Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6864 (Zemlja je mjesto prokletstva… Vragovi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6864, 3 Srpanj 1957

ZEMLJA JE MJESTO PROKLETSTVA… VRAGOVI…

Protivni princ (Sotona) će pregrupirati u borbeni položaj sve njegove podanike kako bi izvojevao pobjedu u posljednjoj borbi na ovoj Zemlji i u njihovoj tami ova bića vjeruju kako će pobjediti. Treba priznati, on će biti jako uspješan sa ljudima na ovoj Zemlji što se više približava Sud, posljednji dan ove Zemlje… Ipak prividna pobjeda će biti njegov siguran gubitak, budući oni za koje on misli kako ih ima će biti uklonjeni od njegovog utjecaja i opet prognani u tvrdu formu, budući će oni propasti tako nisko da se njihova duhovna supstanca ukrućuje, i tako biće iznova gubi svoju samo-svjesnost i, razloženo na pojedinačne sićušne čestice, mora iznova ponoviti proces kroz Zemlju. Mnoga od ovih nižih bića će biti utjelovljena na Zemlji u posljednjim danima, i Bog je dozvolio da se ovo dogodi jer oni, također, još trebaju imati mogućnost pronaći iskupljenje tijekom njihova života na Zemlji kao ljudsko biće… Ipak sa nekoliko izuzetaka ova bića koriste mogućnost da utječu na njihova bližnja ljudska bića u negativnom smislu, time oni otvoreno i slobodno priznaju njihovu pripadnost Božjem protivniku, prema tome oni također mogu očekivati kako će ih snaći ista sudbina kao i njega… da budu iznova zavezani za jedno beskonačno dugo vrijeme. Takvo biće bi doista moglo pronaći iskupljenje, budući ono na Zemlji prima znanje o Isusu Kristu i jedino bi se trebalo Njemu predati da sebe oslobodi od njegova sadašnjeg gospodara… Ali u dubini njihovih srdaca oni su opaki i sasvim sotonski naklonjeni… I tako protivan princ djeluje u njima i to uistinu uspješno, utoliko što on čini povratak mnogih ljudi ka Bogu više teškim budući je njihov utjecaj daleko veći nego onaj od svjetlosnih bića koja, na Božje instrukcije, također neprestano rade na Zemlji, direktno ili indirektno. Na vidiku uvjeta u posljednjim danima svjetlosna bića su također utjelovljena na Zemlji. To je zbog toga što se obadva gospodara bore za ljudske duše i obadva gospodara će također iskoristiti sva sredstva na njihovom raspolaganju da zadobiju utjecaj nad dušama…

I tako se vrijeme kraja sve više približava, i vi ćete ljudi biti izloženi sve više rastućem pritisku od strane neprijateljske sile, aktivnost sotonskih sila će izbiti na površinu sve više očigledno, i spokoj i mir se jedino rijetko mogu pronaći među ljudima, jer čak oni koji traže mir će biti nesposobni sebe zaštititi od utjecaja ovih sila… Međutim, oni ne trebaju sebi dozvoliti da budu poneseni; oni trebaju ponizno sve otrpjeti i jedino uvijek zazivati Boga za Njegovu potporu… Oni trebaju sebe povjeriti svim dobrim duhovima da riješe naizgled neminovne argumente, jer ovi su oružje protivnika da potstakne ljude jedne protiv drugih, da omete mir. I on nalazi mnoge ljude koji su za to prikladni, koji kroz njihovo ponašanje demonstriraju da mu pripadaju, koji se ne odupiru da budu zaposjednuti od strane sotonskih sila i koji će onda također spremno ostvariti što potonje zahtjevaju od njih. I ovo će biti grozote koje se jedino mogu izleći u paklu, tako da će istinski vragovi nastanjivati Zemlju na kraju i neće više biti mjesta za dobre ljude koji su vjerni i odani Bogu. Zemlja će postati mjesto prokletstva i prema tome će morati biti opet pročišćena od ovog paklenog okota… Jer ona treba služiti kao mjesto za sazrijevanje duhovnih bića koja su blizu postizavanja savršenstva, a ovo više skoro nije moguće. Otud će se morati dogoditi silovit čin pročišćavanja, i ono za što protivnik vjeruje kako je zadobio će biti oduzeto njegovoj kontroli… nove tvorevine će prihvatiti duhove a protivnik zajedno sa njegovim sljedbenicima će biti iznova zavezan… I mir će vladati na Novoj Zemlji, koja će doista nastati kao raj za sve one koji su ostali odani Bogu.

AMEN

Spread the Truth