Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4312 (Kristova crkva… “Ti si Petar stijena…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4312, 24 Svibnja 1948

KRISTOVA CRKVA …. “TI SI PETAR, STIJENA ….”

Zajednica vjernika u Kristovom smislu znači udruga ljudi koji su kroz svoj način života, kroz nesebičnu Ljubav prema bližnjemu stekli takvu jednu živu, duboku vjeru, da oni sve što je Isus naučavao na Zemlji, shvaćaju i stoga ne sumnjaju niti u jednu riječ, jer razumijevanje onoga što Bog traži da se vjeruje, uvijek je samo posljedica ispravno vođenog načina života i uvijek će za sobom povlačiti živu vjeru, uvjerenost u Čistu Istinu a time i moćnu svijest da se može postići sve što je utemeljeno u vjeri. Takva jedna zajednica je prava crkva Kristova, to je crkva koju je On na Zemlji osnovao sa riječima: “Ti si Petar, stijena, na tebi ću sagraditi Moju crkvu.” 

A ta crkva će opstati, ona neće moći biti uzdrmana silama podzemlja kad se na Zemlji zapali posljednja borba protiv vjere. Onda će se pokazati tko pripada toj crkvi, tko posjeduje onu snagu vjere da ne otpadne kad pakao bude nasrnuo na sve duhovno. Tada će se oduprijeti samo istinski Ljubav-no aktivni ljudi, čija vjera je živa, jer ovi drugi će biti pre-slabi za otpor. Njima će biti oduzeto sve što su do sada smatrali crkvom, svaka ceremonija, svaki vanjski oblik će otpasti, zgrade u kojima se obavljaju crkveni obredi biti će zatvorene ili uništene, neće postojati mogućnost za izvođenje tih obreda koji im se čine važnima, i oni će biti ozbiljno stavljeni pred odluku da se odluče za ili protiv Boga. 

No ta odluka neće teško pasti onima koji imaju živu vjeru, koji mogu vjerovati pošto razumiju, dok ostali, još slijepi u duhu, nemaju ništa za što bi se mogli uhvatiti, i svoje tjelesne dobrobiti radi otpadaju od Boga, odustajući od svoje vjere, pošto je bila samo mrtva vjera, formalna vjera. No vi, koji pripadate Kristovoj crkvi, vi neprestano trebate vrbovati za tu crkvu, vi ljudima trebate donositi prosvjetljenje i truditi se razjasniti im razliku, kako bi oni svoju formalnu vjeru oblikovali u živu vjeru, vi im trebate pokazati put do razumijevanja toga što je Isus naučavao, upućivati ih na put Ljubavi, koji jedini rađa živu vjeru i koji vodi do punog razumijevanja Njegove Riječi. 

Samo ta mala zajednica istinske Kristove crkve će proći ovu posljednju borbu, pošto će svakom duhovnom smjeru prije toga biti najavljen rat i svi oni (smjerovi) koji ne pripadaju istinskoj Kristovoj crkvi izgubiti će svoje pristaše. Ali ovima će Bog pružiti svoju podršku, On će biti usred njih, snažiti će im vjeru, prosvjetljavati će im duh i davati im snagu da izdrže do Kraja. I radi te crkve On među ljudima putem Njegovog Duha djeluje očigledno …. On ih podučava i sprovodi Svoju Riječ na Zemlju, kako bi Njegova crkva zadobila pripadnike, kako bi oni bili izvanredno osnaženi kroz Njegovu Riječ, Koja dolazi iz visine i koja je blagoslovljena Njegovom silom ….  

AMEN

Spread the Truth