Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4358 (Ispravno usmjerenje volje… Zapovijed Ljubavi… Istina…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4358, 30 Lipanj 1948

ISPRAVNO USMJERENJE VOLJE… ZAPOVIJED LJUBAVI… ISTINA…

Vi, djeca Moje Ljubavi, vidite u Meni vašeg Oca od vječnosti, Koji Svoju Ljubav vama nikada ne uskraćuje, Kojemu je poznata vaša duhovna i tjelesna nevolja, i Koji vam želi na svaki način pomoći. Za vašu duhovnu nevolju Ja posebno brinem, budući je konačni cilj definitivno sjedinjenje sa Mnom, kojeg vi možete postići tek kada postanete savršeni. U tome vam Ja želim pomoći, i u tu svrhu vi trebate proći kroz zemaljski život. Ako vi sada kao čovjek proživljavate posljednji stadij vašeg razvoja na Zemlji, gdje vi vašu slobodnu volju trebate iskoristiti na ispravan način, Moja briga se uvijek odnosi jedino na ovo ispravno usmjeravanje volje. I stoga ću Ja na vas djelovati na svaki način, tako da vi dođete do spoznaje, i iz slobodnog poticaja težite Meni, da vi tražite Istinu i također ju budete u stanju prepoznati. Ja nikada neću iznevjeriti čovjeka koji se trudi činiti ispravno, i Ja ću u njegovo srce položiti što je ispravno, a što neispravno preda Mnom. Moje zapovijedi, koje od vas ljudi traže jedino Ljubav, bit će vam uvijek linija vodilja za vaš način života, i ako vršite ove Moje zapovijedi, vi nećete moći pogriješiti, vi morate doći do cilja. Ako vi međutim, od ljudi izdane zapovijedi stavite iznad Mojih zapovijedi Ljubavi, nećete stići na cilj… Jer, vaša duša se oblikuje u savršenstvo jedino kroz Ljubav, ništa drugo međutim ne pridonosi zrelosti duše kao Ljubavno djelovanje. Ljubavno djelovanje prosvjetljava duh i čovjeku daje sposobnost spoznaje, te osjećaj otpora prema svemu što je pogrešno. I tako će svaki čovjek koji žudi Istinu prepoznati što proturječi Istini, ako je on aktivan u nesebičnoj Ljubavi prema bližnjemu. Njemu će izgledati neprihvatljivo ono što nije od Mene ljudima dano kao zapovijed, a njegova volja za odbijanjem, će se povećati, što on voljnije ispunjava Moje zapovijedi Ljubavi. Onda mu Ja dolazim u pomoć, podnoseći mu Istinu kroz Riječ ili kroz Pismo, i s tim će se njegovo srce složiti, njegov razum će postati aktivan, i njegovo razmišljanje potaknuto, te će tako on od Mene biti uveden u Istinu, koja ga blagotvorno dotiče, budući ju on može potvrditi sa srcem i razumom. Sumnjičavci su Meni ugodni, jer oni traže Istinu, i stoga će ju također i pronaći, no tko bez promišljanja prihvaća ono što mu je ponuđeno od bližnjih, on nije tragalac za Istinom, i njemu nikada neće zasjati svjetlo Istine. Zato Ja ni neću nikada osuditi čovjeka koji ne može slijepo vjerovati, nego ću ga radije blagosloviti, i pomoći mu da dođe do snažne, uvjerene vjere, budući on zaista ozbiljnije nastoji steći spasenje svoje duše, nego lakovjerni, koji sve prihvaća, koji prema njemu prenesenom duhovnom znanju ne zauzima nikakav stav. Potonji neće nikada doći do Istine, ali prvome ću Ja Osobno ponuditi, i zaista tako, da se on više neće opirati prihvatiti ju, jer ju on prepoznaje kao Istinu.

AMEN

Spread the Truth