Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6865 (Ljubavna aktivnost zakon na Zemlji i u onostranom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6865, 4 Srpnja 1957

LJUBAVNA AKTIVNOST ZAKON NA ZEMLJI I U ONOSTRANOM…

Za svakog čovjeka na Zemlji i svako biće u duhovnom području važi isti zakon: biti aktivan u Ljubavi. Na Zemlji Ljubav-na aktivnost pomaže usavršavanju te stoga i u onostranom od duhovnih bića mora biti prakticirana kako bi napredovali na putu uspona. A kad se uspelo, stvorenje je toliko dospjelo do savršenstva da je onda prijemčivo za svjetlo, onda će opet neprestana Ljubav-na aktivnost to biće činiti sretnim, budući da ona znači “provođenje svjetla”, koje biće i samo prima …. budući da je neprestana aktivnost u Ljubavi Božansko djelovanje, znači ispunjenje zakona od vječnosti.

Jer Ljubav je sve …. Ona jamči spoj s Bogom i vječnu blaženost, spasenje još nesavršenog duhovnog, održavanje svega što postoji a isto tako i neprestani nastanak novih stvaranja, koja su utemeljena u Božanskom redu i Njegovoj ogromnoj Ljubavi. Ljubav je snaga koja neprestano djeluje u cijelom svemiru, u zemaljskom i u duhovnom području. Ona je sama Božanski zakon, i prijestup protiv nje neopoziv je čin razaranja, koji ne pogađa samo zemaljska stvaranja, nego je prepoznatljiv i u duhovnim stanjima onome kome je taj zakon svetinja.

Stoga dakle ni u duhovnom kraljevstvu ne može ostati skriveno, kad se stvorenja ogriješe o zakon Ljubavi, jer i oni sami, koji su početno bili stvorenja u najsavršenijoj ljepoti, postali su deformirana, odvratna stvorenja i kao takva prepoznatljiva i bićima svjetla, koja se međutim ne okreću od njih s gađenjem, nego im u samilosnoj Ljubavi žele pomoći da dođu do njihovog negdašnjeg ustrojstva, koje je u skladu sa Božanskim redom. 

Bez Ljubavi nema reda, nema sklada, nema mira, bez Ljubavi nema blaženosti …. i sva stanja, koja jedno stvorenje doživljava kao nedostatna (od Njem. ‘Mangel’: mana, pomanjkanje, neispravnost, pogreška, oskudica, slabost) ili mučna, su dokaz za to da stvorenju nedostaje Ljubav, da je izašlo iz Božanskog reda. I sva ta stanja neće se promijeniti prije negoli se biće samo promijenilo u Ljubav. Ali pri tome se ne misli na vanjski izgled čovjeka na Zemlji, kojem nedostaje savršena ljepota, koji čak često pokazuje deformacije koje mogu potaći na pitanja i dvojbe ….

Jer u takvoj jednoj vanjskoj formi može se skrivati lijepo oblikovana duša, koja se dobrovoljno uselila u takvu jednu vanjsku formu svog sigurnog usavršavanja radi …. Isto tako mogu u vanjski savršenim ljudima živjeti deformirane duše, jer radi se jedino o duhovnom biću, koje se mora podložiti zakonu Božanskog reda da bi bilo blaženo. Jer život Ljubavi stvara samo duhovne vrijednosti, budući da zemaljsko prolazi, a djela Ljubavi čovjeka slijede u vječnost. Kad bi ljudi već na Zemlji mogli duhovno gledati, bio bi im vidljiv učinak Ljubav-ne aktivnosti na duše, i uvijek bi zaprepašteno promatrali savršene ljepote koje se kreću među njima.

No takav jedan dokaz ne može biti dan ljudima, koji se u svoj slobodi moraju uklopiti u  zakon od vječnosti …. Isto tako se nesavršenim dušama u onostranom njihovi duhovni prijatelji i pomagači mogu približiti jedino prikriveno, i u svoj slobodi volje oni moraju slijediti njihove savjete, koji se uvijek svode samo na aktivnost u Ljubavi. Ali oni od tog zakona, od njegovog ispunjenja ne mogu biti odriješeni …. Ljubav se i u njima mora probiti, inače vječno ne mogu dospjeti do blaženosti. Jer tek Ljubav ukida udaljenost od Boga, tek Ljubav postiže spoj s Njim …. I samo Ljubav stvorenju vraća stanje savršenstva, u kojem je nekoć iz Božje ruke proizišlo …. 

AMEN

Spread the Truth