Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4374 (Poplava… Posljednji dani… Svjetovni napredak…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4374, 13 Srpanj 1948

POPLAVA… POSLJEDNJI DANI… SVJETOVNI NAPREDAK…

Ukratko prije kraja će biti baš kao što je bilo u vrijeme Poplave. Ljudi će imati veliku naklonost prema svim svjetovnim užicima (= jako će ljubiti/željeti/naginjati ka svjetovnim užicima), oni će se odavati svojim fizičkim žudnjama i porocima, vodit će nemoralan i neetički način života i neće upućivati misao ka Onome iznad, Koji je Gospodar nad nebom i zemljom. Jer oni više neće imati vjere… Duhovni nivo će biti najniži od početka ovog razvojnog perioda. Podrugujući se i klevećući/huleći oni će se neprijateljski suočiti sa nekolicinom vjernika, progonit će ih i negirat će im sve što im je potrebno za život. Oni sami, međutim, će se gozbiti i prežderavati, oni će živjeti i ljubiti… ali njihova ljubav će biti lažna i njihov način života pogrešan, jer u posljednje vrijeme će Zemlju nastanjivati đavolje sluge, i raspadanje Zemlje će jedino okončati stanje koje ljudima više ne dozvoljava uzvišeniji razvoj.

To će biti vrijeme grešnosti koje će nadilaziti svaku maštu. Bog će biti u potpunosti zamijenjen i oni koji vjeruju u Njega će biti u smrtnoj opasnosti… I Bog Osobno će dokončati ovaj period, posljednji dan će pristići iznenada i neočekivano usred svjetovnog zanosa/mahnitanja u kojem ljudi posljednjih dana neprestano žive… Zato će prije ovoga biti vidljiv očigledan napredak, sve što je svjetovne prirode će biti ponuđeno ljudima, njihovi zahtjevi za svjetovnim stvarima će biti izuzetni i svatko će beskrupulozno sebi priuštiti ono za čime mu um žudi; snažni će se boriti sa slabima i pobjednik će biti onaj koji bezobzirno postigne što ne zaslužuje, jer on je podržavan od strane Sotone osobno koji mu daruje materijalne pogodnosti i draži ga ka povećanom uživanju života.

Grijeh će se povećati do alarmantne mjere i Sud će se dogoditi kada ga nitko ne očekuje. Jer jednom kada su ljudi dosegnuli ovaj nivo razvoja oni će morati biti progutani od strane Zemlje, budući da će postati istinske đavolje sluge i u potpunosti negirati Boga. I onda će čas odgovornosti doći za sve grešnike, dan Božje Pravde će pristići, Dan Suda će doći svima koji pripadaju Božjem neprijatelju i Dan odštete/nagrade za nekolicinu koji su vjerni Bogu, koji ne odustaju i ne podliježu kao žrtve kušnjama svijeta…. Kao što je proglašeno u Riječi i Pismu… Period spasenja će doći do kraja pošto će čovječanstvo biti spremno za svoju propast.

AMEN

Spread the Truth