Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4384 (Istraživanje… Istina… Način života…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4384, 23 Srpanj 1948

ISTRAŽIVANJE… ISTINA… NAČIN ŽIVOTA…

Rezultat istraživanja može biti prihvaćen kao Istina jedino onda kada je sam tražitelj ušao u Moju volju, stoga on Meni podređuje svoje razmišljanje, htijenje i djelovanje, odnosno, uvijek traži Moju podršku, štogod poduzima. Onda i rezultat njegovog istraživačkog rada može nedvojbeno biti prihvaćen, onda je on svoje istraživanje proveo uz pomoć Mojega Duha, i tijek njegovih misli je kroz to bio ispravno vođen. Stoga biste vi ljudi sami mogli načiniti sud (mišljenje), ako vi uzmete u obzir ovaj razlog, i ozbiljno se potrudite stajati u Istini, tako da vi makar možete s pravom osuditi ono što vam je dostavljeno od strane ljudi koji očigledno vode način života protivan Mojoj volji. Jer, takvi ljudi ne mogu baš nikada dati razjašnjenje sukladno Istini o još neistraženim stvarima. Tako oni neće moći ni podučavati bližnje, sve dok su nepodobni za učitelje, budući su oni sami bez znanja. Ispravan način života je prvi preduvjet za to da njegov razum također radi u ispravnom smjeru. Zato će čovjek koji duboko vjeruje, koji ispunjava Moju zapovijed Ljubavi, biti u stanju mnogo lakše razriješiti još nerazjašnjena pitanja, i njegova ispitivanja (istraživanja) će proizvesti rezultate koji bez razmišljanja mogu biti prihvaćeni, kao što će također svaki čovjek biti u ispravnom razmišljanju, čim je njegov način života ispravan preda Mnom. Ovo znanje će vam također olakšati procjenu ljudskih ideja, koje su vam dostavljene kao Istina, i koje vi morate ispitati prije nego ih prihvatite. Čak i ako je bio aktivan najoštriji razum, on može rezultirati zabludom (pogreškom), ako razum nije bio združen s Ljubavlju. Razum doduše može nastojati logički obrazložiti (dokazati) ono što on zastupa, unatoč tome Ljubav će vidjeti jasnije, i otkriti gdje je razum izveo pogrešne zaključke. I zato mora prosudba čovjeka koji stoji u Ljubavi, biti više poštivana, i zaista će biti mudar čovjek koji sluša glas srca, ono što mu prema osjećaju izgleda prihvatljivo… Jer, on će biti bliže Istini. Uvijek iznova mora biti naglašeno da Ljubav i Istina ne mogu biti jedna od druge odvojene, da je Ljubav ključ za mudrost, i da van Ljubavi nikada ne može biti pronađena Istina, unatoč najoštrijoj razumskoj aktivnosti. Vi ljudi međutim morate biti na oprezu da vam ne bude ponuđena zabluda, ako vi tragate za Istinom, a ne idete putem k Meni. Jer, onda ćete vi biti zaslijepljeni prividno najblistavijim znanjem, koje ipak, kao obmanjujuće svjetlo, ne može nikada izdržati ozbiljnu provjeru. Želite li vi međutim provjeriti, onda pripazite na ono što vam Ja kažem… primijenite uvijek Ljubav kao mjeru, i vaš sud će biti ispravan. Onda možete bez oklijevanja prihvatiti ili odbaciti, onda vi povjeravate sa Mnom, i Ja vam zaista dajem razjašnjenje, i dobro vodim vaše razmišljanje.

AMEN

Spread the Truth