Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4171 (Rad za Boga i Njegovo Kraljevstvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4171, 20 Studeni 1947

RAD ZA BOGA I NJEGOVO KRALJEVSTVO…

I time novi period započinje za vas, vrijeme užurbane aktivnosti za Mene i Moje Kraljevstvo; i vi nećete zažaliti što ste Mi ponudili vaše usluge, budući da ćete osjetiti blaženstvo – vi ćete umnožiti Moju crkvu – stado vjernih će se širiti i vi ćete biti u stanju podučavati, i Moj duh će sebe snažno manifestirati kroz vas; vi ćete uvijek biti sigurni u Moje prisustvo (u smislu, ‘svjesni Moga prisustva’), i ova svjesnost vas čini sigurnima među vašim bližnjima neprijateljskog uma.

Borba između Istine i laži se nastavlja pošto je čovječanstvo već preduboko zapleteno u potonju. Ljudi će ipak u početku poslušati, i ova faza koja slijedi nakon katastrofe treba biti u potpunosti iskorištena, zahvaljujući tome što sloboda govora nije ograničena od strane svjetovne sile.

Zbog toga Ja trebam vjerne sluge za ovaj period i vojačim ih cijelo vrijeme, jer ovdje se radi o donošenju pomoći onima čija su srca bila otvrdnuta njihovom sudbinom, i koji gledaju u svim pravcima tražeći razloge i svrhu tamošnjeg prirodnog fenomena, budući da oni i dalje posjeduju skromnu ideju o Božjoj pravednosti; zato je od najveće važnosti pribaviti tim ljudima ono za čime žude; svjetlo i snagu, potpunu spoznaju i živu vjeru u Mene, Koji im se obraćam kroz vas sa ciljem da ih privučem k Sebi i blagoslovim sa Svojim prisutstvom.

Vi ćete morati jako raditi, i bit ćete tako vođeni materijalno da se u potpunosti možete posvetiti vašem zadatku. Vi prema tome trebate biti spremni i osluškivati očekujući Moj poziv, i ne oklijevati kada odjekne unutar vas. Jer Ja ću tako voditi vašu sudbinu da vi sebe uvijek možete staviti na Moje raspolaganje, budući da vrijeme zahtjeva urgentno djelovanje. Vi ćete međutim stjecati blistavu predodžbu/oštroumnost (= sjajan uvid u stvari) i profinjen osjećaj, i uvijek biti svjesni gdje i kako će vaš rad biti uspješan.

I Ja ću voditi k vama ljude kojima želim pomoći – one koji su voljni vjerovati. Pošto Ja pazim sve one ljude koji još nisu u potpunosti dominirani Mojim neprijateljem i koji su dobre volje. Njima Ja pristupam sa Svojom Riječju. Njima Ja želim govoriti i pridobiti ih za Mene i Moje Kraljevstvo, da bi ih vječno blagoslovio.

AMEN

Spread the Truth