Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4296 (Sudbina… “Oče, budi volja Tvoja…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, Br. 4296, 5 Studeni, 1948 

SUDBINA…. “OČE, BUDI VOLJA TVOJA…”

(Matej 26:39, 42, 44)

Kurs života svake pojedinačne osobe je preodređen i treba ga primiti bez gunđanja/jadikovanja i prigovaranja ako će imati povoljan učinak na dušu. Ali snažno povjerenje u Boga mora također biti prisutno, onda se svaka sudbina može otrpjeti sa lakoćom, jer ona je oblikovana od strane Boga jedino u skladu sa Njegovom voljom, jedini On je u stanju promijeniti svaku situaciju u životu, On je sposoban promijeniti radost u tugu ali također i patnju u radost ako Mu se pristupa u iskrenoj molitvi, a On će to i učiniti ako mu ljudsko biće u nevinom/dječjem povjerenju kaže o njegovim problemima i sebe preporuči Njegovoj milosti.

Dugom stazom treba putovati od ponora bezdana do najvišeg vrha, i ova staza ne može uvijek biti ravna ili ona inače ne bi vodila uzlazno. Prepreke moraju biti prevladane, planine se trebaju osvojiti, jer cilj je gore iznad i svaki je napredak mukotrpan bez pomoći pravog vodiča. A sve dok vi ljudi hodate sa Bogom Osobno pored vas kao vašim vodičem, sve dok sebe povjerite Njegovom vođenju, vi nećete putovati stazom uzalud, On će vas voditi nagore, i sa Njegovom pomoći vi ćete biti sposobni prevladati svaku prepreku. A što je staza strmija to će ona biti kraća i više se možete uspeti; ali kada ste dosegli najviši vrh biti ćete u stanju osvrnuti se i biti zahvalni vašem Vodiču Koji vam je omogućio ostvariti cilj, i svaka će nevolja dokončati.

Što je sudbina teža, to su za vas postavljeni viši ciljevi i blistavije će svjetlo sijati, i sva će duboka tama biti poražena. Bog je, međutim, sposoban učiniti da vam čak i najstrmija staza uspona izgleda ravna ako vi sebe predate Njemu kao Njegova djeca, ako prihvatite svaki tužan događaj, ako uvijek molite: “Oče, budi volja Tvoja…” Onda vam On neće dopustiti da patite, čak i u najvećoj nevolji On će umiriti vašu dušu i dati vam mir, On Sam će snažno/moćno djelovati u vama i ništa vam neće izgledati teško a ipak ćete nastaviti napredovati, jer vaša volja, vaša podređenost Njegovoj volji, vam dopušta sudjelovati u Njegovoj snazi, vama ništa neće predstavljati teret i uvijek ćete radosno i veselo napredovati vašim zemaljskim stazom sve dok vas mila Očeva ruka ne uhvati i odvede vas u Očevu kuću, sve dok niste postigli cilj i vratili se u vječni dom, u zemlju svjetla gdje nema tuge, niti patnje niti nevolje već jedino vječno blaženstvo.

AMEN

Spread the Truth