Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4300 (Zakon reda… Podlaganje volje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4300, 16 Svibanj 1948

ZAKON REDA… PODLAGANJE VOLJE…

Shvatite da vi morate vršiti Moju volju, želite li postati blaženi (spašeni). Moja volja je Zakon Reda od vječnosti, a ako se netko ogriješi protiv ovog Reda, on također postupa protiv Moje volje. Ako vi sada želite biti Moji, vi se također morate uklopiti, podložiti pod Moju volju, a kada vam je ova objavljena, za vas je lako prema tome postupiti, jer Ja ne želim od vas ništa više nego što vi možete ispuniti. Ja sam vam dao jednu Zapovijed, da ljubite jedni druge… jer Ljubav odgovara Mojemu Zakonu od vječnosti, jer je iz Ljubavi sve proizašlo, i kroz Ljubav je sve održavano. Ovaj Zakon stoga bezuvjetno treba prihvatiti, i također ispuniti, jer on odgovara izvornoj prirodi svakog stvorenja. Jedino se volja čovjeka mora prikloniti Mojoj volji, onda on ne može drugo nego Ljubav osjećati i Ljubav davati. No, pusti li on da se istakne njegova vlastita volja, onda on stoji u samoljublju, (16 Svibanj 1948) onda Mi on više nije podložan, on ne obraća pažnju na (zanemaruje) Moju Zapovijed, i kroz to se udaljava od Mene, jer mu nedostaje snage, koju on od Mene prima kroz Ljubav. To je stoga sasvim prirodan proces, da čovjek koji stoji u samoljublju odustaje od stremljenja prema Meni ili ga propušta, što je on u stanju ljubavnog djelovanja činio. A nedostatak snage rezultira nesposobnošću spoznavanja, nedostatkom vjere, i sve manjom voljom za Ljubav. Čovjek ne može shvatiti dublje mudrosti, ako njemu nedostaje Ljubav. On ne može biti ni ljubavno aktivan, ako on ne primjenjuje Moju volju, ako je njegova vlastita volja jača od Zapovijedi koja objavljuje Moju volju. Pa tako i duhovni razvoj čovjeka mora automatski nazadovati, jer se on ne kreće u od Mene željenom Redu. Mojemu Redu ne odgovara da nastane odvajanje onih koji imaju znanje o Mojoj Riječi, koji stoga imaju milost da budu posredno ili neposredno podučeni od Mene. Određeni stupanj ljubavne aktivnosti njemu prenosi Moja Riječ, a ovaj stupanj treba rasti i znanje biti povećavano. Dođe li ipak do nerazumijevanja za Učenja koja sam Ja Osobno dao ljudima kroz Moju Riječ, onda je to znak opadanja ljubavnog djelovanja, znak uznapredovalog samoljublja koje zatamnjuje svjetlo, iako ono ne može biti u potpunosti ugašeno. Ali, Ja držim Moje i ne puštam da oni potonu, nego Ja primjenjujem sredstva, koja potiču na pojačano ljubavno djelovanje, dok se čovjekovo razmišljanje opet ne prosvijetli, dok mu Moja Istina opet ne bude izgledala prihvatljiva, a i njegov život se odgovarajuće promijeni. Ali, Ja nikada ne mogu odstupiti od Moje ljubavne Zapovijedi, od vječnog Reda, i Ja nikada ne mogu Svoj Duh izliti na čovjeka koji se ne pokorava Mojoj volji. A blagoslovljen, ako on osjeti manjkavo stanje, nesposobnost dubljeg duhovnog razumijevanja, kao pritisak ili također nedostatak… Jer, onda se on iznova može lako pridobiti, a on će i izdržati ispit vjere, zbog kojeg on mora riješiti duhovne probleme, koji ga gotovo dovode do posrnuća.

AMEN

Spread the Truth