Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4360 (Poredba o dobrom pastiru…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4360, 2 Srpanj 1948

POREDBA O DOBROM PASTIRU…

(Ivan 10:1-16)

Ja vam želim dati poredbu, i trebali bi naučiti iz ovog kako želim da se Moja Riječ razumije: Moja zemaljska djeca su poput stada rastjeranih ovaca koje je zlonamjernost neprijatelja otjerala od pogleda pastira u svim smjerovima. I pastir, koji ljubi njegove ovce, ide u potragu za njima. On ih traži na najskrovitijim mjestima, on se penje na gore i spušta u jaruge, on poziva i mami i ne počiva dok njegovo stado nije iznova okupljeno. On pomaže jaganjcima koji su izgubili njihov put i ne mogu se vratiti sami od sebe, on slijedi duge tragove gdje su oni već predaleko odmakli, on uzima umorne jaganjce i nosi ih nazad na njegovim ramenima, ne ostavlja ni jednog njegovoj sudbini, njegovu neprijatelju, koji bi ga mogao okrasti za njega i pripojiti ga njegovu vlastitom stadu. Budući on poznaje njegove ovce, i njegove ovce poznaju njega i slijede njegov glas… I srce dobrog pastira se raduje kada je iznova pronašao sve njegove ovce, kada je njegovo cijelo stado u njegovoj staji, kada je svaki izgubljeni jaganjac pronašao njegov put do kuće…

Vi svi ste Moje ovce, vi pripadate Mojem stadu, koje unatoč tome ima slobodu kretanja i može prema tome zalutati ako stremi za drugim ciljem osim Mene. Neprijateljski pastir je Moj protivnik koji vas pokušava odvratiti od Mene. I on će često uspjeti… Moje ovce skreću sa staze kojom se zapućujem sa Mojim stadom, one se hoće uspeti u visine… Vi ljudi tražite čast i bogatstvo i poradi njih napuštate stazu. Padate u klance i jame, poroci i požude vas zarobljavaju, korak po korak vi se spuštate u bezdan i možete biti zahvalni ako se zapletete u žive ograde i grmlje… ako se druge misli pojave u vama koje ne zanemarujete i time ste pošteđeni najdubljeg pada dok vaš Spasitelj ne pristigne.

Druge pak pasu na tuđim pašnjacima; one odlutaju i ne nalaze njihova puta nazad do njihove štale… Ovi su ljudi koji nepromišljeno lutaju kroz zemaljski život, koji su uživatelji koristi od akcija koje se ne podudaraju sa Mojom voljom ali im daju veliki zemaljski probitak. Oni sebe ne smatraju lošima, oni su malodušni, niti za niti protiv Mene, oni tumaraju kroz zemaljsku dolinu zaboravni o njihovom zemaljskom zadatku, oni trebaju biti zaplašeni (prenuti) i otjerani nazad, tako da će iznova naći utočište u Mojim rukama Koji Sam, kao dobar pastir, spreman primiti ih u bilo koje doba.

Ja moram svugdje tražiti Moje izgubljene jaganjce… Moj se poziv mora čuti svugdje i stoga Moj glas treba opet i iznova odjeknuti… opet i iznova moram pristupiti ljudima u Mojoj Riječi i pozvati ih nazad u Očevu kuću. Moja Riječ je poziv dobrog pastira, Moja Riječ je prenešena ljudskim bićima sa Ljubavlju, Moja Riječ prodire u sve uglove, gdjegod ona nađe ulaz u ljudska srca. I svatko tko ne slijedi Moj poziv će zalutati sve više ili propasti sve dublje… A ipak, ruka dobrog pastira će ga dohvatiti jednog dana, čak ako to uzme vjekove… Čak i osoba koja Mi se odupirala jako dugo vremena će Mi se povratiti jednog dana… jednog dana će njemu dodijati njegova pogrešna staza i dozvolit će Mi da ga podignem na Moja ramena, jednog dana će on, također, dragovoljno slijediti dobrog pastira, zvuk Njegovog glasa će ga primamiti… On će ga prepoznati kao Očev glas i slijediti Me, i Ja ću ga voditi u Očevu kuću i pripremiti za njega gozbu… od radosti što je iznova bilo pronađeno ono što je bilo izgubljeno.

AMEN

Spread the Truth