Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4135 (Osobno…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4135, 4 Listopad 1947

(OSOBNO…)

Znakovi i čuda se događaju na onima koji Mi žele pripadati, jer Ja Osobno skrbim za one koji sebe Meni povjere u njihovim nevoljama. Ja ne ostajem njima dalek, nego čujem njihov poziv i uslišavam njihove molitve. A budući da sam Ja vama zajamčio Moju pomoć u duhovnoj i zemaljskoj nevolji, onda vi nju također očigledno trebate iskusiti, jer vi koji Meni želite služiti, trebate dati bližnjemu Objavu o Mojoj Ljubavi i skrbi, o Mojemu djelovanja na vama, i o istinitosti Moje Riječi. I zato Ja vama također dozvoljavam upasti u nevolje, iz kojih vas jedino Moja pomoć može spasiti, gdje ne postoji nikakav drugi izlaz, nego da se Ja pobrinem za vas, i srca učinim prijemčivima za svaki dar milosti, čemu pripada i izražavanje Moje volje, koju sam vas zadužio da poštujete zbog vas samih. Još je samo kratki period koji vam je dan da se pripremite u mirnom zajedničkom životu, u duhovnom izgrađivanju i oblikovanju vaših duša. Onda će život još jednom pristupiti sa svom svojom težinom za kratko vrijeme, ali vi ćete to svladati. Dajem vam ovo jamstvo, tako da se vi možete držati za Moju Riječ, tako da budete jaki u duhu, uzajamno se hrabrite, i više nikada jedno od drugoga ne rastanete. Što vi želite učiniti, vi ćete moći sprovesti, budući u vama djeluje snaga Ljubavi, i više ne dozvoljava nikakvu slabost. A Ja ću vam naznačiti vrijeme, jer počinje vaša Misija. Prethodit će vrijeme najvećeg uzbuđenja (uzrujanosti), svijet će na sebe privući svu pažnju, ljudi će strahovati pred budućnosti, budući vide izbijanje jednog požara, kojeg nije lako ugasiti. Ali, sve to treba prethoditi, inače će se Mojoj intervenciji pridati premalo pažnje, budući se Ja pojavljujem kada je dosegnut vrhunac, kada više nema nikakvog izlaza, osim golemog uništenja. Onda Me ljudi trebaju čuti, i onda ćete vi također morati biti spremni, i Mene najaviti svima onima koje vam dovedem. A onda nemojte oklijevati, nego Mi služite, idite putem kojeg vam Ja propisujem, i radite za Mene i Moje kraljevstvo, jer vrijeme juri, i samo je nekoliko dana do Kraja.

AMEN

Spread the Truth