Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6875 (Koje sile iniciraju prirodne katastrofe?…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6875 , 20 Srpanj 1957

KOJE SILE INICIRAJU PRIRODNE KATASTROFE?…

Sa svakim duhovnim darom vi primate dokaz Moje Ljubavi, jer vi nećete ostati u tami, vi ćete rasti u svjetlu i snazi, u shvaćanju/realizaciji i snažnoj volji i živjeti i djelovati na Zemlji sukladno. Jer svaka aktivnost u sljepoći duha, u pogrešnom razmišljanju, je beskorisna za dušu, i budući je to Moja volja da će vaša duša sazrijeti na Zemlji vaša aktivnost mora imati svrhu, koju jedino svjetlo realizacije može ostvariti. I stoga opet i iznova ću vas Ja prosvjetliti gdje je u vama još mračno. Ja ću vas istinski podučiti i opetovano izliti Mojeg duha na vas čim Mi prinesete otvorenu posudu tako da ju Ja mogu ispuniti kada vaše srce čezne za Mojim Riječima. Vi vrlo često još zaklanjate obmanjujuće misli, posebice kada ne možete odustati od znanja, od koncepata, koji vam nisu došli putem duha, koji ne mogu biti nazvani ‘djelovanje duha’ nego koji su intelektualno stečeni i moguće čak kombinirani sa duhovnim otkrićima, naračun kojih vi ne dvojbite njihovu istinu. Ali to nije Čista Istina i prema tome ne možete postići potpuno razjašnjenje sve dok ne odustanete od ovog mentalnog znanja, sve dok niste voljni odbaciti ga, jer jedino onda će u vama biti svjetlost koja će osvijetliti svaki kut vašeg srca. Jedino netko tko je u neprestanom kontaktu sa Mnom će to biti sposoban razumjeti, on će prema tome također smjesta prepoznati kada mu prilazi zabluda/pogreška… budući je ova realizacija rezultat njegova srdačna kontakta sa Mnom. I tako svaki od vas, također, može postati oslobođen od zablude/pogreške kroz njegovu srdačnu vezu sa Mnom. Jer Ja vam neću dozvoliti da zadržavate/podržavate pogrešne misli i na ovaj ili onaj način ću vam dostaviti istinu:

Stvaralački proces potrebuje snagu… ovo će svima vama biti očigledno. Snaga je Moje zračenje Ljubavi koje je prihvaćeno bez otpora. Posljedično tome, jedino biće koje sebe dobrovoljno otvori da bi primilo snagu i prema tome Mi se ne odupire na nijedan način koji bi napravio neučinkovitim svaku Moju iluminaciju Ljubavi, može biti stvaralački aktivno… Iz ovog slijedi da pritjecanje Moje snage Ljubavi može jedino prožeti bića koja su Mi se već pripojila, koja se više ne mogu uračunavati među sljedbenike Mojeg protivnika (Sotone), jer oni su i dalje Meni protivni, inače više ne bi bili njegovi pristalice. Otud ova bića niti mogu sudjelovati u stvaranju niti uništavati tvorevine budući njima nedostaje sve snage da to naprave… baš zbog toga što oni odbijaju ovu Moju snagu kroz njihovo protivljenje. Međutim, Ja uvijek govorim o bićima… o samo-svjesnim duhovnim bićima, Ja govorim o jednom palim prvobitnim duhovima koji su započeli njihov pad u bezdan kao pojedinačna bića i koji Mi se također trebaju povratiti kao pojedinačna bića. Ali jednom pali prvobitni duh jedino postaje iznova samo-svjestan u ljudskom stadiju… dok prethodno tome… kao razložene duhovne supstance… one nisu bile samo-svjesne. Jedino u stanju samo-svjesnosti može biće prihvatiti Moju snagu Ljubavi svojom vlastitom slobodnom voljom ili ju čak iznova odbiti, i jedino u ovom stanju ono može biti stvaralački ili destruktivno aktivno. Ali sada vi ljudi možete također opažati uništenja koja prouzročuju da donosite pogrešne pretpostavke… Ova uništenja ili utjecaji su ostvareni od strane/pomoću prirodnih sila, od strane/pomoću elementarnih sila, i nisu, kako vi vjerujete, očitovanje sila tame. Najprije vi morate biti podučeni po pitanju toga što ove prirodne sile temeljno jesu, čijoj su volji i čijoj vlasti/moći su one podložne… Vi trebate znati da Ja dozvoljavam svim duhovnim supstancama izvjesnu količinu slobode jednom kada su napravile izvjestan napredak u stanju prisile i time one mogu privremeno ostati neograničene, to jest, ako su morale napustiti njihovu čahuru prijevremeno i nisu još ušle u novu formu. U tom slučaju ljudi su morali intervenirati protivno Mojem zakonskom redu i pri tom su tako naljutili oslobođene duhove poradi nezakonski prekinutog procesa razvoja da su oni započeli haračiti/divljati. I oni su, u stvari, to ovlašteni napraviti, jer prijevremeno oslobađanje nije stvarna sloboda za duhovnu supstancu, u stvari ona je tako bolna da se ona želi osvetiti ljudskoj rasi za to što je prouzročila ovu bol. Ovo postaje posebice očigledno kada je normalni rast botaničkih tvorevina skraćen (= sječa šuma) zbog gramzivosti, pohlepe, kada ljudsko biće uništava prirodne tvorevine koje, sukladno Mojem planu Stvaranja i Spasenja, također služe njihovu svrhu i prema tome su nezakonski spriječene od ispunjavanja njihove naumljene svrhe. Isto također važi kada su korisne zemaljske tvorevine… tj. one oblikovane ljudskom rukom… namjerno uništene (u ratu recimo), tako da su zavezane duhovne supstance unutra prijevremeno oslobođene… Otud Ja ne spriječavam ove duhovne supstance od ujedinjene elementarne aktivnosti… ali Ja im jedino dozvoljavam jednu izvjesnu dužinu vremena kako bi ih iznova ograničio u svrhu daljnjeg razvoja…

