Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4355 (Nadopuna i objašnjenje u svezi br. 4348…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4355, 26 Lipanj 1948

NADOPUNA I OBJAŠNJENJE U SVEZI BR. 4348….

Objasnite sebi proces ovako: Što se Zemlja brže kreće, kraći je period vremena potreban za jednu rotaciju, i snažniji postaje atmosferski pritisak koji je prouzročen njezinim pokretom. Normalno bi se ovaj atmosferski pritisak trebao osjetiti na Zemljinoj površini, ali to nije slučaj. Stoga je ovo već naučno neobjašnjivo skretanje od prirodnih zakona, prema tome slijedi kako prirodni zakoni primjenjivi na Zemlju gube njihovu vrijednost izvan nje. Unatoč tome, ova brza rotacija afektira zemljinu površinu utoliko što je kora bila formirana koja je prikladan medijum za rast vegetacije, stoga je neprekinuto nastanjivanje zemljine površine jedino moguće zahvaljujući njezinoj stalnoj rotaciji, zbog stvaranja sile koja afektira tlo, to jest, koja se ne rasprostire izvan i raspršuje nego djeluje izvani spram unutrašnjosti Zemlje. Ova sila je životo-dajna ali se ne može objasniti od strane ljudskog intelekta, baš zbog toga što se pojavljuje i učinkovita je izvan zakona. Kada bi Zemlja zaustavila njezinu brzinu sav život na njoj bi se ukrutio, u drugu ruku, međutim, jedna povećana brzina bi potaknula abnormalan rast ali bi također prodrla i afektirala unutrašnjost Zemlje i prouzročila erupcije koje bi dovele u opasnost zemljinu jezgru i izvrgle opasnosti njezino nastavljanje. Takva povećana brzina se trenutno događa i njezini će učinci uskoro postati vidljivi. Da bi se konačan rezultat izbjegao pretjerana energija mora pronaći sferu aktivnosti…. ona na mjestima mora imati eksplozivan učinak, što posljedično uzima oblik prirodne katastrofe. Ovo će nešto malo umanjiti brzinu rotiranja, novo stvorena energija će pronaći novo tlo koje može animirati sa biljkama i životinjama i nastavljeno postojanje Zemlje će biti opet garantirano jedan kratki period vremena, sve dok ljudska odluka još jednom ne pokrene sile koje nisu još bile potpuno utvrđene a koje imaju sve-uništavajući učinak, budući se učinkovito mogu opisati kao suprotne/štetne sile, to jest, one djeluju iz-unutra spram vani a protivna djelovanja obadvije sile predstavljaju potpuno uništenje, koje  zasigurno može biti objašnjeno ali ne shvaćeno od strane ljudi… Duhovno napredni naučnici će sa lakoćom biti u stanju razumjeti ovaj proces, jer oni više ne gledaju na aktivnost prirodnih sila izvan zakona sa toliko puno nevjerice, budući znaju da je sfera izvan Zemlje jedno područje koje se ne može dokučiti sa zemaljskom silom razmišljanja, budući su oni predmetom drugih zakona od onih primjenjivih na Zemlju.

Svako je nebesko tijelo svijet za sebe, i na svakom je nebeskom tijelu volja Božje Ljubavi sebe izrazila drugačije, budući su Njegove bezbrojne misli ostvarene pomoću Njegove moći i snage i svaka misao svjedoči o najdubljoj mudrosti. U skladu sa ljudskim mišljenjem takva mnogostruka raznolikost Božjih tvorevina ne može postojati, budući je moć zamišljanja ograničena, ali Božje razmišljanje nije ograničeno i nikakve prepreke ne postoje za Njegovu kreativnost. Činjenica da bi ljudsko biće, stanovnik jedne od Božjih bezbrojnih tvorevina, bilo sposobno potpuno utvrditi Božju vladavinu i aktivnost ne dolazi u obzir, jer on neprestano odbacuje što se čini kao nemoguće ali što je uvijek moguće za Boga. Stoga, vrijeme zemljinih kretanja, njezina putanja i njezin sastav se zasigurno mogu izračunati i istražiti, ipak jedino u onoj mjeri koliko Zemlji primjenjivi prirodni zakoni koji su poznati ljudima tome formiraju temelj. Sve preko i iznad ovoga je iznad njegova znanja i intelekta. Ali jedno ‘preko i iznad’ postoji, ili bi zemaljska nauka bila sposobna precizno odrediti kada i u kojem obliku baš kao i zbog kojeg razloga će se dogoditi konačno uništenje Zemlje. Ona je nesposobna ovo ustvrditi, međutim, to nije dokaz da se uništenje Zemlje neće dogoditi. Ovdje je vjera postavljena nasuprot nauke… svatko tko nauku cijeni više negira što vjera potvrđuje… Bog proglašava kraj ovog zemaljskog perioda; On proglašava potpunu promjenu zemljine površine zajedno sa nestajanjem sveg života na, u i iznad Zemlje… Ovaj proces je potpuno nepoznat nauci… stoga je to naznaka da će se dogoditi jedna natprirodna aktivnost prouzročena od strane Boga; premda ne izvan prirodnog zakona s Njegovog gledišta ipak za ljude koji ne poznaju sve prirodne zakone, sve sile do točke da oni mogu nagovijestiti/dokazati i izračunati takav događaj, nego da istraživanja također trebaju biti sprovođena na temelju vjere ako će ona dati istinske rezultate. Jedino onda će istraživač također dobiti pristup do područja koje inače ostaje zatvoreno ljudima, onda će on biti potpomognut i prosvjetljen od strane duhovnih su-radnika, onda će on također biti sposoban imati jedan uvid u Božji plan Spasenja, i njemu će puno biti shvatljivo i prihvatljivo što bi inače njegov intelekt bio odbacio.

AMEN

Spread the Truth