Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4163 (Duhovna hrana… “Dođite k Meni, Ja ću vas okrijepiti…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4163, 10 Studeni 1947

DUHOVNA HRANA… „DOĐITE K MENI, JA ĆU VAS OKRIJEPITI…“

Primite duhovnu hranu što češće vam je to moguće. Vi stojite na početku tako teškog vremena, da vi morate brinuti za to da se učinite izdržljivima pred nevoljama i patnjama svake vrste. Vi trebate mnogo snage, želite li ispuniti vaše zemaljske, kao i vaše duhovne zadatke, a ovu snagu vam prenosi Moja Riječ. Zato vas Ja uvijek iznova upozoravam da koristite Moj dar milosti; Ja vam skrećem pažnju na bijedu nadolazećeg vremena, i vas ljude neposredno prije toga opominjem da prestanete živjeti nepromišljeno u danu, zadovoljavati sve želje tijela, a puštati dušu da gladuje, budući se radi samo o dobrobiti duše… o vašem životu u vječnosti. Ja bih vam želio pomoći da budete blaženi, no vaša volja mora postati aktivna, i vi ne smijete vjerovati da vječno blaženstvo može biti stečeno bez napora, da vas zapada protiv vaše volje, bez vlastitog doprinosa. Vi morate biti svjesni toga, da je sa smrću vašeg tijela prošla mogućnost da djelujete vlastitom snagom, da ćete vi gorko požaliti za svaku neiskorištenu priliku, kada dođete do spoznaje, što je za vas bio zemaljski život. Preostalo vam je još sasvim kratko vrijeme, no to je dovoljno, ako vi imate ozbiljnu volju za sazrijevanjem vaše duše, budući Ja brinem za to, da vam se pruži tisuće prilika da ispunite vaš stvarni životni zadatak, da vršite djela u nesebičnoj Ljubavi za bližnjega. Ali, jedno ne smijete propustiti, da vi učinite Moju Riječ svojom vlastitom, iz nje izvučete snagu i utjehu, jer vi, koji puštate da Moja Riječ govori vašem srcu, vi sebe povezujete sa Mnom Osobno, i time izvlačite veliki  blagoslov za vašu dušu. Nemojte se zadovoljiti time da vam Moja Riječ bude tu i tamo (s vremena na vrijeme) ponuđena, nego sami gladna srca tražite priliku da sebe stavite u njen blagoslov… Dođite k Meni, Ja ću vas okrijepiti (odmoriti, obnoviti). Pustite Mene da vam češće govorim, ne budite mlaki i ravnodušni, nego požurite i stvorite u sebi zalihu snage, tako da vi budete snažne vjere, da možete spokojno i mirno ići i najtežim životnim putem, ostati stalno svjesni Mojega prisustva, i tako sa Mnom hodati prema cilju… u kraljevstvu svjetla biti potpuno sjedinjeni sa Mnom… Uzmite ozbiljno svaku Riječ koja vam je dovedena kroz Moje sluge na Zemlji, promislite o tome kako vi hitno trebate Moje opomene, u kakvoj se opasnosti vi nalazite ako popustite u vašem nastojanju, ako vi premalo važnosti pridajete Mojoj Riječi, koja vam je ponuđena u najdubljoj Ljubavi na pomolu velike nevolje. Vi stojite u velikoj iznimnoj milosti, da vi primate Moju Riječ… iskoristite ovaj dar milosti, nahranite vašu dušu nebeskim Kruhom, ne pustite ju gladovati, jer ona treba duhovnu hranu… Stoga poštujte više vašu dušu, nego vaše tijelo, više uzmite u obzir duhovni, nego zemaljski život, budući će vam potonji donijeti veliko razočaranje, vama koji mu pripisujete preveliku vrijednost. Ali, vas koji duhovno nastojite, neće trebati uplašiti čak ni teški zemaljski život, vi ćete ga sa Mnom prolaziti, ako vi uvijek i neprestano dopuštate Meni u Riječi vama govoriti.

AMEN

Spread the Truth