Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6858 (Zemaljski put anđeoskih bića…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6858, 26 Lipnja 1957

ZEMALJSKI PUT ANĐEOSKIH BIĆA…

Dobiti dopuštenje za život na Zemlji je također želja ne-palih bića (= misli se na anđele koji nisu slijedili Sotonu u njegovoj pobuni protiv Boga!), koja zaista žive u nezamislivoj sreći ali nisu bili u stanju doseći najviše savršenstvo sinovstva Božjeg, što pretpostavlja put preko Zemlje. Želja ovih bića će biti odobrena, i oni će putovati svoj put pod izuzetno teškim životnim okolnostima na Zemlji, ali u najviše slučajeva će ostvariti krajnji cilj, iako kao ljudska bića oni ne znaju njihovo porijeklo. Oni su, međutim, vrlo učestalo i teško iskušavani, i njihov zemaljski život je, također, posebice težak i nesretan, pa ipak pošto su njihove duše došle od gore oni su daleko više voljni voljeti i prema tome također vrlo brzo prepoznaju svrhu njihovog zemaljskog života, stoga nepokolebljivo slijede njihov cilj usprkos izvanjski teškim okolnostima, lošem zdravlju i svakojakim nevoljama. Postignuće sinovstva Božjeg je najviši cilj za bića u duhovnom kraljevstvu koji, međutim, može jedino biti ostvaren prevladavanjem bezdana… Posljedično, takva bića će se(be) pretežno utjeloviti osobito u vremenima kada je duhovni stupanj na kojem se nalaze ljudi jako nizak kako bi pre/do-nijeli zraku svjetla u svijet vrlo duboke tame… Jer gdjegod na Zemlji djeluje osoba koja je voljna voljeti tamo će sjajiti lagano svjetlo koje umirujuće dodiruje duše njegovih bližnjih ljudskih bića. A svjetlosno biće će uvijek donijeti sa sobom na Zemlju takvo lagano sjajeće svjetlo, jer ljubav u duši neće morati biti zapaljena pošto mali plamen već gori kada ono uđe u zemaljski život.

Ali takve ljude će često tretirati neprijateljski i oni se(be) moraju dokaz(iv)ati… otud isto tako proći test volje, kojeg ovaj život na Zemlji zahtjeva. Jer Božji neprijatelj će njih posebice iskušavati u nadi da će to dovesti do njihovog (pro)pada(nja), što jednom nije uspio učiniti. Unatoč tome, ljudsko biće nije ostavljeno bez zaštite protiv njegove sile pošto će ga njegovi duhovni prijatelji uvijek podržavati i osigurati sa snagom, koju će on uvijek (po)traži(va)ti od Boga. Jer duša od gore se neće nikad odreći svoje veze sa Bogom, mada je slobodna u svojoj volji i djelovanjima. I tako u vremenima duhovnog propadanja će se uvijek iznova pojaviti glasnici svjetla i ljubavi, koji otvoreno priznaju Boga i rade za Njega i Njegovo kraljevstvo… ljudi koji su prožeti Njegovim duhom i koji gorljivo i sa uvjerenjem proglašavaju Božanskog Iskupitelja i smatraju za svoj životni zadatak voditi svoja bližnja ljudska bića ka križu, jer oni razumiju značenje žrtve na križu i prema tome također znaju za opasnost u kojoj se ljudi nalaze… Oni su ovo znanje stekli kroz njihov život ljubavi, i prema tome također mogu biti marljivi/ustrajni predstavnici Isusa Krista i Njegovog djela Spasenja.  

Posebice u vremenima najveće duhovne nevolje će pomagači sići od gore ali bez znanja o njihovom porijeklu. Jer oni će, također, morati proći test volje, oni zbog ostvarivanja svog cilja često moraju živjeti najteži zemaljski život i ni u kojem slučaju im nije dozvoljeno biti toliko pod duhovnim utjecajem da su prisiljeni u njihovom razmišljanju, govoru ili ponašanju… Ali oni uvijek mogu očekivati pomoć kada im je potrebna, pošto će uvijek krenuti putem ka Bogu, Kojeg prepoznaju kao njihovog Oca i Kojeg vole sa svim svojim srcem… Iz tog razloga su njihova srca uvijek otvorena za primitak upliva snage iz duhovnog kraljevstva, i postignuće njihovog cilja je obično osigurano i jedino je u opasnosti ako osoba ostvari kontakte na Zemlji koji ju žele povući na dolje. Duša se neće morati bojati propadanja u bezdan ipak postoji opasnost da neće ostvariti najviši stupanj svjetla, unatoč tome ona će zadržati svoj prijašnji stupanj sreće… jedino što više nije stvoreno anđeosko biće koje ne može nego razmišljati i djelovati u skladu sa Božanskom voljom, nego je prošao kroz zemaljski život i dokazao svoju slobodnu volju i svoje odredište, tako da sada na taj način može ući u najviše sfere svjetla sa ciljem da bude neopisivo sretan.

AMEN

Spread the Truth