Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4328 (Zajednica ‘svetaca’… Posredovanje je besmisleno…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4328, 10 Lipanj 1948

ZAJEDNICA ‘SVETACA’… POSREDOVANJE JE BESMISLENO…

Vi ljudska bića potrebujete znatnu potporu iz duhovnog svijeta ako želite preživjeti posljednju borbu na Zemlji, i ova pomoć vam stoji na potpunom raspolaganju na svaki način samo ako za nju zatražite. Iz ovog razloga vam treba biti objašnjeno kakva vrsta pomoći će vam biti pružena i kako ju možete zatražiti. Tamo postoji, kako ju vi ljudska bića nazivate, zajednica Svetaca, koji vam pomažu; ali nužno vam je objasniti izraz ‘Sveci’ ako ćete biti istinito podučeni i oslobođeni od pogrešnih ideja. Svjetlosna bića su najvjerniji vodiči i pomagači ljudi koji su uvijek spremni čim su oni zazvani. Ali njihovo dodjeljivanje ljudima je odlučeno od strane Boga u Njegovoj mudrosti, baš kao što On, podudarno njihovom stupnju savršenstva, također prožima duhovna bića sa svjetlom i snagom. Ljudi, međutim, nisu u stanju procjeniti stupanj zrelosti druge osobe i prema tome nemaju niti pravo niti sposobnost uzdići ga do pozicije sveca, budući jedino Bog poznaje kvalitetu njegove duše u trenutku kada on, nakon što je bio oslobođen kroz fizičku smrt, ulazi u duhovno kraljevstvo. Jedino Bog poznaje odnos kojeg je osoba imala sa Njime na Zemlji i do kojeg je opsega on djelovao s Ljubavlju.

Aktivnost s Ljubavlju je odlučujući činbenik i mogla mu je dati svjetla i snage u izobilju još dok je na Zemlji, omogućujući mu da čini izvanredne stvari na Zemlji ako je on to želio. Ali u onostranom Bog zadržava pravo da vodi zrele duše do sfere aktivnosti koja je podudarna njihovom stupnju zrelosti. On im dodjeljuje aktivnost u duhovnom kraljevstvu, baš kao što On određuje koja vrsta pomoći bi trebala biti pružena ljudima na Zemlji. Svjetlosna bića imaju preobilnu snagu, oni mogu postići sve budući rade sa Bogom i u skladu sa Njegovom voljom pošto su neprestano prožimani Njegovom snagom. Ali svjetlosno biće se također kreće u cjelosti unutar Božje volje, to jest ono ne može željeti ništa osim Božje volje budući je ono već uspostavilo sjedinjenje sa Bogom i prema tome je totalno apsorbirano u Njegovu volju. Međutim, budući posjeduje veliku mudrost ono također prepoznaje nesvrsishodnost (neprikladnost) zamolbi mnogih ljudi i prema tome također moraju odbiti kada bi ispunjenje bilo štetno za dušu.

Pomagati ljudima je za svjetlosna bića stanje sreće, iz ovog razloga Bog dozvoljava ljudima zatražiti od njih pomoć. Ali nije ispravno zazivati određene Svece, budući njihova aktivnost i zadatak mogu biti sasvim drugačiji i ljudi, u njihovoj neupućenosti, mogu tražiti pomoć od bića koje je i dalje jako daleko od savršenog te mu onda, zbog njihove zamolbe, postaju podložni i time spadnu pod nepovoljan utjecaj. Jer oni koji su zazvani se hoće pojaviti, oni smjesta traže približiti se zazivaču i pokušavaju mu nametnuti njihove misli, koje možebiti neće biti podudarne Istini. Pored toga, kanonizacija koju sprovode ljudi je poglavito zavisna o načinu života u skladu sa crkvenom zajednicom, tj. gdje je religioznost preduvjet, premda nju Bog nikada nije zahtjevao na njoj se inzistira od strane te crkve, i u skladu sa potonjom se odvija kanonizacija, što nikada ne može biti volja Božja. Posljedično tome, nije nužno da je svatko od kanoniziranih svjetlosno biće, dok postoje mnoga svjetlosna bića u duhovnom kraljevstvu čiji način života se u stvari podudara sa Božjom voljom ali nije odgovarao pravilima jedne crkvene zajednice. Sva svjetlosna bića posjeduju Božju snagu koju ona žele koristiti, time su ljudi bili povjereni njihovoj skrbi kojima oni trebaju i mogu pomoći doseći savršenstvo, pod uvjetom da ljudsko biće nije tome protivno. Upućivanje zamolbe svjetlosnim bićima neće nikada biti uzaludno, dok zazivanje određenih svetaca može biti dobro ali također može biti štetno premda je od njih očekivana pomoć. Međutim, ideja da se od svjetlosnih bića dobije posredovanje je obmanjujuća…

Molitva je jedna zamolba Bogu. Ona uspostavlja odnos između ljudskog bića i Boga, što je zatraženo od strane Boga Osobno budući zamolba prikazuje da je čovjekova volja usmjerena spram Njega. Time prema ljudskom mišljenju, svjetlosna bića, koja su već u najbližem sjedinjenju sa Njime, će navodno uspostaviti ovaj odnos sa Bogom. Ovo bi osobu oslobodilo toga da on sam uspostavlja odnos što je, međutim, svrha i cilj njegova zemaljskog života, budući jedino kontakt sa Bogom osigurava upliv snage bez koje je duša nesposobna sazrijeti u potpunosti. Ali svjetlosno biće ne može prenijeti snagu osobi, budući čak u duhovnom kraljevstvu postoje zakoni koje se mora poštovati od strane tamnošnjih stanovnika u znanju da su oni bili dani od strane Božje Ljubavi i mudrosti. Bića su voljna pomoći u svakom trenutku i u skladu sa Božjom voljom, posljedično ljudsko biće najprije mora udovoljiti Božjoj volji kako bi od strane Njega bio uzet u obzir direktno ili kroz svjetlosna bića, koja doista neće nikad ostaviti nikoga bez pomoći ako Božja volja to odobri. Otud zamolba za pomoć upućena svjetlosnim bićima neće nikada biti uzaludna, ali jedna zamolba za posredovanjem je beskorisna. Budući bi samo dijete trebalo s povjerenjem pristupiti Ocu tako da Očeva Ljubav može Sebe dati djetetu, i budući ovaj intiman odnos neće nikada biti uspostavljen ako ljudsko biće vjeruje da on može također postići cilj kroz posredovanje. Bog je Bog Ljubavi. On ne žele da Mu ljudi dolaze uplašeni, On želi biti Otac Njegovoj djeci a ne strogi sudac i vladar. Ljudi pokušavaju ugoditi potonjem (strogom sucu i vladaru) kroz posredovanje ali ranijem (Ocu) pristupaju s povjerenjem, i Bog traži ovo povjerenje od Njegovih živih tvorevina, budući Njegova bezgranična Ljubav pripada njima i On će također uslišiti svaku njihovu molitvu.

AMEN

Spread the Truth