Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4373 (Sposobnost prosudbe ovisi o životu Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4373, 12. Srpanj 1948.

SPOSOBNOST PROSUDBE OVISI O ŽIVOTU LJUBAVI…

Tko želi ispitivati i prosuđivati vrijednost onoga što mu je ponuđeno kroz Moj prijenos (Objava), on sâm mora biti u Ljubavi, ako želi biti sposoban ispitivati, u suprotnom svaki čovjek bi izrazio drugačije mišljenje, ali uvijek neprihvatljivo, jer samo Ljubav čini čovjeka sposobnim izvršiti ozbiljnu prosudbu s uspjehom u skladu s Istinom. Može doista postojati ozbiljna volja da se ispravno razmišlja i stoga želja za isključenjem onoga što se ne podudara s Istinom, ali jedino Ljubav prosvjetljuje Duh i samo onda čovjeku će biti mnogo toga razumljivo što prije nije shvaćao i zbog toga je odbacivao. Sposobnost prosudbe je slaba bez Ljubavi, čovjekovo razmišljanje nalazi se na krivome putu, njegovo viđenje je zamračeno za ispravno i istinito, još uvijek je previše pod utjecajem onih bića što se bore protiv Istine i zbog toga će se on sâm morati boriti za to (Objave) što pristiže na Zemlju od sila Kraljevstva svjetla i njegovo mišljenje neće nikada moći imati vrijednost zakona i stoga ne treba plašiti zastupnika ili utjecati na Čistu Istinu.  

Pazite samo da li je osoba aktivna u Ljubavi, ako želite provjeriti vrijednost njezinih prigovora i vjerodostojnost njezinih tvrdnji. Ne dajte se zavesti kada na vas nasrnu oni što sumnjaju i podsmijehuju se, te uzmite u obzir samo mišljenje onoga koji vodi primjeran život u Ljubavi i koji ozbiljno traga za Istinom. Možete ga slušati i raspravljati s njime i uspjet će vam uvjeriti ga u Istinu onoga što Ja objavaljujem ljudima kroz vas. Zadobit ćete ga kao nasljedovatelja Moje doktrine, imat će osvjedočenu vjeru i pripremit će se za Moju Čistu Istinu.

Morate uvijek nanovo pružiti otpor na oštre prigovore, imat ćete uvijek novu priliku trijumfirati nad pronicljivošću razuma nekog čovjeka, sve dok on nije istovremeno u Ljubavi, jer Ljubav vidi puno oštrije nego li najbistriji um, i za jedno srce puno Ljubavi je lako razjašnjiv i najteži problem, raspoznaje i razumije sve ono što je drugima nedokučivo i samo njegovo mišljenje je usklađeno sa zakonom. Ako vam zatim uslijedi neprijateljski otpor, kada su vaš duhovni rad i vaši rezultati predstavljeni kao lažni, kao vlastiti proizvod uma, ako vam se želi ukazati greška, onda se nemojte uplašiti i ne dopustite da vas zastraše, i naći ćete mnoštvo poveznih točaka koje vam daju priliku pobiti sve što predstavljaju.

Ja Osobno ću vam staviti Riječi u usta i njima ću biti oštar protivnik kojega ne mogu izbaciti iz takta. I uvijek će vam nanovo biti rečeno da ih možete pobiti u svakom trenu, ako se priklonite Meni i Mojoj doktrini, jer onda nemaju više vas za protivnika, već Mene Osobno i doista neće biti na Mojoj razini, koliko god vjerovali da su lukavi i nadmoćni. Zadobit ću za Sebe one koji ozbiljno teže Istini, ali tko je samo zainteresiran da bi vas napao ili vas doživljava bezopasnim, dočekat će ga samo jedan propust, ali nikakav dobitak, ako si dozvoljava kritizirati Moju Riječ i izražavati procjenu za koju nije sposoban. Tada ne napada vas, već Mene Osobno, ako se postavlja protivno Mojoj Riječi i radi toga ću mu također odgovoriti kroz vas, ako je potrebno.

AMEN

Spread the Truth