Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4322 ((Fatima) Nakon čitanja o tome…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4322, 4 Lipanj 1948

(FATIMA) NAKON ČITANJA O TOME…

To je demonska igra, kada je lakovjernim ljudima pogled zamućen fenomenima (pojavama) raznih vrsta, koji su pogodni za širenje zablude i neistine, koji služe samo za to da potvrde i osnaže već postojeća obmanjujuća učenja, i da ljude odgurnu s pravog puta, direktnog puta prema Meni. Probuđenom čovjeku je lako prozreti ovu igru, no to je teško ljudima koji već slijede obmanjujuća učenja, i vođeni su od slijepih vođa, kojima nedostaje svako znanje, i koji niti ne žude Istinu, nego se zadovoljavaju sa preuzetim duhovnim dobrima, bez da provjere njihovo porijeklo. Gradi se (organizira) lanac raznih krivih shvaćanja, a za potvrdu ovih obmanjujućih učenja, ljudi koji ih zastupaju također koriste sva sredstva, budući njihovo nastojanje nije donijeti svjetlo, nego zadržati ljude u tami duha… A ovo je velika nepravda, zbog čega Ja njima stalno pridružujem predstavnike Mojega Čistoga učenja, koji nastupaju protiv neistine i zablude (pogreške), i nastoje bližnjima razjasniti. Moje se Objave nikada ne događaju na način da maloljetnoj djeci bude obznanjena Moja volja, nego svaka Objava ima svrhu da bude razdijeljena na blagoslov sviju, budući se Ja služim samo jednim ustima kako bi kroz ta govorio svim ljudima. Ja nikada neću naložiti da ušute oni koji Me mogu čuti, nego im dajem zadatak da objave Moju volju ljudima. Moja je volja da se ljudi uzajamno ljube i kroz Ljubav dođu do blaženstva. Ako Moja volja nije vršena, čovjek ostaje nesavršen, i ne može se osloboditi svoje krivnje grijeha, koja prianja za njega, i koju on kroz ne-Ljubavne postupke stalno povećava. Nikada ne može netko drugi uzeti na sebe njegovu krivnju, ili ju okajati… jer za to je Isus umro na Križu, On je uzeo na Sebe krivnju grijeha čovječanstva, kako bi ga iskupio. Čovjek doduše može sudjelovati u Kristovom Djelu Otkupljenja, dok on kroz uzorni život Ljubavi, na neki način kao primjer širi Kristovo učenje Ljubavi, i u bližnjima budi Ljubav, on može nadalje surađivati u izbavljenju izgubljenih (zalutalih) duša, prenoseći Evanđelje, Čistu Istinu, koju u sebi nosi svatko tko sam živi u Ljubavi. On također može kroz zauzimanje iz srca punog Ljubavi okrenuti snagu bližnjima, čija volja međutim uvijek treba biti spremna primiti svaki tok snage, jer na svakom čovjeku osobno leži odgovornost za njegovu dušu, i ona mu ne može biti oduzeta na nijedan način, inače bi Moja pravednost bila dovedena u pitanje, a također bi svi ljudi bili smjesta izbavljeni, jer Ljubavna svjetlosna bića stalno okreću svoju Ljubav nesretnima, nespašenima, a njihova bi snaga zaista bila dovoljna da učini blaženima sve ljude. Svaki pojedini čovjek sam mora naći put k Meni… on mora prepoznati svoju krivnju grijeha i nastojati se nje osloboditi, on sam ju treba iskupiti kroz vječnosti ili se dopustiti spasiti od Isusa Krista kroz svjesno priznavanje Njegovog Djela Otkupljenja, i molitvu za oprost svojih grijeha… (4 Lipanj 1948) Ljubav jednog čovjeka prema bližnjemu zaista može uzrokovati njegovo obraćenje, ali jedino utoliko što će ovome biti zajamčena obimna potpora s duhovne strane, da će od strane svjetlosnih bića biti doveden u životne situacije, gdje on sebe može promijeniti, ako želi, gdje će njegove misli biti usmjeravane na ljude koji vode ispravan način života, da će mu biti pružena svaka pomoć za stjecanje duševne zrelosti, i također mu pristići uvećana snaga, koju mu je donijelo zauzimanje. No, kako on koristi ovu snagu, jedino je njegova volja. Pogrešno je mišljenje da njegovi grijesi sada mogu za njega biti iskupljeni od strane zemaljske braće-sestara koji ljube, i pokazuje jedino nerazumijevanje Mojega učenja, koje je ponuđeno u svoj jasnoći, ali koje je mnogo puta bilo onečišćeno ljudskim pogrešnim predodžbama. Ako Ljubav leži u temelju zauzimanja ono, neće nikada ostati bez rezultata, no učinak je različit, budući svaki čovjek mora sam odgovarati za svoje grijehe. I tako je to neprestano obmanjivanje, ljudima davati znanje o nadnaravnim fenomenima, koje nikada ne podnosi savjesnu provjeru, i koje nikada ne može biti usuglašeno sa Istinom od Mene dovedenom na Zemlju. To je demonska obmana, koja je pronašla dobro plodno tlo u lakovjernosti ljudi i njihovom zavedenom razmišljanju. Jer, gdje se Ja pojavljujem, Ja ne dolazim u sjaju i raskoši (blještavilu), nego prepoznatljiv svakome tko Me želi prepoznati i tko je dobrih i čistih namjera.

AMEN

Spread the Truth