Međutim, golema očitovanja snage, koja su prepoznatljiva u prirodnim kataklizmama, trebaju biti objašnjena i procijenjena drugačije… Stupanj protivljenja svih duhova je Meni poznat, i prema tome Ja također znam kada se on umanji, kada se ograničenje zavezane supstance u tvrdoj materiji može olakšati. Ovi duhovni entiteti prokušavaju njihovu snagu ujedinjujući sile kako bi raspuknuli njihove okove. Pošto je protivljenje snazi Ljubavi… koje ga je do sada oblagalo u obliku materije… već postalo slabije snaga duhova je postala snažnija do izvjesne mjere, i Ja ne zaustavljam ove duhove od toga da prisilno stvore njihovu sljedeću formu za razvoj sami… Posljedično tome Ja dozvoljavam još potpuno nezreloj duhovnoj supstanci da sebe ranije oslobodi iz njezinog sadašnjeg stanja, što se događa u obliku više ili manje nasilnih prirodnih katastrofa, u erupcijama, zemljotresima, time u takvim prirodnim katastrofama koje porijeklo imaju unutar Zemlje i trebaju prema tome biti smatrane za očitovanja snage od strane zavezanih duhovnih supstanci tamo. Ali ovaj ‘destruktivni’ poriv ni u kojem slučaju nije znak povećanog protivljenja spram Mene i prema tome aktivnost ili utjecaj Mojeg protivnog duha, namjesto toga to je samo poriv za drugom, lakšom formom; treba priznati, to je jedan nesvjestan poriv ali, kao rezultat umanjenog protivljenja, jedan koji se prirodno javlja u duhovima, kojeg Ja ne spriječavam budući će ovi duhovi biti ionako opet zavezani za daljnji razvoj kako bi došli još jedan korak bliže k Meni. Čak ako se vama ljudima čini da su sile Mojega protivnika na djelu… on ne može niti promijeniti niti uništiti Moja djela stvaranja, tako se svi takvi događaji moraju pripisati Mojoj volji i Mojoj moći ali oni svi imaju duhovnu svrhu u isto vrijeme… čak ako im bezbrojni ljudski životi padnu žrtvom. Jer čak je duhovnim supstancama koje su i dalje zavezane u tvorevinama Zemlje dana prilika da nastave njihov put razvoja. Dokončavanje čovjekova života na Zemlji se također događa iz razloga, Moja Ljubav i mudrost doista neće ozlijediti išta, tako da štogod se dogodi je blagotvorno za dušu pojedinačne osobe koja je time pogođena. Što ljudsko biće smatra za nesreću ne treba biti katastrofa… ukoliko on ne izgubi vjeru i sebe potpuno izruči kontroli Meni protivnog duha. U tom slučaju, međutim, on je već bio njegov sljedbenik i čak onda on još može promijeniti njegovu volju, baš zato jer je slobodan. Ali ijedna prirodna aktivnost koja rezultira u pustošenju ili uništenju može biti prouzročena jedino od strane duhovne supstance koja je ili prognana u krutu materiju i pokušava sebe osloboditi ili koja je bila nezakonski oslobođena iz mekših formi i time bjesni budući je njezin proces razvoja bio skraćen… Međutim, duhovna bića koja djeluju na instrukcije Mojega protivnika neće nikada biti sposobna očitovati sebe na takav uništavajući način, budući su ova bića samo-svjesna i nemaju nikakve snage na njihovu raspolaganju za takvu aktivnost. Zemaljske tvorevine su zasigurno područje Mojega protivnika (Sotone) budući su njegovi sljedbenici prognani u njih… ipak one su isključivo upravljane Mojom voljom i sve u zavezanom/ograničenom stanju je podložno Mojem zakonu.

AMEN

Spread the Truth