Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4138 (Duhovno ropstvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4138, 10 Listopad 1947

DUHOVNO ROPSTVO…

Gdje vlada duhovno ropstvo, zabilježit će se malo uspjeha za Moje predstavnike na Zemlji, budući je ljudima u velikoj mjeri uskraćeno znanje, no s druge strane su vezani za tradicionalne običaje, koje oni nikada ne žele napustiti, a koji se pak protive onome što vi, Moje sluge na Zemlji zastupate i nastojite njima prenijeti. Mora se uložiti silan rad, kako bi se Čisto, od Mene na Zemlji ljudima dano Učenje odvojilo od pridodanog ljudskog djela. Gdje sada vlada sloboda duha, tamo može biti postignuto razjašnjenje kroz govor i protu-govor. Gdje je međutim kroz zapovijed ili zabranu čovjek spriječen da sam slobodno odlučuje, tamo je teško sprovesti pročišćavanje lažnog učenja, i tamo također neće biti lako moguće ljude pridobiti za Objave odozgor, dakle za Čistu Istinu. U duhovnom ropstvu međutim, ljudi ustrajavaju dok god oni bezuvjetno prihvaćaju ono čemu su podučavani, bez da sami promisle o tome, inače bi oni naišli na proturječja, koja bi im dala razlog da posumnjaju u apsolutnu Istinu njima prenesenog. Prvo mora nastati sumnja, prije nego čovjek bude prijemčiv za Čistu Istinu, ukoliko se on sam nalazi u zabludi. A obmana je sve što nije usklađeno sa od Mene Samoga ponuđenim Učenjem. Tako vi ljudi možete uzeti ovo za nit vodilju, budući je ono što je čovjeku objavljeno kroz glas Duha, čista, apsolutna Istina, i u svako vrijeme može kao takva biti zastupana. Ali, i na onoj strani će također biti pribavljen dokaz o ispravnosti onoga što proturječi Čistoj Istini. Ipak, ti dokazi nisu punovaljani, oni proizlaze dijelom iz ljudskih prikazivanja (opisa) koja su učinjena svetima (učinjena neprikosnovenima, odobrena), dijelom međutim iz nejasnih izvještaja, kojima je namjerno udaren pečat vjerodostojnosti, kako bi se time osnažili temelji jedne organizacije, koja je željela zauzeti poziciju moći. I tako su pripadnici ove organizacije sami dovedeni u pogrešno razmišljanje, iz kojeg se ne žele ili ne mogu sami osloboditi. Svaki nositelj Istine, koji nastoji opovrgnuti ili samo prikazati kao sumnjivo i rasvijetliti obmanjujuće učenje, imat će težak položaj naspram onih, budući je njima neupitna vjera u ispravnost onoga što im je naučavano, i tako su oni duhovno neslobodni, nalaze se u ropstvu, koje je željeno od Sotone, a od ljudi bez protivljenja dopušteno (trpljeno, tolerirano). A oni se ne mogu osloboditi iz ovoga ropstva, dok god nemaju čvrstu volju da dođu do Istine, i Mene zazovu za Moju pomoć. Jer onda Mi oni svjedoče Meni okrenutu volju, i onda će njima uistinu doći i snaga da se oslobode iz vlasti onoga, koji je neprijatelj Čiste Istine. (10 Listopad 1947) Onda će oni također iznutra zapasti u sumnju da li je Istina ono čemu su oni podučavani; oni će žuditi Istinu, a Ja ću im je dostaviti u obliku koji od njih može biti prihvaćen. A onda su također izgubili svoju moć i oni koji stoje u službi onoga, koji se bori protiv Istine. Onda oni neće pripadati mnoštvu sljedbenika, koji bez razmišljanja prihvaćaju ono što međutim treba biti promišljeno, nego će se osjećati daleko sretnije u posjedu Čiste Istine, koja će kao takva biti i prepoznata. No, svima je pružena prilika da zauzmu stav prema njima posredovanom duhovnom dobru, jer će svatko doći u situaciju da raspravlja o spornim pitanjima, ali koliko dugo ona potiču njihovo razmišljane, iznova leži u slobodnoj volji čovjeka. I zato je svatko odgovoran za svoje duhovno dobro, mada također trebaju sami odgovarati i učitelji, koji razdjeljuju duhovno dobro koje nije postalo njihovo vlastito duhovno dobro (ideja, zamisao), nego je od njih bilo nesavjesno razdjeljeno, bez da je učitelj priskrbio unutarnje uvjerenje o istinitosti. Tko međutim obavlja učiteljsku službu, on mora moći i predstavljati duhovno dobro (ideju, zamisao), što je njemu moguće jedino ako ako se on sam misaono pozabavio time. Propusti li on to, onda on mora odgovarati preda Mnom kao Samom vječnom Istinom, koju Ja nudim svakome, tko samo ozbiljno nosi žudnju za tim, kako bi obesnažio Mojega protivnika, čije je gorljivo nastojanje potkopati Istinu, i ljude uvesti u obmanjujuće razmišljanje. A Ja ću zaista odnijeti pobjedu, jer će Moj protivnik biti poražen na Kraju dana, dok će Moja Riječ, svjetlo s neba, Čista Istina, opstati, i kada nebo i Zemlja prođu.

AMEN

Spread the Truth