Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4343 (Unutarnji život… Povlačenje u osamu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4343, 20 Lipanj 1948

UNUTARNJI ŽIVOT… POVLAČENJE U OSAMU…

Povucite se u osamu i dozvolite Mi da vam govorim, i čut ćete obilje prekrasnih stvari, biti će vam otkriven svijet ideja koji bi vam inače ostao nepoznat, jer Ja Osobno ću vas voditi u predjele koji su vam novi a ipak vam izgledaju privlačni jednom kada ste ušli u njih. Duhovna instrukcija je izuzetno vrijedna pošto ćete ju zadržati zauvijek; ona vam je uistinu od puno veće koristi nego ikoje povećavanje zemaljskog znanja, jer sve to će postepeno iščeznuti ili biti zaboravljeno onog trenutka kada fizički umrete, duhovno znanje, međutim, sjaji poput blistavog svjetla i baca nježan sjaj koji privlači potpuno neobaviještene duše pošto na njih utječe blagotvorno. Na taj način vi možete prihvatiti duhovno znanje iz Moje ruke ako se povučete u osamu, ako uđete u nijemu komunikaciju sa Mnom u vašoj sobici. Vi bi trebali tražiti osamu, to jest, ostaviti svijet iza sebe, živjeti unutarnji život u čestom sjedinjenju/udruženju sa Mnom… I Ja ću vam uvijek biti voljan Učitelj Koji će vam prenijeti/saopćiti znanje koje vam je potrebno, koje vam nedostaje i koje vas usrećuje. Sve dok ste privučeni k svijetu (ili ‘sve dok vas svijet i dalje privlači’), biti će vam teško ostvariti duhovni kontakt sa Mnom, jer Ja stojim izvan svijeta (Ivan 18:36), ipak Ja sam vam uvijek na dohvat ruke ako se okrenete od svijeta. Ja sam uvijek dostupan, no da li vi imate vremena za Mene to ostaje na vama, pri svemu tom, svaka minuta koju razmišljate o Meni je za vas blagoslov.

Prema tome, skupljajte duhovno bogatstvo, ono je izuzetno dragocjeno, i dobro iskoristite svoje vrijeme, budite svjesni činjenice da ono nikad neće biti protraćeno ako uđete u kontakt sa Mnom, ako se povučete iz (= odvojite od) svijeta, i zapamtite da vi stičete/zadobijate samo iluzorna vlasništva sa svakom službom koju svijet zahtjeva od vas. Jedino ljubav prema drugim ljudima ima istu vrijednost, pošto ona jednako rezultira u vezi sa Mnom i omogućava Moje djelovanje u vama… Zato vi trebate često govoriti sa Mnom ako želite za sebe sakupiti vječna bogatstva. Ja ću vam uvijek odrediti ispravan zadatak, Ja ću vas dovesti tamo gdje možete biti aktivni u ljubavi, Ja ću vam poslati ljude koje možete inspirirati u razgovore/rasprave koji/e usmjeravaju njihove misli ponovno k Meni, kao vaš Učitelj Ja ću vam osigurati znanje (ili ‘opskrbiti vas sa znanjem’) koje im trebate predati, i Ja ću uvijek biti sa vama, pošto je svaka veza od Zemlje sa Mnom blagotvorna/korisna i pomoći će vam uzdići se. Jer ovo je Moje obećanje vama ‘Ja ću biti sa vama sve do kraja’ (Matej 28:20)… Razumite ove Riječi i shvatite da Mi vi sami kroz vašu volju morate omogućiti da budem prisutan sa vama, da se morate povući u osamu i podići vaše misli gore do Mene (ili ‘ka Meni’)… Onda ću Ja biti i ostati sa vama u cijeloj vječnosti (ili ‘za cijelu vječnost’).

AMEN

Spread the Truth