Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4346 (Nedostatak razumijevanja ljudi bez Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4346, 22 Lipanj 1948

NEDOSTATAK RAZUMIJEVANJA LJUDI BEZ LJUBAVI…

Puno razumijevanje za Istinu može imati jedino čovjek koji živi u Ljubavi… Shvatite to, i ne čudite se odsustvu razumijevanja društva prema vašim objašnjenjima i podukama, shvatite to, da njima nedostaje ključ za Istinu, čim su njihova srca nedotaknuta Ljubavlju. Jer, oni hodaju bez Mene Koji sam Sam Ljubav. Ali, Ja i Istina smo jedno, zbog čega Istina bez Ljubavi nije zamisliva. Istina proizlazi iz Mene, kako ona onda može pronaći pristup tamo, gdje su Meni Samome vrata zatvorena kroz odsustvo Ljubavi, gdje Ja Sam ne mogu prodrijeti u obliku Ljubavi. Premda čovjek u svijetu može izgledati inteligentan i mudar, on može raspolagati velikim svjetovnim znanjem ali, ako on nema Ljubav, onda hoda u zabludi, njegovo vidno polje je zamućeno, on vidi samo realne stvari, ali ne duhovni svijet, i gdje on okreće svoj pogled, tamo on vidi samo obmane, on ne može prepoznati Istinu, jer mu za ovo nedostaje snaga spoznaje, koju može steći jedino kroz Ljubavno djelovanje. I tako se sa ljudima koji stoje u svjetovnom znanju rijetko, i uglavnom bez uspjeha, može govoriti o duhovnim temama, jer se oni zatvaraju i odbacuju, sve dok iznutra ne budu potaknuti na Ljubav. Njima također treba biti spominjano Moje djelovanje, tako da oni ne ostanu bez poznavanja, ali više uspjeha vi nećete moći postići, budući svjetovno znanje skoro uvijek stoji u proturječju prema vašem znanju. Sada se također može dogoditi promjena njihovog uvjerenja, čim čovjek postane svjestan ispraznosti svjetovnog znanja i dopusti svojim mislima odlutati u vrijeme, koje tek leži pred njim, čim se on ozbiljno zaokupi mislima o smrti i postavi pitanje: Što će biti potom? Što je rezultat zemaljskog života? Onda se mogu pojaviti sumnje u ispravnost onoga što je on prethodno zastupao, njegovo srce može postati mekano i prijemčivo, on se može osjetiti potaknutim na Ljubavno djelovanje i također razviti slabo razumijevanje za Istinu, koje se ovisno o njegovom načinom života sada može produbiti, ako on više ne sumnja u Istinu, nego vjeruje… Nauka međutim, skoro uvijek  drži svoje predstavnike čvrsto na Zemlji, pod pretpostavkom da im nedostaje Ljubavno djelovanje. Gdje je Ljubav Suputnik, tamo će i svjetovni znalac njegovati također i duhovno znanje, i moći će oba ujediniti, jer Ja prosvjetljavam razmišljanje onoga koji je kroz Ljubav povezan sa Mnom, i koji će uvijek hodati u Istini, duhovno i zemaljski. Ali, vi morate proći ovu kušnju kada propovijedate Moje Evanđelje, vi se ne smijete dopustiti zbuniti naizgled inteligentnim raspravama, vi morate prepoznati da li iz njih govori Duh Ljubavi, a vi ćete to i prepoznati, vi ćete osjetiti gdje nedostaje Ljubav, i također ćete imati razumijevanje za njihovo odbijanje, ako držite na umu Moju Riječ. Onda se vi ne trebate obeshrabriti ili ostati pod dojmom njihovih riječi, ali vi trebate znati da drugačije nije moguće, da tamo nikada ne može biti razumijevanja. I zato je zabluda toliko rasprostranjena u svijetu, jer ljudi više ne poznaju Ljubav, jer su oni samo svjetovno naklonjeni, i nedostaje im svako razumijevanje, ipak, Ja pokušavam još nekolicinu pridobiti za Istinu, i stoga vas šaljem među ljude kojima ju vi trebate prenijeti. I zato vi trebate biti gorljivo aktivni za njeno razdjeljivanje, i znati da je uvijek Moja volja ako vi govorite, čak i kada nalazite malo pažnje ili imate malo uspjeha.

AMEN

Spread the Truth