Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4353 (Dezintegracija… Djelo uništenja… Obnovljeno zarobljeništvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4353, 25 Lipanj 1948

DEZINTEGRACIJA… DJELO UNIŠTENJA… OBNOVLJENO ZAROBLJENIŠTVO…

Duhovni napredak se nikad ne može ostvariti u svijetu mržnje i pakosti/okrutnosti, i prema tome Zemlja ne uspijeva ispuniti svoju stvarnu/pravu svrhu pomaganja duhovnim supstancama utjelovljenim u njoj da dostignu viši razvoj. Stoga je za mnogostruke kreacije, koje su naumljene da ostvare ovu svrhu, došlo vrijeme da se razlože/razvrgnu i oslobode duhove u svrhu primanja novih formi. Za čovječanstvo, međutim, ova dezintegracija predstavlja (pro)pad(anje) iz njegovog već postignutog napretka u najdublji bezdan; ona predstavlja povratak u najtvrđu materiju i ponovljeni proces kroz sva djela stvaranja na novoj Zemlji. Ali uslijed njihovog nedostatka ljubavi ljudi su u potpunom neznanju i nemaju niti vremena niti volje razmišljati o (= boraviti sa svojim mislima na) onome što leži ispred njih ako im je informacija predstavljena. Oni sebe ne zaokupljaju sa (u smislu, ‘ne pridaju važnost nikakvim’) duhovnim problemima i to je, također, znak da je došlo vrijeme dezintegracije stare zemlje. Oni nisu otvoreni za nikakvo relevantno/važno razjašnjenje, oni jedino žive za svoje zemaljske interese i odbijaju sve duhovne razgovore. Posljedično tome, opominjanja i upozorenja ne donose ploda (ili ‘su beskorisna/zaludna’).

Ako, međutim, nema daljnje mogućnosti da se duhovna promjena dogodi na Zemlji, ako je daljnji duhovni pokret prema naprijed nemoguć, onda se jedino potpuno raspadanje/opadanje može očekivati; ali Bog neće dopustiti da se to dogodi, umjesto toga On će ranije transformirati Zemlju. Ovo zasigurno uključuje potpuno djelo uništenja ipak to je naumljeno u planu Spasenja od vječnosti sa ciljem da bi se potpuno degeneriranoj ljudskoj rasi, to jest, zavezanim/ograničenim dušama unutra, ponovno osigurala mogućnost višeg razvoja, pošto Božja beskonačna ljubav neće nikad dozvoliti da išta potpuno propadne, čak i ako Mu je u potpunosti suprotstavljeno/protivno. Zemljino konačno uništenje je prema tome djelo najvišeg suosjećanja/milosrđa, pa ipak ono će se bez ikakve sumnje dogoditi tako da bi spriječilo čak još daljnje propadanje ljudi koji su, zahvaljujući njihovoj bezobzirnosti/bezosjećajnosti, već prekinuli svaku vezu sa Bogom i proširili ponor između Njega i sebe i time im nedostaje sva snaga (potrebna) za viši razvoj. I zbog toga će im Bog doći u pomoć, On će im oduzeti njihov izvanjski pokrov/omotač (= postojeću materijalnu formu) i ponovno ograničiti/zarobiti duhove, tako da će beskrajno široka provalija, koja je bila oformljena/utemeljena od strane ljudske slobodne volje, postati ponovno manja u prisilnom stanju, tako da će duhovna supstanca ponovno doći bliže k Bogu u ograničenom stanju i još jednom primiti mogućnost da iskoristi svoju slobodu volje ispravno radi povratka Bogu, iako jedino nakon beskonačno dugog vremena.

AMEN

Spread the Truth