Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6810 (Uskrsnuće trećeg dana…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6810, 20 Travanj 1957

USKRSNUĆE TREĆEG DANA…

Do koje mjere vi ljudi priznate Moje djelo Spasenja odlučuje da li vjerujete u život nakon smrti, u uskrsnuće iz groba u kraljevstvo onostranog. Jer djelo Spasenja, Moja patnja i uskrsnuće, su kulminirali u uskrsnuću trećeg dana, koje je trebalo potvrditi sva Moja ranija učenja. Ono je trebalo osigurati ljudima dokaz da život nije završen kada tijelo umre već da duhovni život počinje jednom kada čovjek živi u skladu sa Mojim učenjem. Istinabog, Moje uskrsnuće se dvojbi (= ljudi sumnjaju u Moje uskrsnuće) i smatra ga se jedino za mit… A ono se niti ne može dokazati, u takva učenja se jedino može vjerovati ili ih se može odbaciti. Ovo vjerovanje je također rezultat Mojeg djela Spasenja ili naznaka da je čovjek iskupljen od strane Isusa Krista… pošto on vjeruje u Njega kao Božanskog Iskupitelja i prema tome također koristi blagoslove djela Spasenja. Međutim, činjenica da je Moje tijelo vidljivo nestalo iz groba ne znači da je ‘tijelo’ ustalo iz mrtvih, umjesto toga Moja fizička kućica/školjka/ljuska je sebe u potpunosti produhovila zahvaljujući Mojoj patnji i raspinjanju (ili ‘uslijed Moje patnje i raspinjanja’). Bilo je to duhovno odijelo koje je duša obukla, koje sam Ja učinio vidljivim ljudima kako bi im ukazao da je smrt konačno izgubila svoj strah pošto sam ju Ja pobijedio.

Moj život na Zemlji je ljudima trebao ukazati stazu koja vodi iz bezdana do najvišeg vrha…

Uz svako od Mojih učenja sam prikačio obećanje da će na njih čekati vječni život… Ali sam zahtjevao vjeru u Mene u Isusu Kristu… koje sam ipak malo pronašao, i čak su Moji učenici imali malo vjere, i bili su preplašeni do smrti kada sam Se(be) predao Svojim neprijateljima… Njihova vjera još nije bila dovoljno snažna da (uz)vjeruju kako sam Ja također bio Gospodar nad smrću, posljedično tome oni se nisu prisjetili Mojih Riječi da ću ‘Ja ponovno izgraditi ovaj hram u tri dana…’ (Ivan 2:19) Svaki od Mojih najbližih sljedbenika je bio zahvaćen velikom tugom, nešto se za njih srušilo kada su morali gledati Moju smrt na križu… Ja sam im želio pomoći, želio sam osnažiti njihovu vjeru ponovno i istovremeno im osigurati dokaz da Ja Jesam Gospodar života i smrti…

Iz ovog razloga sam učinio da se nešto vidljivo dogodi što je, međutim, omogućeno svim dušama… da ne mogu umrijeti već se bude u drugom kraljevstvu, koje je u skladu sa njihovim životom na Zemlji. Duša napušta tijelo ali ovo, kako je još nezrelo, ostaje iza nje. Prema tome čovjek nema dokaz o uskrsnuću nakon smrti i ono mu se niti ne može dati, zbog slobode njegove volje. Ali Ja sam bio u stanju uskrsnuti Moje tijelo istovremeno pošto su njegove supstance sebe produhovile, i time ne treba sumnjati u Moje uskrsnuće trećeg dana. Međutim, nisu Me svi ljudi bili u stanju vidjeti, Ja sam se jedino ukazao Mojima (= onima koji su pripadali Meni) pošto sam njima bio najavio Moje uskrsnuće trećeg dana, i zato što je njihov stupanj zrelosti to dozvoljavao… Ali oni koji su Moju grobnicu našli praznom su tražili mnoge druge razloge da bi objasnili nestanak Mojeg tijela, i prema tome nisu bili prisiljeni vjerovati. Ja sam se ustao iz mrtvih… Ljudi su jedino bili u stanju ubiti Moje tijelo, a čak i ovo više nije bilo predmetom prirodnog zakon nakon Mojeg raspeća, jer je bilo oslobođeno svih ograničenja…

Ali ljudsko biće na Zemlji jedino rijetko postiže ovaj stupanj zrelosti koji omogućava tjelesnim supstancama da se(be) povežu sa dušom nakon zemaljske smrti tijela, i prema tome vjerovanje u uskrsnuće je izuzetno krhko ili je povezano sa pogrešnim idejama. Njemu prema tome treba prethoditi iskupljenje kroz Isusa Krista, jer netko tko je i dalje opterećen krivnjom grijeha je još u potpunosti pod kontrolom Mojeg protivnika… I on će ugušiti svaku misao o mogućem uskrsnuću, on će jedino uvijek utjecati na ljudsko biće u negativnom smislu i tako im također prikazati Moje djelo Spasenja i Moje uskrsnuće kao nevjerojatne. Činjenica da se uskrsnuće trećeg dana svejedno dogodilo će teško biti dvoumljena od strane nekog tko sa potpunom sigurnošću ispovijeda Isusa Krista i Njegovo djelo Spasenja, pošto će Mu Moj duh to reći. I tako će njegove misli od strane Mene biti ispravno vođene, pošto Ja mogu raditi kroz Moj duh u svakoj osobi koja je pronašla svoj put nazad do Mene u Isusu Kristu. On više neće niti kušati smrt, pošto će ući u život kojeg mu je Isus Krist obećao… On je izbjegao smrt pošto je izbjegao onog koji je donio smrt na svijet. I on mu je pobjegao pošto je pribjegao ka Meni u Isusu Kristu. Od trenutka svog predavanja Isusu Kristu on je uskrsnuo iz mrtvih, jedino sada je on oživio, i svoj život vječno neće izgubiti.

Ali čak ni nevjernik neće prestati postojati, on, također, će jedino izgubiti svoje zemaljsko tijelo a ne postojanje svoje duše, ona će naprosto ući u kraljevstvo onostranog u stanju koje je slično smrti… Grob će ju držati zaključanu, i ako Isus Krist ne odgurne/otkotrlja težak nadgrobni kamen, ona će ostati tamo. Ali Božanski Iskupitelj je umro za svih na križu, i jednog dana će čas uskrsnuća doći za svaku dušu, jer jednog dana će Me ona zazvati u Isusu Kristu, i Ja neću dopustiti da njezin poziv ostane neodgovoren… Onda će se ona ustati iz groba i probuditi u život, onda će se grobni mrak povući i ona može ugledati svjetlo… Pošto sam Ja umro za sva ljudska bića, i čak oni koji počivaju u svojim grobovima će obratiti pažnju na činjenicu da sam Ja uskrnuo iz mrtvih i da ću dati život svakome tko žudi živjeti.

AMEN

Spread the Truth