duhovno vjenčanje, koje nadživljuje sve, koje predstavlja sjedinjenje u duhovnom kraljevstvu, koje se sastoji od uzajamne aktivnosti i iste svjesnosti snage. Međutim, ovo sjedinjenje zahtjeva isti stupanj zrelosti i time isto zračenje svjetla, posljedično također istu Ljubav i isto znanje… I iz ovog razloga nastojanje dvoje ljudi na Zemlji, koji žele raditi zajedno u duhovnom kraljevstvu, mora omogućiti direktni prijenos svjetla i snage, duhovnog znanja. Moj Duh mora biti sposoban biti učinkovitim u njima i podučiti ih, to jest oni trebaju primiti Moju Riječ kroz glas duha. I izvjesno je da ćete jedino kroz akcije Ljubavi vi probuditi Duha unutar vas, koji će vas onda podučiti.

Ljudi koji su sjedinjeni zajedno kroz istinsku, čistu Ljubav otvaraju vrata njihovih srdaca duhu unutar njih samih, koji je dio Mene. Oni sebe oblikuju u primajuće posude za Moj Duh i mogu biti neprestano podučavani. I time ste vi određeni putovati stazom uspona zajedno, budući ćete življenjem u emocionalnoj harmoniji vi biti vrlo prijemčivi za snagu duha, za Moje zračenje, za Moju Riječ, koja će vam onda biti saopćena direktno. Svatko tko primi Moju Riječ direktno ju mora predati dalje, i što više on ljubi njegovo bližnje ljudsko biće to će on to više gorljivo učiniti. Štoviše, sa Ljubavlju ponuđena Riječ će biti prihvaćena gdje je Ljubav bila iznova probuđena. I Ljubav treba biti prakticirana budući je ona sama po sebi snaga, time sve više Ljubavi također znači sve više snage.

Vaš je kurs života vrlo kratak, i prema tome svaki dan treba biti iskorišten od strane vas da radite zajedno u ime Mene i Mojeg kraljevstva. Ali zajednička aktivnost također potrebuje potpuno uvjerenje što se tiče duhovnih pitanja, što se tiče prosuđivanja, shvaćanja i procjenjivanja onog što vam je predstavljeno kao Istina kroz duh. Međutim, ispravno razmišljanje uvijek zahtjeva djelovanje duha, a Moj Duh može jedino djelovati u prisutnosti Ljubavi. Otud vi nikada ne bi trebali dozvoliti Ljubavi da postane neuzvraćena/neostvarena, budući će partneru nedostajati razumijevanje za duhovnu Istinu kada stoji izvan Ljubavi. Iz Ljubavi spram Mene vi trebate uložiti napor da pokažete Ljubav drugim ljudima, otud vi trebate prakticirati davajuću, radosnu Ljubav, i kada je ona time uzvraćena to će prouzročiti izmjenu snage sa zemaljskim i duhovnim rezultatima. I to je što vi trebate postići time što ćete podsjećati jedno drugo da ljubite, time što ćete biti iskreno odani jedno drugime, time što ćete snažiti osjećaj zajedništva do točke da više ne možete zamisliti život jedno bez drugoga… Onda ćete doživjeti najveće čudo na Zemlji, vi ćete obadvoje čuti zvuk Riječi u isto vrijeme… Onda neće biti više razdvajanja za vas, onda će Moj Duh neprestano djelovati u vama, onda će svaka dvojba dokončati, Istina Moje Riječi će sijati tako blistavo za vas da ćete biti potpuno ispunjeni od strane nje i vi ćete radosno raditi zajedno za Mene i Moje kraljevstvo.

Prema tome vi trebate sebe u cjelosti podrediti Mojem vođenju, vi ne bi trebali svojeglavo učiniti ništa nego ono što ste nagnani učiniti iz unutar vas samih, vi bi trebali jedino uvijek sebi dozvoliti biti vođenima od strane vašeg osjećaja, budući Ja postavljam Moju volju u vaše srce i nagonjenje vašeg srca je izražaj Moje volje. Ako vi popustite ovome vi ćete sebe podrediti Mojoj volji, ako mu se suprotstavite onda je vaša volja snažnija. Ja bi vas želio upozoriti u svezi ovoga, jer Moja volja uvijek vodi do cilja, dok će vaša uvijek odvoditi od cilja ili produžiti stazu tako da ćete vi rasipati vrijeme, jer Kraj dolazi uskoro.

AMEN

Spread the Truth