Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4142 (Duhovna pričest… Proces… (Rođenje))

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4142, 13 Listopad 1947

DUHOVNA PRIČEST… PROCES… (ROĐENJE)


Duhovno se pričestiti je proces koji jamči neizmjernu milost potpore, budući je to sjedinjenje sa Mnom Osobno, Koji izobilno razdjeljujem milosti. Kroz duhovnu Pričest (zajedništvo), duša čovjeka ulazi u stadij preobraženja, ona više ne pripada Zemlji, nego sa Duhom u sebi stoji u tako prisnoj vezi, da je ona sama takoreći produhovljena, i u ovom stanju blaženstva ćuti povezanost sa Duhom Oca, bez da čovjek nešto osjeća svojim tjelesnim osjetilima. To je naprosto dio duše koji se odvojio od Zemlje, a na neki način i od tijela, te prebiva u duhovnim sferama. Ja Osobno ga zahvaćam puninom Ljubavi, i također zračim na njega, ispunjavam ga snagom koja ga čini sposobnim sasvim duhovno osjećati i misliti, i htjeti jedino ono što odgovara Mojoj volji. Duhovna Pričest (zajedništvo) je stanje potpune predaje volje Meni, jer sa Mnom može biti sjedinjena jedino duša koja je odustala od svakog otpora, i predaje Mi sebe u najdubljoj Ljubavi, dakle prihvaća Moje izvorno Biće, i sama postaje Ljubav. Ova preobrazba njegovog bića se ponajprije ostvaruje kroz Ljubavno djelovanje čovjeka, koji onda slijedi žudnju za Mnom Osobno, koja je tako jaka, da Me duša žudi čuti i osjetiti. Kroz ovu žudnju duša sebi privlači Mene Osobno, jer Ljubav traži i nalazi sjedinjenje, i jer Ja, kao Sama vječna Ljubav, ne poznajem drugi cilj, nego sjediniti se sa Mojim stvorenjima i usrećivati ih Mojom Ljubavlju. I stoga Ja ispunjavam svaku želju duše koja Ljubi, i Ja ju usrećujem, objavljujući joj Moje prisustvo kroz Moju Riječ… tako da ona osjeća Moje prisustvo, tako da je ona sigurna u Moju blizinu, i prima neosporni dokaz Moje Ljubavi… Moje zračenje, Moju Riječ, Moje Tijelo i Moju Krv. Duhovna Pričest je duboko sjedinjenje sa Mnom koje nikada ne može ostati bez učinka. Duša se nanovo rađa, izlazi iz svoje čahure, oslobađa se zatvoreništva, ona ulazi u život, budući se Moj Duh spaja s njom i budi je u život, ona je duhovno aktivna, i prima darove milosti… bogato znanje koje sadrži vječne Istine. Ona se više ne nalazi u stanju smrti, nego živi novi život, u svjetlu i snazi, u spoznaji i u Ljubavi. I Ja Sam stalno s njom sjedinjen, jer tko se jednom duhovno pričesti (poveže, opći), više ne želi propustiti sjedinjenje sa Mnom, on stalno čezne za Mojim prisustvom i Mojom Ljubavlju, i njegova čežnja će uvijek biti ispunjena. Jer, duša nanovo rođenoga se uvijek iznova vraća nazad svome ishodištu, ona se osjeća kao duh koji pripada kraljevstvu duhova, ona se osjeća kao dijete tijesno povezano s Ocem, ona ostaje u stalnoj Ljubavi i stoga se više za vječnost ne odvaja od Mene… A Zemlja nju drži vezanom još jedino toliko dugo dok ona, od njenog duhovnog bogatstva, od njenog kroz duhovnu Pričest (zajedništvo) primljenoga blaga milosti, ne preda njenim bližnjima, kako bi njima jednako priskrbila neizrecivu sreću duhovnog sjedinjenja sa Mnom, kako bi im pomogla do blaženstva koje je ona sama pronašla kroz Ljubav.

AMEN

Spread the Truth