Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4126 (Zatišje pred oluju… Vidljiva pojava Gospoda…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4126, 16 Rujan 1947

ZATIŠJE PRED OLUJU… VIDLJIVA POJAVA GOSPODA…

Vrijeme tjeskobne bijede i patnje leži pred vama a vrijeme prethodno tome, vrijeme koje sad živite, vi možete smatrati za zatišje pred oluju, tijekom kojeg vi i dalje možete živjeti vaš život unutar okvira tradicije, tijekom kojeg vi i dalje možete govoriti o izvjesnom stupnju blagostanja poredbeno sa siromaštvom i oskudicom koji vas naknadno očekuju. A ipak to će biti vrijeme milosti, vrijeme kada ću Ja biti jasno prepoznatljiv, kada će život jedino biti podnošljiv ako sebe duboko sjedinite sa Mnom u vašim mislima, budući onda vi nikada nećete biti sami nego ćete Me uvijek biti sposobni imati kao vašu zaštitu. I Ja ću također očigledno Sebe vama otkriti, Ja ću pristupiti pojedinačnim ljudima u obliku Onog Koji Me unutar Sebe nosio u svoj punini (Kološanima 2:9). I Ja ću biti prepoznat gdjegod je ljubav ljudi spram Mene snažna, čak ako boravim kao ljudsko biće među ljudima, jer Moje će im oči reći tko Sam Ja, i njihova srca će se zapaliti sa takvom gorućom ljubavlju za Mene koju oni nikada ne bi bili sposobni ponuditi bližnjem ljudskom biću. Ja ću im doći u susret sa gorućom ljubavlju, Ja ću ih osvijetliti gdje im nedostaje znanja i utješiti ih u časovima nevolje i oni će biti u stanju nadvladati najteže situacije i neće očajavati, jer oni će osjetiti Moju pomoć, i gdjegod im Ja vidljivo pristupim oni će biti puni snage i vrloduboke vjere. I jednom kada ovo ispuni ljudsko srce nikakva deprimirajuća nevolja neće više biti sposobna opst(oj)ati, jer onda će se oni samo potpuno osloniti na Mene i Ja doista neću razočarati njihovu vjeru. Ipak svatko tko živi bez Mene će teško biti sposoban otrpjeti ovo vrijeme. Ja ga ne mogu ostaviti u njegovoj duhovnoj nevolji i prema tome ću ga morati nemilice/bolno udariti sa zemaljskom nevoljom sve dok se njegovo protivljenje Meni ne umanji, sve dok on ne počne vjerovati i od Mene očekuje pomoć… 

Stoga ćete svi vi biti podređeni tjeskobnoj bijedi i patnji kroz koju vas želim pridobiti kompletno. Unatoč tome, vi također imate obilje snage i milosti na vašem raspolaganju koji će vam pomoći zadobiti Mene. Ja jedino želim vašu ljubav i jednom kada ju posjedujem doći ću vam u susret… u posljednjim danima čak vidljivo kako bi osnažio vašu i vjeru drugih ljudi, budući ste vi u potrebi za izvanrednim snaženjem i utjehom. Posljedično tome, vi se niti nećete morati bojati teškog vremena koje je pred vama, jer vi ćete ga preživjeti uz Moju pomoć. Unatoč tome, to će ostati vrijeme milosti, i breme koje vam namećem će biti lagano samo ako na pravilan način iskoristite dar milosti. To što vam je dopušteno ugledati Me sa vašim fizičkim očima je uistinu vrijedno križa kojeg ćete morati nositi do kraja. Ipak, Ja ću također ponuditi Sebe kao nositelja križa onima koji u Meni nađu pribježište i apeliraju Mi za Moju pomoć… I poradi njih Ja ću skratiti dane do kraja (Matej 24:22). Ja znam probleme svake pojedinačne osobe, i oni koji su Mi vjerni su Moja istinska djeca koja Me doista neće uzalud zazivati za pomoć. Prema tome, ne dozvolite da vas Moja najava zaplaši, pristupite nadolazećim događajima odlučno i spokojno, odvojite se od svijeta i čekajte na Mene… I Ja ću doći… najprije se ukazujući pojedinačnim ljudima, kako bi onda dohvatio Moje Vlastite u Moje kraljevstvo… kako bi ih odveo sa mjesta propasti u kraljevstvo mira, gdje će njihov život biti onako blažen kao u raju (1 Solunjanima 4:16,17).

AMEN

Spread the Truth