Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4319 (Gospod će doći u vrijeme najveće nevolje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4319, 31 Svibanj 1948

GOSPOD ĆE DOĆI U VRIJEME NAJVEĆE NEVOLJE…

Ja ću doći da vas dohvatim iz krajnje nevolje, kao što Sam obećao. Biti će velika nevolja, i svatko to prati vašu sudbinu će prepoznati kako jedino vaša snaga volje čini da ustrajete, inače bi bili preslabi da bi se nosili sa prijetnjama i nasilnim akcijama od strane vaših neprijatelja spram kojih ste potpuno bespomoćni. Ipak bespomoćni ljudi što se tiče, međutim, Ja ću stajati pored vas kao zaštita i ova vas sigurnost mora učiniti imunima na sva neprijateljstva. Ova velika nevolja će jedino trajati kratko vrijeme, onda ću Ja doći Osobno kako bi dohvatio Moje Vlastite u Moje Kraljevstvo (1 Solunjanima 4:16, 17) i pripremio ih za život u raju na Novoj Zemlji. Ako ste snažne vjere, ako pridajete značenje svakoj od Mojih Riječi, onda će konačna nevolja dokončati za vas a vi ćete, u nadi o Mom brzom dolasku, stoički izdržati sve i čekati na Mene. I Ja ću definitivno doći… Ja neću ostaviti Moje vlatite u nevolji, Ja ću doći kada se nikakav zemaljski izlaz više ne može pronaći; Ja ću se pojaviti iznenada, jedino vidljiv Mojim Vlastitima, i svi Moji vjerni sljedbenici će Me zazivati. Radujući se i kličući Moji Vlastiti će blaženo i sretno hrliti spram Mene i podizati njihove ruke ka Meni. Tkogod vjeruje će biti spašen, jer on će ustrajati čak ako je svijet pun vragova… on zna kako će čas izbavljenja doći, on zna da ga Ja neću napustiti i da su svi vragovi bespomoćni protiv Mene. On će Me očekivati i Ja ću nagraditi njegovu vrloduboku vjeru sa najvećom nagradom, sa novim životom u raju na ovoj Zemlji. Zašto ga neću uzeti ka Sebi u duhovno kraljevstvo? Svatko tko prođe ovaj konačni test vjere i prepoznaje Mene će biti prikladan da formira korijen nove ljudske rase i novi će naraštaj proizaći od njega, jer Zemlja će biti nanovo napučena sa duhovno visoko naprednim ljudima koji će živjeti njihov život za Mene i sa Mnom. I Ja Osobno ću odgajati ove ljude…

Stupanj zrelosti svih ljudi je Meni poznat ali posebice onih koji će se na kraju boriti za Mene protiv Sotone. Takvi su ljudi od strane Mene zahtjevani kao praroditelji za Novu Zemlju. Ja ću ih blagosloviti, i fizički i duhovno, i Nova će Zemlja postati raju-nalik prebivalište za njih, djeca i djeca djece će biti u srdačnom kontaktu sa Mnom i ljudska će rasa biti puna Ljubavi. Novi period razvoja će započeti iznova sa duhovnim bićima utjelovljenima kao ljudskim bićima koji su blizu zrelosti i čeznutljivo streme spram Mene i brzo ostvaruju konačnu zrelost duše na Zemlji. Jer posljednji dani na staroj Zemlji će vrlo brzo sazrijeti duhovnu supstancu što je bilo u kratkom vremenu zbog utjelovljenja kao ljudsko biće, budući je vodila borbu između svjetla i tame i konačno uništenje stare Zemlje ju je privremeno oslobodilo. Pošto nije još postigla zrelost da bude slobodna, ona ovo doživljava kao bol, tako da će naći novu formu lagodnijom/olakšavajućom i gorljivo stremiti nagore, premda će tijekom pripremnog stadija biti nesvjesna o ovom uspjehu. Iz ovog razloga, ljudi će živjeti u najpredivnijoj harmoniji sa svim tvorevinama u njihovom okruženju; mineralni, biljni i životinjski svijet će se potpuno uklapati u potrebe ljudi, vrloduboki mir će vladati u prirodi baš kao i u ljudskom srcu, ljudsko radosno zajedništvo sa Mnom će ih učiniti najblaženijim bićima, Moja će Ljubav poravnati svaku njihovu stazu i njihova će srca kucati za Mene u vatrenoj Ljubavi i sva će nevolja biti zaboravljena… I ovo vrijeme nije daleko, Ja ću uskoro doći i dohvatiti Moju zajednicu zaručnica, velika nevolja će uskoro završiti, jer Moje obećanje sebe mora ispuniti… Ja ću se vratiti na oblacima da bi dohvatio Moje vlastite i sudio žive i mrtve.

AMEN

Spread the Truth