Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4140 (Unutarnja Riječ – Dar milosti… Sumnja… (Osobno))

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4140, 12 Listopad 1947

UNUTARNJA RIJEČ – DAR MILOSTI… SUMNJA… (OSOBNO)

Zašto vi sumnjate u Moju Riječ? Koji dar milosti vi primate, to vi još ne možete shvatiti, budući je unutarnji glas veliki dar od Mene, kojeg Ja zaista nudim svakome, ali koji zahtijeva iznimno visok stupanj zrelosti, kojeg ljudi danas više ne pokazuju. Unatoč tome, Moja Ljubav za vas, Moja stvorenja, toliko je velika, da bih vas Ja želio preoblikovati u Moju djecu, i stoga je u vremenu niskog duhovnog stanja nužna Moja Riječ, svjetlo odozgor. I zato Ja vama ljudima dajem dar, izabravši tebe da budeš posrednik između Mene i vas. A, Ja ti također dajem sposobnost da Moju Riječ primiš i razumiješ; to je veliki dar milosti, iako je jedino tvoja volja omogućila ovaj dar. A jedan takav dar te treba učiniti radosnom i sretnom, treba ti dati snagu i utjehu u svakoj, ma kako teškoj životnoj situaciji, on ti treba biti oslonac, kada zemaljski oslonci podbace, a ti sumnjaš u Istinu Riječi koja ti prilazi odozgor? Sebe potpuno predaj Meni, i nestat će svaka sumnja iz tvojega srca. Što drugo bih Ja mogao željeti, nego da te sačuvam za zadatak, koji je iznimno važan u vremenu najdublje krize čovječanstva. A, kada te pritisne patnja, ona također treba jedino pripomoći da ti omogući intimnije težiti Meni. No, ti uvijek možeš biti sigurna u Moju pomoć, jer Ja želim da ti radiš za Moje kraljevstvo, i nikada neću dopustiti da postaneš za to neprikladna (nesposobna) zbog prevelike patnje. A ako ti Ja dajem jamstvo, da ćete vi raditi zajedno u nadolazećem vremenu, onda odbaci svaku sumnju, i vjeruj, budući snaga vjere također jamči siguran uspjeh. Ja ne želim nikakvo razdvajanje, ne želim ni bilo kakvo nazadovanje tvojega duševnog života, Ja želim da se Ljubav učvrsti, jer bez Ljubavi nikakvo djelovanje s Moje strane u vama nije moguće. Stoga napusti borbu, pusti Mene vladati, i sebe bez ograničenja povjeri Meni i Mojoj Ljubavi, jer Ja nikada ne podbacujem, Ja sam uvijek spreman vas podržati, i poznajem svaku nevolju kroz koju tvoja duša prolazi, no Ja također znam i što je najbolje za tebe, i da vi postignete zrelost… No, Ja vas mogu jedino savjetovati, i objaviti vam Moju volju… A, ako vi slijedite Moj savjet, i Moj blagoslov će vas uvijek pratiti, i vi ćete biti sretni.

AMEN

Spread the Truth