Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4357 (Brak… U Božjem prisustvu i ispred svijeta…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4357, 28-29 Lipanj 1948

BRAK… U BOŽJEM PRISUSTVU I ISPRED SVIJETA…

Vi se međusobno morate pronaći u ljubavi inače Ja ne blagoslivljam (vašu) vezu (ili ‘neću blagosloviti vašu vezu’, ili pak ‘vaša veza neće biti blagoslovljena s Moje strane’). Brak je zajedništvo; to je zajednički život u naj-dubljoj/iskrenijoj harmoniji. Brak je stanje koje se ne može zakonski stvoriti… preduvjet za njega je uvijek potpuno nesebična ljubav koja, jednom kad je zapaljena u srcu, više nikad ne može biti ugašena. Jer ispravna vrsta ljubavi sjedinjuje srca, to nije fizička ljubav koja traži zadovoljavanje u opijenosti/zanesenosti čula, to nije ljubav koja zahtjeva… ljubav koja uvijek samo daje i koja dodjeljuje sreću je temelj braka kojeg sam Ja blagoslovio (ili ‘blagoslovljenog od Mene’).

Brak je iskrena zajednica dvoje ljudi čija srca osjećaju čistu ljubav jedno za drugoga… takvo vjenčanje se ne može opozvati pošto istinska ljubav nikad ne prestaje. I taj brak će se dogoditi (= stupa na snagu) čim mi se dvoje ljudi preporuče za blagoslov njihove veze. Onda su oni preda Mnom muž i žena i oni će ostati zajedno (sve) dok ih smrt ne rastavi. Svatko tko se na ovaj način vjenča će uvijek imati osjećaj kako pripada drugoj osobi čak i ako ih izvanjske okolnosti rastave. Moj blagoslov će počivati na njima pošto je uzrok (njihove) veze bio naj-svetiji osjećaj, koji svoj izvor ima u Meni, što je glavni/osnovni uvjet za brak kojeg sam Ja zamislio (intented by Me = kako ga Ja vidim).

Ali na Zemlji se ovih dana rijetko pronalazi čista ljubav, iako se bračne veze ipak i dalje formiraju. To nije protiv Moje volje pošto se čovječanstvo mora reproducirati, s obzirom na to da bezbrojne duše čekaju svoje utjelovljenje sa ciljem da pređu svoju posljednju fazu razvoja u materijalnom svijetu.

Stoga se vjenčanju između dvije osobe mora dati izvanjski prepoznatljiva forma, struktura koja utjelovljuje određene zakone, dužnosti i prava. Bez njih bi ljudi olako prekršili Moj nužan red i na taj način ugrozili pravilno obrazovanje svoje djece koje je, međutim, od najveće važnosti za njihov duhovni razvoj. Legalna forma bračnog rituala jer prema tome u skladu sa Mojom voljom, no da li Moj poseban blagoslov počiva na njoj to ovisi o stupnju uzajamne ljubavi između muškarca i žene, s obzirom na to da o Mojem blagoslovu ovisi da li se bračna ceremonija obavila ispred ljudi ili pak u Mojem prisustvu.

Ako se bračna ceremonija obavila iz drugih razloga (i) bez duboke uzajamne ljubavi, onda će veza sigurno biti valjana pred svijetom, i Ja neću uskratiti Svoju podršku ako je ona zatražena, ali to nije vjenčanje u istinskom smislu riječi koje je Meni milo/prijatno, to nije stanje jedinstva/zajedništva koje Ja želim koje, zahvaljujući ljubavi, postaje jedan sretan čin koji će biti blagoslovljen s Moje strane. Pošto će princip davanja uvijek biti prevladavajući u prisustvu čiste ljubavi, posljedično tome Ja, Koji sam sama Ljubav, nikad neću biti isključen iz takvog braka, i Moj duh će voditi ljude i djelovati u onima koji stanu ispred Mene kao muž i žena i zatraže Moj blagoslov.

AMEN

Spread the Truth