Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4315 (Duhovne rasprave su nužne radi razjašnjavanja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4315, 27 Svibanj 1948

DUHOVNE RASPRAVE SU NUŽNE RADI RAZJAŠNJAVANJA…

Ne dopustite da vas mimoiđe ni jedna prilika kada možete biti aktivni za Mene i Moje kraljevstvo, kada možete govoriti u svezi onog što vam Moj Duh otkriva. Pitanja će biti postavljena koja ćete jedino vi biti sposobni odgovoriti, a mnoštvo će mišljenja biti izgovoreno, ali vi ćete biti sposobni poduprijeti jedino ona ispravna sa uvjerenjem, jer jedino vi poznajete Istinu, jedino vi ste podučeni od strane Mene i prema tome se ne trebate bojati nikakve protivne primjedbe pošto ćete, naračun vašeg znanja, vi prepoznati svako pogrešno gledište. Međutim, vaš zadatak se sastoji od osiguravanja poticaja za duhovne rasprave, od toga da niste uplašeni govoriti, od toga da uvijek sebe smatrate Mojim slugama koji sa intenzivnom gorljivošćću rade za njihova Gospodara, i uvijek na pameti imate vašu misiju. Ako ste iznutra nagnani vi bi trebali popustiti (tom nagonjenju) i učiniti što vam srce govori da napravite, i ako žudite govoriti, onda govorite, jer onda ću vas Ja Osobno potaknuti učiniti vaš duhovni rad. To će uvijek biti Moja volja da vi trebate spomenuti Moju Riječ odgore, to će uvijek biti Moja volja da ljudi trebaju izmjeniti njihove misli u svezi duhovnih pitanja, i Ja Osobno ću vam uvijek dati impuls za ovo i popločiti put za vas, to jest, Ja ću usmjeriti ljudske misli na probleme koje Sam voljan objasniti. Time vi uvijek možete biti sigurni da Sam Ja prisutan tijekom svih duhovnih razgovora i da ću Ja voditi vaše misli u ispravnom pravcu i omogućiti vašim ustima da govore i vašem razumu osigurati ispravnu moć prosudbe. Prema tome vi možete govoriti slobodno i vi ćete uvijek govoriti u skladu sa Mojom voljom, jer vi ste samo Moje alatke kroz koje Ja izražavam Sebe. Ali ne budite neodlučni i da šutite kada je nužno govoriti. I vi ćete biti uspješni; vaše rasprave će uvelike doprinjeti spram razjašnjavanja i ohrabriti ljude da izgovore njihova mišljenja koja će uvijek rezultirati u intervenciji Mojih svjetlosnih bića tako što će pokušati izvršiti njihov utjecaj. Onda ste vi najprije izorali njivu i razdjelili sjeme koje će požnjeti dobre plodove.  

AMEN

Spread the Truth