Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4305 (Molitva za jadne duše…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4305, 19 Svibanj 1948

MOLITVA ZA JADNE DUŠE…

Duše u mraku užasno pate. Njihova je snaga iscrpljena/potrošena; to je stanje potpune bespomoćnosti sve dok one ne (upo/spo-)znaju snagu ljubavi, koja može olakšati njihovu sudbinu. One lutaju uokolo, njihova je volja letargična, i ostati će u ovom bolnom stanju jedno izuzetno dugo vrijeme ako kroz molitvu ne prime pomoć. Vi ljudi na Zemlji ste im sposobni pomoći ako se sa ljubavlju prisjetite takvih bijednih duša i ako bi im željeli olakšati njihovu nevolju. Jer jedino će im ljubav dati snagu. Molitva bez ljubavi je bez-korisna/malo-vrijedna; to je tek formalnost bez učinka. Jedino stupanj ljubavi određuje količinu snage koju će one primiti. I zato vi trebate sebi predočiti sudbinu tih jadnih duša i znati da će vas one preklinjati da im date snagu jednom kada su osjetili snagu ljubavi. Oni zavise o vašoj pomoći sve dok su još u paklu/bezdanu, sve dok sami ne mogu povećati njihovu snagu kroz znanje, koje se, u onostranom, sastoji od ljubavlju ispunjenim/potaknutim akcijama za druge duše u nevolji.

Svaka blagonaklona, samilosna/milosrdna misao za te duše olakšava njihovu nevolju, oni to osjećaju i onda ostaju u vašoj blizini. Oni traže vaše ljubavlju ispunjeno/potaknuto posredovanje/zalaganje time što sebe guraju u vaše misli. Ne zaboravite ih, ne okrećite vaše misli od njih. Dajte im brižnu/ljubavlju ispunjenu molitvu i na taj način im pomognite izdići se. Ublažite njihovu muku i, prije svega, demonstrirajte im snagu ljubavi, tako da se njihova ljubav spram drugih duša u patnji probudi/potakne/pojavi i, pomažući tim dušama, da sebe mogu osloboditi od njihove vlastite nevolje/patnje. Njihova okruženja korespondiraju sa stanjem njihovih duša, mračna su i pusta, i kada se molitva za te duše izdigne do Boga nastane/pojavi se blijedo stanje sumraka koje duši daje tračak prepoznavanja i koristi duši nakon neprestane tame. Stupanj ljubavi u posredovanju odlučuje sjaj(nost) svjetla koje zrači u tamu, i duša se okreće prema zraki svjetla uvijek očekujući i preklinjući za više (tih) zraka. Ispunite im njihovu želju, ne ostavljajte ih same u njihovoj nevolji, i dajte im pomoć koju ste im vi još sposobni dati. Ali također im donesite Evanđelje u mislima, podsjetite ih da bi oni trebali blagonaklono uzeti u obzir druge u njihovom okruženju i pomoći im da također prime blagoslov svjetla dajući im zauzvrat što su primili od vas. Možete ublažiti neizmjernu količinu patnje, vi možete sudjelovati u iskupljenju ovih duša jer dar snage kroz vašu molitvu utječe na njihovu volju koja onda može postati aktivna na pravi način. Duša koristi snagu koju prima da bi sa ljubavlju pomogla drugim jadnim dušama, i započinje svoj uspon za što će vam biti vječno zahvalna.

AMEN

Spread the Truth