Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6855 (Zagađivanje zraka – vode – hrane…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6855, 21 Lipanj 1957

ZAGAĐIVANJE ZRAKA – VODE – HRANE…

Svako ljudsko biće može/smije očekivati od vas (ono) što vi očekujete od njega. Vi bi trebali biti pravedni prema svakome baš kao što (i) vi od njih zahtjevate isto. Vi ne bi trebali primjenjivati različit skup mjerila i vjerovati kako vi imate veća prava nego vaš bližnji u onim slučajevima gdje ste vi korisnici onog što vam je slobodno (ili ‘bez naplate’) bilo darovano od Mene… (onog) što vi osobno niste stekli nego je jednako na raspolaganju svih ljudi… znači (= što će reći) ona duhovna i zemaljska bogatstva koja Moja ljubav i Moja kreativna volja uvijek stavljaju na vaše raspolaganje.

Ovo uključuje sve darove koje primate iz Moje ruke… koje vi sami ne možete proizvesti, koji su prisutni bez vašeg uplitanja/uključivanja i koji doprinose vašem daljnjem postojanju (= nastavku vašeg postojanja)… koji su nužni za vaš prirodni život i koji ne mogu biti oduzeti od ni jednog ljudskog bića a da njegov život ne bude u opasnosti. To su elementi očuvanja života na koje svako ljudsko biće ima pravo i koji mu ne mogu biti oduzeti od strane drugih ljudi inače prijestup/prekršaj protiv Mojeg vječnog reda ima dalekosežne posljedice koje ne utječu samo na krive ljude već također na kreacije i mogu također rezultirati u njihovom uništenju.

Vi ćete ovo shvatiti samo ako zapitate sebe koji su vam životni elementi potrebni (= nužni za život) i zamislite njihovu raznolikost… kada doživite zrak i vodu i njihove kompozite i djelovanje na vas, koje daje/pruža ljudskom biću potpuno zdravlje ali koje također može rezultirati u bolesti i uništenju tjelesnih organa kada se, zahvaljujući ljudskoj volji, pojavi zagađivanje zraka i vode koje uzrokuje neizračunljivu/neprocjenjivu štetu… A grešnost ljudi sebe već ukazuje u činjenici da se oni ne plaše zagaditi ove posebno važne elemente očuvanja života tako da to dovodi do/izaziva štete opasne po život njihovih bližnjih ljudskih bića… I baš kao što svako ljudsko biće drži svoj vlastiti život dragim on počinjava grijeh kada svojem bližnjem ljudskom biću reducira najnužnije životne potrepštine, kada igra ulogu u ugrožavanju života drugih ljudi… Kao dodatak tome, ‘ugrožavanje života’ također uključuje (slijedeće,) kada tlo, koje proizvodi hranu za ljudski i životinjski život, postane lišeno svoje prirodne kvalitete; kada, korištenjem umjetnih sredstava, zemlja određena za obrađivanje poprima drugačiju kvalitetu, čiji proizvodi sada također sadrže supstance koje ni na koji način nisu korisne/blagotvorne za ljudsko tijelo. Ljudska bića se miješaju/upliću u prirodni zakon, štoviše, oni žele poboljšati, tj. oni prikazuju Moje kreacije kao nesavršene, oni žele povećati ljetinu zemlje i koriste za to krive metode… pošto oni samo trebaju zatražiti Moj blagoslov da bi isto tako postigli zaista blagoslovljenu žetvu…

Još jedan/slijedeći grijeh po ovom pitanju je branje voća prije nego je ono dozrelo… kada se, zbog pohlepe i materijalističkog razmišljanja, žetva događa prije prirodnog procesa dozrijevanja i kada je, kao rezultat, ljudsko tijelo prisiljeno boriti se protiv još nezrelih supstanci… što nije samo fizička već i duhovna stvar koja je vama često nepoznata. Ali sve ovo je integralno nepoštivanju zakona Mojeg vječnog reda. Čovjek uništava svoga bližnjega, on ga ne tretira pošteno i doprinosi neprekidnom povećavanju kaosa na Zemlji pošto jedino zemaljski život življen unutar zakonskog reda može imati ispravan učinak na tijelo i dušu.

Svako ljudsko biće ima pravo na podržan prirodni red (u smislu, ‘na prirodni red koji se podupire/podržava’) pošto sam Ja napravio stvaranje za cijelo čovječanstvo a ne samo za jedno ljudsko biće. Svakoj osobi je potreban čisti zrak, čista voda i dobra hrana za njegov fizički život i ni jedno ljudsko biće nije ovlašteno uzrokovati štetu drugome (za) koju ne bi želio da (nje)mu samom bude prouzrokovana.

Ali za vrijeme posljednjeg perioda prije kraja nema više obzira za život drugih ljudi, svakojaki bezobzirni eksperimenti se događaju, i uvijek jedino zbog ambicije, pohlepe i gladi za vlašću/moći, koja ugrožava sav zdrav život. Stoga onaj (= Sotona) koji želi uništiti sve žive kreacije da bi oslobodio duh (koji je) ograničen unutra u pogrešnoj pretpostavci da će on onda ponovno pripadati njemu, je trijumfalan… Svi ljudi koji djeluju u suprotnosti sa Božanskim redom su sebe predali njemu, oni slijede njegove sugestije i ignoriraju Moje zapovijedi koje zahtjevaju ljubav i pravednost.

Svatko samo misli na sebe i svoju vlastitu korist, a sudbina drugih ljudi ga ostavlja nedodirnutim. Život njegova bližnjeg ljudskog bića mu više nije svet, inače ne bi moglo doći do onog što treba biti očekivano sa sigurnošću: da će se sa životom ljudskog bića kockati pošto će Božanski zakoni prirode biti porušeni… jer jednog dana će se elementi probiti silom. Sama ljudska bića će biti tome uzrok pošto počinjavaju grijeh protiv Božanskog reda, protiv Moje zapovijedi ljubavi da ljube Boga i svoje bližnje.

AMEN

Spread the Truth