Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4341 (Psihička bića… “Izbavi nas od zla…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4341, 18 Lipanj 1948

PSIHIČKA BIĆA… “IZBAVI NAS OD ZLA…”

Direktna komunikacija sa duhovnim svijetom se može dogoditi jedino kada su u mislima ili u molitvi zazvane duhovne sile. To je zašto je prijenos duhovne informacije uvijek jedan čin slobodne volje ako će blagotvorne sile biti učinkovite, dok će štetne sile ciljati deaktivirati volju ljudskog bića kako bi mu nametnuli njihovu naklonost volje, što se događa kada čovjek prepusti njegovu volju, time kada on, u jednom nesvjesnom stanju, sebe izruči bićima koja su daleko udaljena od istine. Otud, preporučljivo je za čovjeka kojeg muče/napastvuju mračne sile da sebe u svjesnom stanju preporuči Božjoj ljubavi i milosti, da Mu apelira za Njegovu zaštitu i podršku protiv bića koja ga gnjave i da zazove svjetlosne duhove da se posebno za njega pobrinu te ostanu u njegovoj blizini. Ovaj poziv dobroćudnim bićima njima daje ovlasti pomoći mu, što će naknadno ostaviti mračne sile bespomoćnima. Ljudska je volja preslaba da bi ponudila otpor u slučaju psihički naklonjenih ljudi, to jest, onih koji sebe otvore za svijet onostranog i njegove utjecaje, koji stoga osjećaju za sebe kako su privučeni ka nevidljivim bićima. Sile tame posebice vrše svoj utjecaj na tijelo, zaposjedajući ga čim se ljudska volja prestane opirati. Međutim, tjelesno prisvajanje rezultira u činjenici da se sposobnost razmišljanja ljudskog bića usporava, da čovjek sebe nalazi u stanju sna i umjesto da izražava svoje vlastite misli on izražava one sila koje ga okupiraju koje korespondiraju sa načinom govora toga duhovnog bića. Time, druga je duša učinkovito preuzela tijelo, dok čovjekova vlastita duša spava i čak nakon toga, u svjesnom stanju, ne može se prisjetiti ničega što je čovjek bio rekao ili učinio. Budući su duhovne sile snažnije od njega, čovjek neće biti smatran odgovornim tijekom tog vremena, unatoč tome on sebe treba zaštiti od ovog izrabljivanja od strane mračnih sila tako što će sebe izručiti blagonaklonim bićima baš kao i Bogu Osobno, time što će neprestano moliti “Izbavi nas od zla…” (Matej 6:13) Jer zlo je ako je ljudsko biće kontrolirano od strane tih duhovnih sila tako da njegove misli i djelovanja više nisu njegovi već su mu prenešeni od strane sile sa snažnom voljom. Opakim se silama treba uvijek suprotstaviti, jer one su neprestano blizu i pokušavaju najbolje iskoristi svaku priliku, koja sebe predstavlja kada ljudsko biće, mentalno tražeći duhovno kraljevsto, nije najprije uspostavilo vezu sa Bogom i time je bez zaštite ako je zlostavljano od strane sila tame. Zazivanje Isusa Krista protiv neprijatelja duša mora uvijek prethoditi svakom duhovnom kontaktu, onda se čovjek ne mora plašiti da padne u ruke zlih sila, jer bezbrojna bića svjetla čuju poziv i dolaze brzo kako bi zaštitila i podučila. To spriječava pristup zlim silama, budući će ime Isusa Krista prognati sva bića koja su Mu protivna, baš kao što će On dati povećanu snagu onima koji su Mu nakloni i izgovaraju Njegovo ime sa dubokom privrženošću/posvećenošću (Filipljanima 2:9-11).

AMEN

Spread the Truth