Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6882 (Proročanstva Kraja… Da li ste Moji Vlastiti?…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6882, 30 Srpanj 1957

PROROČANSTVA KRAJA… DA LI STE MOJI VLASTITI?…

Svatko tko sebe smatra za jednog od Mojih Vlastitih zna da su posljednji dani započeli, da se čovječanstvo suočava sa duhovnom i zemaljskom prekretnicom. Jer Moji Vlastiti su obaviješteni od strane duha, Mojima Vlastitima duh može govoriti i čuju Moj glas, bilo direktno ili u njihovim mislima… I oni također vjerno prihvaćaju Moju Riječ koja im je dana od strane Mojih glasnika i potekla je od Mene… Tako Moji Vlastiti znaju u kojem vremenu žive, oni znaju kako će uskoro otkucati posljednji čas na svjetovnom satu, da će noć započeti gutati bezbrojne ljude na ovoj Zemlji i da će novi dan započeti svićati za druge, za nekolicinu koji će Mi ostati vjerni do kraja, koji pripadaju Mojem malom stadu… koje Ja zovem ‘Mojim Vlastitima’. A oni i dalje imaju zadatak na Zemlji: obavijestiti njihova bližnja bića o onome što Zemlja može očekivati… to neće biti lako, jer unatoč činjenice da su Moji vlastiti uvjereni u istinitost Moje Riječi… tako također i proglašenja u svezi kraja i Suda… bližnja ljudska bića im neće vjerovati i ozlojađeno se okreću kada im se spomenu posljednji dani. Unatoč tome, opet i iznova oni trebaju pokušati pokazati kako Moj najavljeni kraj neće biti daleko.

A kao potvrdu ovome vi također trebate unaprijed skretati njihovu pažnju na prirodnu katastrofu koja će cijeli svijet baciti u metež… I trebate im također reći kako se naknadni kraj može očekivati sa istom izvjesnošću, jer kroz ovu prirodnu katastrofu Ja još želim dati ljudima posljednje upozorenje, posljednji znak, da im olakšam vjerovati što im govorite… Svatko tko je sam prosvjetljen treba također pustiti svjetlo da sjaji u tami… Svatko tko sam vjeruje u Mene i Moju Riječ treba također pokušati ukazati njegovim bližnjim ljudskim bićima put ka vjeri, i to napraviti blago da ne stvori otpor… I prema tome prirodna katastrofa vas neće dugo držati u iščekivanju, budući je ona također naumljena doprijnijeti spram pripremanja ljudi za kraj… Vi također trebate spomenuti prirodnu katastrofu, Moju intervenciju, koju će svaki čovjek biti sposoban zamjetiti, jer ona će biti ogromnih razmjera i ne može se zanemariti kao svakodnevna pojava… Time vi trebate neprestano upućivati na ovaj događaj i ne plašiti se govoriti o njemu otvoreno, jer on će doći sa apsolutnom izvjesnošću… I svatko tko je čuo za njega od vas će također naći lakšim povjerovati u najavljeni kraj. Zbog toga Moji Vlastiti moraju biti sposobni radnici za Mene, čak ako se njihov rad samo sastoji od govorenja o nadolazećim događajima…

Onda će mi oni već pružiti ogromnu uslugu, jer Ja želim da ljudi znaju ali im mogu jedino dati informaciju kroz ljudska usta, koju oni onda mogu ili ne moraju vjerovati, ali bar će čuti za nju i također je se prisjetiti kada dođe dan kada će cijeli svijet zadržati svoj dah napomol prirodne katastrofe koja će donijeti silnu patnju ljudima koji ju dožive… Ne plašite se kako širite obmanuta proročanstva nego govorite iskreno i otvoreno kako Sam ih Ja Osobno vama dostavio/saopćio i da čvrsto vjerujete u Moje Riječi… Oni vas neće biti u stanju zvati lažljivcima, jer skorije nego misle će dobiti potvrdu. Ipak ljudi trebaju iskoristiti ovo znanje da bi odbacili njihove sumnje u odnosu na proglašenja o kraju… Sa time, puno će već biti postignuto, budući oni onda mogu sebe pripremiti i tako biti spašeni od bezdana.

AMEN

Spread the Truth