Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4127 (Križ… “Jer je jaram Moj blag i breme Moje lagano…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4127, 21 Rujan 1947

KRIŽ… “JER JE JARAM MOJ BLAG I BREME MOJE LAGANO…”

(Matej 11:30)

Preuzmite na sebe svoj križ i slijedite Me. I Ja ću hodati kraj vas i pomoći vam nositi ga, jer Moja vas Ljubav ne ostavlja patiti, tamo gdje vam može skinuti patnju bez da našteti vašoj duši. Ali kada vas križ pritišče, onda znajte da je to nužno za sazrijevanje vaše duše. I sjetite se da Ja poznajem vašu duhovnu bijedu i tražim prije svega da nju ublažim, jer duša je u daleko većoj opasnosti od tijela u trenutku kada će doći čas smrti. Sjetite se da svaka nevolja ima svoj kraj sa krajem ove Zemlje i da taj kraj nije više daleko. Radi toga gledajte da se preobilikujete na taj način kako bi vam zatim bio osiguran boravak u svjetlosnim sferama, da ostavite s radošču vaše zemaljsko tijelo i zamijenite ga sa životom u onostranom u potpunoj slobodi jednom kada ste prošli ispit vaše volje na Zemlji.

Taj život će vas nagraditi za sve ono što ste bili patili na Zemlji, i nećete više nikada čeznuti za tom Zemljom. I što vas više ugnjetavaju muke, prije ćete moći predati zemaljski život i tako biti pročišćeni za duhovno Kraljevstvo. I biti ćete Mi vječno zahvalni što sam vam dopustio da patite radi vas samih. A unatoč svemu dao sam vam jednu utjehu, da vam vaša patnja može biti skinuta putem intimne molitve Meni, da ću vam je Ja maknuti, ako dođete kao vjerna djeca Svome Ocu. Onda se s posebnom Ljubavlju brinem oko vas i nosim križ umjesto vas, nalazim riješenje koje je jednako smanjivanju patnje. Ja vam olakšavam križ da vas više ne pritišče toliko snažno i da ga možete nositi, jer crpite snagu od Mene.

”Jer je jaram Moj blag i breme Moje lagano…” Osobno sam vam dao ovu Riječ. Želite li sumnjati u njezinu istinitost? Onda uvijek vjerujte da ste sposobni nositi svaki križ, ako samo nosite svaki teret s pogledom usmjerenim ka Meni, a kada vam se čini preteškim, smatrajte ga kao znak Moje Ljubavi za vas, jer one koje ostavljam da pate bez da su išta skrivili, su oni kojima želim učiniti dostupnim Moje Kraljevstvo već na Zemlji, jer Ja poznajem usmjerenost njihove volje, njihovog djelovanja Ljubavi na Zemlji i stanje njihove duše koje želim uzdići.

I stoga, preuzmite na sebe svaku patnju sa strpljenjem, jer vam je nametnuta samo radi vašega dobra, i nećete nikada istovremeno doseći cilj ako ostanete pošteđeni od patnji, ako vam neće biti natovaren nikakav križ kada vam zemaljski život ispunjava svaku vašu želju i sve ono ostalo. I ako poznajete Moju Riječ, koja je znak Moje ogromne Ljubavi za vas, kada se nađete u zemaljskoj nevolji što vas ostavlja gotovo bez nade u život, onda se ne žalite i ne mrmljajte, nego se pomirite sa vašom sudbinom i razmišljajte o tome da vaš Otac na Nebu doista ne bi dopuštao patnju nad Svojom djecom, a da s time ne donosi daleko veći blagoslov za vašu dušu, čije je sazrijevanje svrha svakoga čovjeka na Zemlji.

AMEN

Spread the Truth