Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6844 (Istinski liječnik i istinski lijek…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6844, 3 Lipanj 1957

ISTINSKI LIJEČNIK I ISTINSKI LIJEK…

Ono što doprinosi izlječenju/ozdravljenju vaše duše će vam uvijek biti dano/pruženo, ali (to) će vam samo biti ponuđeno, neće vam biti nametnuto. Prema tome, mnoge duše ostaju bolesne i slabe pošto zanemaruju (u smislu ‘propuštaju priliku/mogućnost’) ono što im Ja neprestno nudim u ljubavi – Moju Riječ koja je najbolji lijek za one koji su smrtno bolesni. Vaša duša je već bolesna kada započinje svoj zemaljski život i mora proći kroz ovaj zemaljski život sa ciljem da bi se u potpunosti izliječila. Ali (duša) može napustiti ovu zemlju u istom slabom/nemoćnom stanju i onda još (ili ‘i dalje’) mora patiti beskrajno dugo vrijeme prije nego postigne/dosegne ono što je mogla postignuti/dosegnuti na zemlji, (naime,) potpuno izlječenje, stanje punoće/izobilja snage koje bi ju učinilo neopisivo sretnom.

Ja Osobno kao čovjek sam hodao po ovoj Zemlji (ili ‘duž ove Zemlje’) da bi vam dao primjer kako na pravilan način živjeti zemaljski život (ili ‘ispravno proživljenog zemaljskog života’). (Po)zna(va)o sam sve slabosti i nedostatke u ljudima i u tu svrhu sam vam ukazao put i kako vi unatoč svih vaših nedostataka i defekata možete postići vaš cilj. Naučavao sam vas i govorio sam vam, ponudio sam vam na Zemlji lijek/medicinu sa kojom bi ste se mogli izliječiti. Ja Osobno sam se ponovno vratio u Svoje Kraljevstvo, ali Moja Riječ će vam uvijek biti dostupna jer Ja sam govorio kroz usta svojih slugu, Mojih učenika koje sam delegirao (= u smislu, ‘povjerio im ulogu, odredio ih’) da vam govore. Sišao sam dolje do vas/k vama kroz Svoju Riječ, Ja sam sa vama u Mojoj Riječi, pošto sam se sažalio na vas jer sam gledao na vaše slabe i bolesne duše i znao da vam treba liječnik koji vas može izliječiti jer On zna vaše stanje i ima sprem(lje)nu pravu medicinu.

Ali vi se rijetko okrećete ovom doktoru i zato/na taj način ostajete u vašoj slabosti i ne možete biti izliječeni. I mada vam Ja opet i opet/iznova govorim vi i dalje ne slušate i na taj način vaš kratak boravak na ovoj zemlji prolazi bez da vaša duša napravi duhovni korak prema naprijed. Iz tog razloga Ja moram (do)pustiti da Moj glas zazvuči neuobičajeno jako i kao strog liječnik (moram) poduzeti bolne intervencije/zahvate da bi vašu dušu spasio od sigurne smrti. Sjetite se ovog kad doživite/iskusite stvari koje vam se čine okrutne, koje ne možete pomiriti/uskladiti sa Bogom Ljubavi. Sjetite se (ili ‘zapamtite’) da vas Ja ne mogu prisiliti da me slušate i ako odbijete Ja vam moram govoriti na ovaj način da bi Me bili u stanju čuti – onda/tada ne zaboravite da je najbolniji zahvat (ili ‘intervencija’) motiviran Mojom ljubavlju. Ali ako Mi pružite mogućnost da sa vama govorim samo jednom kada su vaše misli usmjerene prema Njemu Koji je iznad svih, Koji kontrolira sve, onda bi se velika opasnost mogla izbjegnuti. Onda bi sebe povjerili pravom liječniku i iscjelitelju, onda vam On može odrediti (= dati recept) pravilnu medicinu kada vam govori i daje uputstva koja će vam, ako ih slijedite, zasigurno omogućiti da izbjegnete smrt.

Ja jedino želim da svoje misli okrenete ka Meni, jer čineći tako vi otvarate vrata za Mene kroz koja Ja mogu ući i dati vam ono što veoma trebate. A pošto Ja nikad neću koristiti silu Ja koristim druga sredstva, koja vaše misli mogu okrenuti ka Meni. I sva mučna iskustva, udari sudbine svakojakih vrsta, pa i prirodne katastrofe, su takva sredstva za Moja stvorenja, koja u zemaljskom životu malo misle na Mene i na svoj stvarni zadatak/svrhu, (stvorenja) koja žalim jer im njihove bolesne duše moraju podnijeti još mnogo patnje, (samo) ako ne teže svome izlječenju, dokle god žive na zemlji. Jer Ja sam Bog ljubavi Koji sva Svoja stvorenja želi vidjeti sretna, ali Koji isto tako neprestano poštuje volju Svojih stvorenja i zbog toga je sudbina duše prepuštena njoj samoj.

AMEN

Spread the Truth