Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6818 (Vlastito spasenje preduvjet za spasiteljski rad…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6818, 29 Travnja 1957

VLASTITO SPASENJE PREDUVJET JE ZA SPASITELJSKI RAD  ….

Svaki pojedinac može i treba vršiti spasiteljski rad, tj. svojim bližnjima te dušama u onostranom pomagati pri oslobađanju iz vezanosti. No on je tada prvo morao i sam pronaći spasenje kroz Isusa Krista, Koji jedini s njega može skinuti okove i onda ga tako osposobljava za to da i sam bude aktivan u spašavanju. Tako da iz toga možete izvesti to da svaki čovjek koji svojim bližnjima želi propovjedati Evanđelje mora biti potpuno ispunjen Duhom Krista, tako da živi pravo Kršćanstvo i da se prepoznaje kao netko koga je spasio Isus Krist.

Donositi pomoć svezanima zahtjeva silu i slobodu, koju međutim ne posjeduje niti jedan čovjek koji prije toga nije bio spašen kroz Isusa Krista. A spasenje znači da je čovjek oslobođen iz vlasti Božjeg protivnika, koji na čovjeka uvijek utječe samo na negativan način i nad njime ima vlast, dok god ovaj stoji s onu stranu (izvan) Božanskog Spasitelja Isusa Krista. I njegova vlast očituje se u ne-ljubavnom načinu života, u grijesima i porocima svih vrsta, u vidno nesavršenom stanju, u kojem se dakle nalazi sve nespašeno …. 

A takav jedan čovjek nije sposoban biti spasiteljski djelatan na njegovom bližnjemu. On isto tako neće htjeti pomagati ni nespašenome u onostranom, pošto on za njegovu nevolju ne može skupiti samilosne Ljubavi …. A takav jedan čovjek nepodoban je za navješćivanje Evanđelja, jer njegove riječi neće imati silu i nikada neće moći buditi u život ono što je mrtvo. On je sam još nespašen …. a uspješan spasiteljski rad može biti vršen jedino Milošću i Snagom Isusa Krista …. 

I stoga vas ljude niti ne treba čuditi da se svezanost, pripadnost Božjem protivniku tako otvoreno očituje, jer nedostaje pomagačā koji bi mogli biti spasiteljski aktivni …. nedostaje sljedbenikā i priznavateljā Božanskog Spasitelja koji iz svog predanja Njemu i sami crpe spoznaju i snagu da bi i svojim nesretnim bližnjima pomogli do spasenja …. Nedostaju istinski spašeni …. jer oni se tad i sami prihvaćaju svog posla, pošto imaju unutarnji nagon za to da i svojim bližnjima donesu slobodu, koja njih same sada usrećuje ….  

Tko je i sam već pronašao put do Isusa Krista i njega prošao svjesno, taj mami i zove i svoje bližnje na isti put, on ih i sam vodi k Isusu Kristu, on ne miruje prije nego su i na njima prepoznatljivi znaci spasenja …. i on će u svome radu biti to marljiviji što više uspjeha može zabilježiti, jer neprestano se umnaža sila koja mu pritječe za njegov spasiteljski rad. Boga se ne da zavarati lijepim riječima i gestama, i čovjek ne može simulirati spasenje kroz Isusa Krita, jer ono se prepoznatljivo očituje i na van.

A nesebično djelovanje Ljubavi najsigurniji je znak spasenja iz vlasti protivnika. No ako ovo nije prepoznatljivo, onda se ni čovjek ne zalaže skroz ozbiljno za djelo spasenja na svojim bližnjima, jer tad mu nedostaje i vjera, čak i ako ju on ustima priznaje …. on je i sam još u grijehu, on se još nalazi pod protivničkom vlašću, on ne poznaje blaženstvo spasenja kroz Isusa Krista …. i on jeste i ostaje mrtvi vjesnik Isusa, koji i sam još nije shvatio značenje Njegovog djela spasenja.

S druge strane, svatko tko je prolašao spasenje kroz Krv Isusovu, i sam onda može vršiti spasilački rad, bez da je na van za to povlašten …. On putem svog načina života može dokazati svoju slobodu od protivnika, on se  pun sile može zalagati za Isusa Krista i Njegovo učenje, on svoje bližnje može upućivati na Njega, Koji jedini može razriješiti njihove okove; on može djelovati u tišini i postići više uspjeha od onih koji se nazivaju zastupnicima Boga na Zemlji, a koji daleko više zastupaju Njegovog protivnika …. On vlastitim primjerom i zauzimanjem može vrlo mnogo pridonijeti spasenju duša, on može Bogu biti revni suradnik već na Zemlji i jednog dana i u Duhovnom Kraljevstvu, pošto ga Moja Ljubav …. znak spasenja …. neprestano potiče da donosi pomoć onima koji su još nespašeni ….

AMEN

Spread the Truth