Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4327 (Podsjećanje na Kraj… Pravi Božji predstavnici…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4327, 9 Lipanj 1948

PODSJEĆANJE NA KRAJ… PRAVI BOŽJI PREDSTAVNICI…


Dodijeljeno vam je još samo kratko vrijeme mirnog stanja, budući sat svijeta odmiče (napreduje) i skoro je dosegao posljednji čas. Tko je ovoga svjestan, on također svjesno živi svoj život u očekivanju nadolazećega, u svim postupcima pretpostavlja da on uskoro mora predati zemaljski život, te sebi nastoji osigurati vječni život… on radi na sebi, i što je moguće više nastoji sazrjeti u duši. Ali, kako je malo onih koji vjeruju u Kraj… kako je malo onih koji se ozbiljno bave mišlju o rastajanju od ovoga svijeta… To je kao pojačana glad prema svemu što svijet nudi, i tek vrlo rijetko oni okreću misao k Meni, tek vrlo rijetko oni traže priliku da vode duhovne razgovore, i svojoj duši priskrbe njoj tako hitno potrebnu hranu. Ljudi žive, a ipak su mrtvi u duhu (1 Timoteju 5:6)… a što im bolje ide, to više njima gospodare zemaljske okolnosti, to više oni otpadaju od Mene, ili Me smještaju sa strane, tek tu i tamo (povremeno) okrećući pogled k Meni, no njihova srca ne žude k Meni. A Mojih istinskih predstavnika na Zemlji je također tek malo, inače bi rad u Mojemu vinogradu bio okrunjen većim uspjehom, inače bi ljudi bili više probuđeni (uzdrmani), i promijenili bi se u njihovom razmišljanju i htijenju. Moji pravi predstavnici objavljuju ljudima Moju Riječ, i uvijek jedino Moju Riječ, kao izvor svjetla i snage za one koji su dobre volje i paze na Moju Riječ… Moji pravi predstavnici ih čine pozornima na obmanjujuća učenja koja su rasprostranjena u svijetu. Ali, mnogi se nazivaju Mojim predstavnicima na Zemlji, a malo brinu da Moja jedina istinska Riječ bude rasprostranjena. Oni doduše poguruju ljude na bogobojazne, religiozne misli, ali uvijek putem obreda (ceremonija) i izvanjskih postupaka, koji su beznačajni za širenje Moje Riječi. Njima neće uspjeti da se ljudi pozabave mislima o vječnosti i da prepoznaju ozbiljnost vremena, jer oni koji se nazivaju Mojim predstavnicima, sami ne vjeruju u tako brzi Kraj. A svakog istinskog predstavnika koji im može donijeti razjašnjenje, oni odbacuju. I tako su ljudi u velikoj duhovnoj nevolji, budući su potpuno slijepi, a njima ne može biti poslana nikakva druga pomoć, osim dostavljanja Moje Riječi odozgor. Zato Ja uvijek iznova upozoravam Moje sluge na Zemlji koje sam Ja izabrao za Moje prave predstavnike Mene, da objave Moju Riječ gdje god je to moguće, da ukažu bližnjima na Kraj, na nužnost duševne promjene (preobrazbe), i vjere u život poslije smrti. Ja vas uvijek iznova upozoravam, ne posustajte u vašem duhovnom radu, gorljivo stvarajte i djelujte, kao da je sutra posljednji dan… jer, on će doći neopozivo, i više neće pustiti dugo čekati na sebe. Ja vas ne želim izgubiti na smrt, Ja želim da vi živite i pripremite se za ovaj život, i zato vam uvijek iznova odozgor govorim Riječi Ljubavi, sve dok odozgor ne pustim da odjekne Moj snažniji glas, za znak da vi smijete vjerovati što vam Ja objavljujem, i pozivam vas da proširite. Dan je blizu, i vi ćete biti iznenađeni, budući se Moja Riječ mora ispuniti.

AMEN

Spread the Truth