Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4348 (Zemljine rotacije… Podrhtavanja Zemlje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4348, 23 Lipanj 1948

ZEMLJINE ROTACIJE… PODRHTAVANJA ZEMLJE…

Već jedan znatan period vremena Zemlja se rotira oko njezine vlastite osi sa izvanrednom brzinom. Treba priznati, stalne rotacije ni na koji način nisu primjetne ljudskom biću, ali jedino zato što je on na Zemlji a one se mogu jedino promatrati od izvan Zemlje. Unatoč tome, promjene u svemiru su primjetne koje su uzrokovane ovim fenomenom. To je poput redovita podrhtavanja koje se može osjetiti više ili manje slabašno kada je tijelo u položaju mirovanja i podložno najmanjem pokretu. Ovaj će fenomen voditi do potpune dezintegracije Zemlje nekon jednog nevjerojatno dugog perioda vremena ali će biti ubrzan kroz ljudsku intervenciju naračun koje se kraj ove epohe može pripisati ljudskom utjecaju, premda je bio uključen od početka u Božanski plan. Zemlja bi u stvari imala nezamislivo dug životni vijek, to jest njezino postojanje bi bilo osigurano za jedno beskonačno dugo vrijeme, ipak Božja volja dopušta sebi da bude odlučena od strane ljudske volje, Bog dozvoljava ljudima da ostvare što će im uzrokovati čak još veću štetu. U Njegovom planu od vječnosti sve promjene u svemiru su uspostavljene/uređene u skladu sa Njegovom mudrošću i Ljubavlju. Ali naučno obrazovana ljudska rasa ne želi znati ništa o promjeni sa nezamislivim posljedicama, a ipak ona se odvija neprestano.

Ova promjena… jedna pretjerano brza rotacija Zemlje… će također inicirati prirodnu katastrofu koja je bila proglašavana od strane vidjeoca i proroka još od početka perioda Spasenja a koja je sada iznova objavljena kroz duh Božji. Ovaj proces po ljudski nije lagano objašnjiv, međutim, jednostavno rečeno, rotacije će se povećati i stati na sekundu, što će sebe očitovati u podrhtavanjima zemlje tako golemog učinka da će ljudi vjerovati kako je došao kraj Zemlje. Ni jedan se ekvivalent tome ne može pronaći na Zemlji, jer to je jedan izražaj sile koja dolazi iz svemira i nepoznat(a) je zemaljskoj nauci. Nepromjenjivost/sastav zvijezda aktivira takve sile, i unutrašnjost Zemlje će biti od strane njih afektirana i stoga do izvjesne mjere pomaknuta van zakona, što sebe uvijek očituje na uništavajući način, ipak je povremeno dozvoljeno od strane Boga u svrhu razlaganja čak najtvrđe materije kako bi oslobodio ograničene duhovne supstance unutra. I ovaj se čin uskoro približava ali će biti spektakl od samo nekoliko sekundi, ipak sa prethodnim znakovima koji se sami po sebi već mogu nazvati katastrofičnim budući stvaraju neopisivu paniku među ljudima i prema tome će se morati razmatrati kako se nalaze u okvirima katastrofe. Unatoč tome, sve je vječno predodređeno i Božji plan će se odviti, kao što je zapisano.

AMEN

Spread the Truth