Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4340 (“Postanite poput djece…” Snažna vjera…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4340, 18 Lipanj 1948

„POSTANITE POPUT DJECE…“ SNAŽNA VJERA…

(Matej 18:3)

Postanite poput djece… Svaka samodostatnost treba otpasti od vas, morate doći k Meni ponizni poput male dječice, povjeriti sebe Meni i dopustiti da budete vođeni i podučavani od strane Mene, trebate u potpunosti prepustiti Meni vaše obrazovanje, uvijek pouzdajući se jedino u Moju Ljubav i budite sigurni, da je pravedno sve što Sam dopustio da se dogodi s vama, jer Ja, kao Otac, vrlo dobro znam što vam je još potrebno da postignete Cilj još na Zemlji. A kad Ja dopustim da do vas dođe patnja i nevolja, onda to ne primajte kao znak Mog gnjeva, kaznu koja vas mora pogoditi, jer ste grješni… Vjerujte u Moju Ljubav Koja vas nikada više ne želi pustiti da patite, ali na putu postizanja savršenstva vas ne može poštedjeti boli, jer je to učinkovito sredstvo da vi, kao djeca, pribjegnete utočištu u Mojim rukama i uspostavite ispravan odnos prema Meni, koji mora biti među nama želite li biti blaženi. Stoga se nikada nemojte protiviti vašoj sudbini, inače se također protivite Meni; budite uvjereni da vas Ja nisam zaboravio, da Sam Ja uvijek s vama, čak i u najvećoj patnji, da vas vodim za ruku i  obraćam pažnju na svaki zahtjev i na svaku pomisao na Mene, da bih vam pomogao, ako vjerujete. Postanite poput djece… I tako trebate također sačuvati djetinju vjeru, koja se neće pokolebati, čak i ako bližnji koji žele biti mudri nju ne žele prihvatiti. Mudrost svijeta vas želi naučiti drugačije, želi vam dokazati da je vaše razmišljanje pogrešno, jer je mudrost svijeta beskrajno daleko od Istine, jer ide drugim putem… putem istraživanja, tamo gdje bi trebalo utrti put Ljubavi. I tako će čovjek sve duhovne probleme nastojati riješiti na svjetovan način, secirati sva učenja vjere, i odbaciti ih kao neutemeljena. Stoga, čvrsto se držite vaše dječje vjere, prepustite se biti vođenima osjećajem srca i ostanite vjerni Meni, Koji govorim s vama kroz srce i Koji kao Otac, Svoju djecu zaista ne pušta tumarati u zabludi, ako žude Istinu… Postanite poput djece… Vjera je pravo djeteta (u smislu, ‘ono na što ima pravo, što mu pripada), koje samo ne može suditi, jer nije sposobno. Ali Ja ću vam pomoći da također prepoznate ono što morate vjerovati, ali uvijek pod uvjetom da Mi dođete kao djeca i dopustite biti podučeni jedino od Mene. Onda ću vam Ja sve razjasniti, tako da će čak i vaše djetinje srce to moći shvatiti i prihvatiti, da vaša vjera postane uvjerena, i da također stanete čvrsto protiv mudrosti svijeta, kada ona želi poljuljati vašu vjeru. Vidite u Meni vašeg Oca od Vječnosti, Koji vas Ljubi, Koji vas štiti kao djecu, i ne želi da naštetite svojoj duši, onda ćete se također bezuvjetno povjeriti Meni i prepustiti se Mom vodstvu, te će vaš Put uistinu biti ispravan…

AMEN

Spread the Truth