Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4372 (Ispravna molitva… “Oče, budi volja Tvoja…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4372, 11 Srpanj 1948

ISPRAVNA MOLITVA… “OČE, BUDI VOLJA TVOJA…”

Ni jedna molitva koja se podiže ka Meni sa potpunim povjerenjem u Moju pomoć nije uzaludna. Jer to povjerenje svjedoči o vjeri u Moju ljubavi i Moju moć. I kroz takvu molitvu je čovjek također uspostavio ispravan odnos sa Mnom… on Mi pristupa kao dijete njegovom ocu. Otac, međutim, neće nikad sebe zanijekati svojem djetetu ukoliko ga dijete ne zamoljeva (apelira) za nešto potpuno štetno/nezdravo u kojem slučaju će ga otac zaštititi ali isto tako i sukladno podučiti tako da djetetovo povjerenje neće biti razočarano. Ova se poduka događa na način da će se sekundarne misli pojaviti u čovjeku s obzirom na to da li je njegova molitva bila prikladna, da on sumnja u njegovo pravo da postavi takav zahtjev (ili ‘uputi takvu zamolbu’), i onda će istinsko dijete uvijek dodati svojem zahtjevu Oče, budi volja Tvoja…” I Ja ću podariti što je dobro za njega i udovoljit ću njegovoj želji na drugačiji način, jer Moja ljubav želi dati i ugoditi ako Sam zazivan na ispravan način. To je razlog zašto vi uvijek trebate pokušati povećati vašu snagu vjere, jer onda će  vam ispunjenje svake želje biti podareno. Veća snaga vjere će uvijek biti popraćena sa sve više aktivnosti u ljubavi, više aktivnosti u ljubavi vam osigurava povećano znanje, i na taj način čovjek koji je u posjedu znanja i živi u istini neće zamoljevati za nešto što je za njega škodljivo i stoga će uvijek naći ispunjenje budući vjeruje (Ivan 14:13, 14; 16:23, 24, 26). Vi trebate znati da vi ne možete nego razmišljati ispravno ako ste zadobili pravu vjeru kroz ljubav i, u ovom stanju, uputite molitvu ka Meni. Sjetite se Mojeg obećanja Molite, i dat će vam se; tražite i naći ćete; kucajte i otvorit će vam se…” (Matej 7:7) I tako Mi vi u svako vrijeme možete predstaviti vaše želje kao istinska djeca i Ja nikad neću razočarati vašu vjeru (Matej 7:8).

AMEN

Spread the Truth