Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4164 („Moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta…“)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4164, 12 Studeni 1947

„MOJE KRALJEVSTVO NIJE OD OVOGA SVIJETA…“

(Ivan 18:36)

Moje Kraljevstvo nije od ovoga svijeta… Stoga također, sve što treba voditi ili pridonijeti ostvarenju Mog Kraljevstva, ne bi trebalo biti svjetovnog oblika, nego jedino može imati duhovni karakter. Moje Riječi Koje Sam izgovorio na Zemlji, trebaju se razumjeti samo duhovno, a slijeđenje Moje Riječi mora imati duhovni učinak, kao što također treba biti izraženo jedino na način da svako djelovanje bude uvijek poticaj srca, odnosno, unutarnji impulsi su jedini čimbenik koji odlučuje u kojoj mjeri čovjek uzima u posjed Moje Kraljevstvo. Nikakvi svjetovni običaji ne mogu povećati pravo na Moje Kraljevstvo, niti djelatna pomoć, koja je iskazana bližnjemu bez da vam sudjeluje srce. Moje Kraljevstvo nije od ovoga svijeta… Mislite li možda da Ja zahtijevam svjetovna ili simbolična djela, da bih vam učinio dostupnim ovo Moje Kraljevstvo? Mislite li vi da bih Ja mogao dati prednost onome izvanjskome, koje je radije opasnost, jer u ljudima otupljuje duboke unutarnje impulse, pa vanjština odvraća i naposljetku će još jedino ona biti uvažena. Kroz Moju Riječ, Ja uistinu nisam dao nikakav poticaj za to, ali ljudima nije dovoljna unutarnja veza sa Mnom, kroz koju oni mogu postići višu zrelost duše, a time također mogu uzeti u posjed Moje Kraljevstvo već na Zemlji, nego pridaju veliku važnost ispunjavanju određenih običaja, koji su međutim potpuno nevažni za ponovno zadobivanje Moga Kraljevstva. Onaj koji čuva Moje Zapovijedi… koji ljubi Mene iznad svega, i bližnjega kao samog sebe, on se također s pravom može nazvati kandidatom za Moje Kraljevstvo. Ali ovo nije nikada moguće steći ako se ne poštuju Moje Zapovijedi. Međutim, koliko Mi često nedostaje slijeđenje Mojih Zapovijedi Ljubavi od onih koji se strogo drže izvanjskoga, koji se strogo pridržavaju zapovijedi koje su ljudskom rukom pridodane Mojoj Zapovijedi Ljubavi. Koliko se zapravo često izvodi ono što ljudi zapovijedaju svojim bližnjima, ali Ja tome ne obraćam pažnju, toliko dugo dok ne sudjeluje duša… (12 Studeni 1947) iako također blagoslivljam volju onih koji vjeruju da Mi time služe, jer njima još nije bila donesena Istina. Ali, Moja je volja da Istina prodre i istisne ono što je suprotno. Moja je volja, dakle, da za Istinu ustaje onaj tko Je primi od Mene. Moja je volja da pogreška bude označena, da ljudi koji se još uvijek nalaze u pogrešnom razmišljanju, budu obaviješteni, da im bude dano razjašnjenje od onih koji su Moje sluge na Zemlji, koje sam izabrao za širenje Istine, koji slušaju Moju Riječ i posljedično su upućivani od Mene Samoga u Čistu Istinu. Jer, radi se o brzom razvoju duše… Još samo malo vremena imate, a ipak možete steći značajnu prednost, ako živite sukladno Mojoj volji… ostavljajući sve izvanjsko neuvaženo i radeći intenzivno na vašoj duši, čim u temelj razmišljanja, govorenja i djelovanja položite Moju Zapovijed Ljubavi i primite Moju Riječ, gdje god vam Ona bude ponuđena… Prijeko je potrebno čuti Moju Riječ i gdje vam je ponuđena, također ćete primiti blagoslov, ako je vaša duša gladna i žedna. Ali, morate čuti Moju Riječ… jer Mojoj Riječi morate pronaći mjesto gdje će vam biti prenesena, tako da budete podučeni indirektno od Mene, odnosno, da vam Moja Riječ bude proslijeđena kroz Moje sluge. Ne bi se trebali osjećati nimalo vezani zakonima koji nemaju svoje porijeklo u Meni, jer Ja Sam Zakonodavac od Vječnosti, i Moj Zakon je od Vječnosti: ljubi Mene iznad svega i ljubi bližnjega kao sebe samoga (Marko 12:30, 31). Onda ćete zasigurno osvojiti Moje Kraljevstvo Koje nije od ovoga svijeta.

AMEN

Spread the Truth