Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4292 (Kraj perioda otkupljenja… Posljednji Sud…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4292, 6 Svibanj 1948

KRAJ PERIODA OTKUPLJENJA… POSLJEDNJI SUD…

Zemlja će postati gubilište (mjesto egzekucije) za sve ljude koji su Mi daleko… Ja ću izgovoriti Moju presudu prema pravednosti, i jao onima koji budu osuđeni… Zemlja će ih progutati i njihove duše će iznova morati proći put kroz tvorevine Nove Zemlje. Ovo je odlučeno od vječnosti. Jer, zakon reda mora ostati sačuvan, ali na kraju jednog Perioda Otkupljenja će ovaj zakon biti potpuno zanemaren, što uvijek znači uništenje. Čovječanstvo, koje u takvom vremenu živi potpuno protivno Mojemu redu, također (za)pada u ovo uništenje, no to je uvijek jedino izvanjska forma koja pada žrtvom uništenja, duša međutim, duhovno, samo se preobražava, odnosno navlači druge izvanjske forme, a ovaj čin promjene je Sud… Duhovno koje je već bilo u stanju izvjesne slobode, iznova je zavezano u čvrstu materiju. Ovaj čin se odvija jer ga je Moja mudrost od vječnosti prepoznala  kao sredstvo koje od Mene sasvim udaljeno duhovno iznova vraća Meni. To je sredstvo koje je zaista učinkovito, ali za duhovno neizmjerno mučno, i koje stoga primjenjujem samo onda kada više ne postoji nikakva mogućnost približavanja Meni. Ali, dok god traje jedan Period Otkupljenja, Ja uvijek ukazujem na njegov Kraj, kako bih ljude potaknuo da još na Zemlji traže pristup Meni, kako bih im učinio jasnim značenje zemaljskog života, i naveo ih da žive u skladu sa Mojim zakonom reda. Čovječanstvo međutim ne želi vjerovati u Kraj, ono zemaljski život smatra samome sebi svrhom (ciljem), ne onim što jest, sredstvom do cilja, i ono otuda ostaje netaknuto izlaganjima onih koji znaju o Mojemu Planu od vječnosti, i koji na Moj nalog trebaju djelovati prosvjetiteljski na Zemlji. (6 Svibanj 1948) Oni su upućeni u Istinu, oni su kroz glas Duha podučeni sukladno Mojoj volji, njihovo razmišljanje je prosvijetljeno, i tako će oni uvijek prepoznati jedino ispravno, i znat će razlikovati zabludu od Istine. Oni su upućeni u Moj Plan Otkupljenja, u njima će narasti puno razumijevanje, i oni će također imati spoznaju o isteku jednog zemaljskog perioda, oni će po samim ljudima, i po fenomenima koji su pretkazani od početka perioda Otkupljenja prepoznati vrijeme Kraja, i tako će sa sigurnošću moći ukazati na njega, kada kao Moji predstavnici na Zemlji ljudima trebaju objaviti Moju Riječ. Vi ljudi njih trebate slušati, i njihove Riječi primiti k srcu, jer su vam one dane od Mene, Ja Osobno kroz njihova usta vama govorim, to je Moj Duh Koji iz njih govori, budući vas Ja Osobno želim podučiti, jer vas Ja želim opomenuti i upozoriti zbog vaših duša. Vi trebate misliti na Kraj, vi se trebate sjetiti vaše nesavršenosti, i velikog jaza koji još postoji između vas i Mene, ako ste vi grješni. Vi sebe trebate Meni povjeriti, tako da Ja Osobno preuzmem brigu za vas (preuzmem vaše), i vi trebate u Meni vidjeti vašeg Spasitelja iz duhovne nevolje. Samo duhovna nevolja Me nagoni da vas pustim upasti u zemaljsku nevolju, jer ako vi onda slušate Moje sluge, Moje Riječi će lakše pronaći pristup u vaše srce, i vi ćete također Kraj ove Zemlje držati mogućim. Imat ćete više doticaja s duhovnim kraljevstvom, odakle vam na mnogostruki način dolazi pomoć. Nastojte Me steći za sebe kao Oca i Boga punog Ljubavi, a nemojte da za vas budem Sudac Koji kažnjava… Zadobijte Moju Ljubav, tako da se vi ne trebate bojati Mojega gnjeva, nadvladajte materiju, tako da možete bezbrižno ući u duhovno kraljevstvo, te stvarajte i djelujte, tako da budete blaženi. Jer, kratko je vrijeme u kojem vi  još možete djelovati, dolazi Dan u kojem će od svakoga biti zahtijevano polaganje računa, u kojem ću Ja suditi žive i mrtve, u kojem ću odvojiti koze od ovaca, u kojem je sudbina svake duše sukladna njenoj volji… blaženstvo u kraljevstvu slobodnih duhova ili obnovljeno prognanstvo u materiju, paklensko stanje, kojeg se vi trebate bojati, i od kojeg vas Ja želim zaštititi… Zato vjerujte ono što vam dolazi kroz usta vidjeoca i proroka… vjerujte da je to Moja Riječ, koja vam je dana odozgo, tako da vi pronađete milost i budete blaženi na Dan Suda.

AMEN

Spread the Truth