Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4326 (Sklad tijela i duše…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4326, 8 Lipanj 1948

SKLAD TIJELA I DUŠE…

Za tijelo se, također, treba itekako dobro pobrinuti kako bi se utvrdila njegova snaga te ga se očuvalo u formi za njegov zadatak… da pomogne duši da postigne viši razvoj. Tijelo ne bi trebalo biti sasvim zanemareno budući je u(nutar)-RED-nost također Moj zakon, a u(nutar)-RED-nost uklučuje sve što rezultira u podržavajućem i progresivnom rezultatu. Doista je zadatak ljudskog bića da razdvoji sebe od materije, da se izdigne nad njome kroz oslobađanje njegova srca od nje i time da više ne bude kontroliran od strane materijalnih stvari. Unatoč tome, tijelo također treba biti u skladu sa dušom, ono treba duši osigurati unutarnji spokoj kojeg ona može uvijek postići jednom kada je ono sebe primirilo, tj. jednom kada su njegove potrebe namirene i može poslužiti dušinim zahtjevima.

Tijelo može doista pružati zahtjeve koji odaju materijalistično razmišljanje koje na nikoji način nije podudarno sa Mojim zakonom reda, u tom slučaju ono nije u skladu sa dušom, i ako je duša već prosvjetljena ona će se suprotstaviti i odbiti povladiti tjelesnoj žudnji čak ako ono nastavlja ustrajati u njegovim zahtjevima. Onda se duša i tijelo tiho bore jedno spram drugoga, onda će tijelo biti oskudno obdareno sa svih strana sve dok ono nije zadovoljno sa time da su mu podarene manje (drugostepene) želje, sve dok ono nije prihvatilo dušine zahtjeve. U tom trenutku ono je iznova ušlo u ispravan red i također će se osjećati komforno u tom stanju pošto onda sebe smatra za dušinog podržavatelja. Naknadno njemu također mogu iznova biti uslišene veće želje pošto nema više opasnosti da će tijelo prevladati dušu time što će se toliko uplesti u materijalni svijet da ono totalno zanemaruje dušu.

Tijelo ne smije nikada kontrolirati dušu, materijalnom svijetu ne smije nikada biti dan prioritet, duša mora biti odlučujući činbenik i od strane tijela podupirana u njezinim žudnjama i čežnjama, onda tijelu također može biti podareno olakšanje i ispunjenje njegovih žudnji, jer onda tijelo nikada neće postavljati zahtjeve koji su štetni za dušu, i duša će svejedno sazrijeti, pošto ona neprestano nastoji živjeti u skladu sa Mnom, postići Moje zadovoljstvo i približiti se Meni, i može zaboravno zaobići zadovoljstva svijeta. Ja želim također dati radost ljudima na Zemlji jednom kada ova zadovoljstva više nisu opasnost za dušu; ali jedino Ja mogu prosudii kada će ovo biti slučaj, i zato prečesto dopuštam da tijelo bude uskraćeno, baš kao što Ja također osiguravam ljudima koji su Meni vjerno privrženi privatne radosti kako bi im demonstrirao Moju Ljubav, koja uvijek želi ugoditi.

AMEN

Spread the Truth