Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4301 (“Mnogo je pozvanih, malo odabranih…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4301, 16 Svibanj 1948

„MNOGO JE POZVANIH, MALO IZABRANIH…“

(Matej 22:14)

Ubrojite se među Moje učenike, koje Ja obrazujem za njihovu posljednju aktivnost na ovoj Zemlji. Ja iznova izabirem ratnike, Ja izabirem Moje učenike, kojima Ja mogu objaviti Moje Evanđelje, da ga oni iznesu u svijet. Vrijeme Kraja je započelo, dolazi vrijeme žetve, i treba biti obavljeno još mnogo posla, kojeg Ja dodjeljujem (nalažem) Mojim učenicima, onima koji Me slijede i dopuštaju biti podučenima od Mene u slobodnoj volji. Ovi učenici vremena Kraja imaju istu Misiju kao i Moji prvi učenici, koje Sam Ja Sebi Sam izabrao, prema njihovoj unutarnjoj kvaliteti, odnosno, koje Sam Ja prepoznao voljnima i sposobnima, i kojima Sam Ja stoga mogao poslati Svoj Duh, koji ih je dalje podučavao, kada Ja više nisam hodao ovom Zemljom. Svaki čovjek je sposoban ljubiti, no da li je on voljan ljubiti, to odlučuje on sam. Sposobnost da ljubi je Moj dar, voljnost da ljubi je njegova zasluga… I tako su mnogi pozvani, no samo malobrojni izabrani… Ove Moje Riječi treba tako razumjeti, kako Sam ih Ja objasnio, da svi ljudi mogu, ako oni samo žele, ali da su voljni također i izabrani, koje Ja obasipam darovima. Moje Riječi ne trebaju značiti ništa drugo, a nikada to da Ja samo nekolicini dodjeljujem milost da pripadaju Mojima, dok drugima Ja nju uskraćujem. Svi ljudi su pozvani, ali ne i đavolje sluge, jer, budući Sam Ja svakome dao sposobnost da unaprijedi Ljubav u sebi, također se svatko može i oblikovati u posudu za primanje Duha, pa je dakle on onda također i izabran, no ovo oblikovanje njegove duše je djelo njegove slobodne volje. A, ako on ne koristi svoju sposobnost da ljubi, njegova se duša neće nikada promijeniti, i on neće nikada biti sposoban da bude posuda za primanje Duha. Onda on zasigurno pripada pozvanima, ali ne izabranima, onda nije odlučujuća Moja volja, nego jedino njegova, onda on nije Moj učenik, jer Me ne slijedi i na kraju vremena neće biti sposoban za rad. Što biste vi ljudi mogli ostvariti, ako biste ispravno koristili vaše sposobnosti… Moji prvi učenici su bili puni Duha kada su izašli u svijet, oni su svi razvili njihovu sposobnost da ljube, svi su Mi bili predani, i u svemu su slijedili Moju volju, a Ja Sam ih izabrao, dodijelio Sam im njihovu aktivnost, poslao Sam ih u svijet, tako da su oni trebali dati nauk od onoga što su dijelom primili od Mene na Zemlji, a dijelom im je bilo preneseno od Mojega Duha. I oni su obavljali Moj zadatak i podučavali… oni su nosili ljudima Čistu Istinu, jer je njihovo čisto biće, voljno ljubiti, sprječavalo svako pogrešno razumijevanje i obmanjujuće tumačenje. I dok god su oni sami govorili, Moje je učenje bilo čisto i neizobličeno. Ali, ono nije takvo ostalo, jer su ljudi koji su došli nakon njih, a u kojima Moj Duh još nije mogao djelovati, sebi prisvojili istu službu podučavanja, i čisto je učenje bilo izobličeno… Učenici vremena Kraja su iznova izabrani od Mene, i srazmjerno njihovoj voljnosti da ljube, nositelji (su) Čiste Istine. Oni također moraju ljudima predati neizobličenu Istinu, i stoga trebaju biti prosvijetljeni Mojim Duhom, žele li oni obavljati njihovu učiteljsku službu na blagoslov ljudi. Voljnost da ljube čini ih prikladnim učenicima, dok im sposobnost da ljube još ne jamči podobnost (upotrebljivost) za službu podučavanja. Da bi mogli podučavati, oni najprije moraju nazvati vlastitim jedno znanje; prenošenje ovoga znanja je međutim posljedica života u Ljubavi, bez prisile. Svi vi ste pozvani, ali tko se oblikuje tako da ga Ja mogu izabrati, da Ja mogu na njega izliti Mojega Duha, koji jamči najčišću Istinu? Ali, Ja blagoslivljam Moje učenike vremena Kraja, jer s njima Ja prebivam jedino u Duhu, dok Sam Mojim prvim učenicima stalno bio u njihovoj blizini, dok Sam Ja njima stalno bio prisutan, i posljedično je njima moralo biti lakše vjerovati u Mene, nego učenicima vremena Kraja, koji u sebi moraju probuditi i povećavati vjeru u Mene, i kojima je zato daleko teže vjerovati i prihvatiti svaku Riječ kao Istinu. Ali, Ja ću uvijek stajati uz njih, iako ne fizički; ali u Duhu Ja stalno boravim s njima sve do Kraja, budući Sam ih Ja Osobno izabrao, jer Sam ih Ja prepoznao, i od vječnosti znam o njihovoj voljnosti da ljube.

AMEN

Spread the Truth