Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4116 (Uništenje stare Zemlje… Doživljaj u tijelu… Upozorenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4116, 2 Rujan 1947

UNIŠTENJE STARE ZEMLJE… DOŽIVLJAJ U TIJELU… UPOZORENJE…

Rekao Sam vam da ćete posvjedočiti uništenju stare Zemlje dok ste još u tijelu i kažem vam to opet da bi uzvjerovali. Vaša je vjera slaba, i iznutra vi odbijate prihvatiti činjenicu da živite u posljednjim danima. Ali Moj Duh vam opetovano govori da je vrijeme kraja jako blizu… Zašto ovo ne želite vjerovati? Budući, u drugu ruku, vi ne možete zanijekati Istinu Mojih otkrovenja? I zašto se nadate i očekujete napredak, jedno poboljšanje zemaljskih uvjeta? Zašto vam misao o kraju u kombinaciji sa totalnim uništenjem stare Zemlje izgleda nevjerojatno i neprihvatljivo? Budući bi vi rado nastavili živjeti, budući niste još pripremljeni i ne kontemplirate dovoljno Moju Riječ, koja vam vrlo jasno objašnjava nužnost totalne transformacije stare Zemlje i uvest će vas u najdublju vjeru ako vi, sa vašom voljom spram Mene, apsorbirate i prihvatite svaku Riječ kao da dolazi s neba i živite sukladno…

Čak vi, koji trebate širiti Moju Riječ, dozvoljavate sebi biti pomućenima sumnjom, i prema tome ne reprezentirate Moju Riječ dovoljno uvjerljivo, vi sebi dozvoljavate biti podrovanima od strane primjedbi u suprotno. Vaša vjera nije dovoljno snažna, unatoč vaše dobre volje da Mi služite. Stvarnost života vas afektira i vi nalazite nemogućim pomiriti ju sa duhovnom sudbinom ljudskog bića. Posljedično tome vi ne podupirete dovoljno marljivo Moja otkrovenja u svezi nadolazećeg vremena. Vi sami ne uzimate Moju Riječ dovoljno ozbiljno, stoga vam Ja uvijek moram iznova dati isto hitno upozorenje o nadolazećem kraju… Vi ćete ga doživjeti dok ste još u tijelu… Zar vam to ne govori dovoljno? Da li znate koju ćete dob doživjeti? Može li biti da ćete živjeti jedino kratko vrijeme? Jedino Ja znam koji će dan biti posljednji i Ja ću ga čuvati u tajnosti, ali reći ću vam da on nije daleko i da ćete Mi služiti do kraja… Posljedično tome vi ćete morati doživjeti dan i trebate u to vjerovati!

Vi ćete biti dobri radnici za Mene budući vam uvjerena vjera također dopušta govoriti uvjerljivo. Ja trebam sluge poput vas na Zemlji koji će snažno poticati i vidljivo opisati ljudima potrebu za Mojim djelovanjem na Zemlji i duhovnu nevolju koju će čovječanstvo doživjeti ako ne primi pomoć. Vi primate Moju Riječ i prema tome ste već napredni u znanju… a ipak vi ne želite vjerovati premda ju vi nećete odbiti ili joj se suprotstaviti…

Iz ovog razloga vam Ja govorim još više uporno, budući je vrloduboka vjera potrebna ako će vaše riječi ostaviti utisak na vaša bližnja ljudska bića. Kada ste vi sami uvjereni da je ono što čujete kroz glas duha apsolutna Istina, onda ste vi istinski predstavnici Moje Riječi na Zemlji, i onda Mi vi posuđujete vaša usta tako da Ja mogu Osobno govoriti kroz njih. Vaš zadatak tijekom nadolazećeg vremena je biti Moj usnik (= onaj koji govori umjesto drugoga) budući Ja ne mogu Sebe objaviti ljudima na nijedan drugi način, ali je apsolutno nužno da će oni čuti Mene Osobno, premda nisu uvijek sposobni prepoznati Moj glas. Izuzetne poteškoće posljednjih dana će nadoći na ljude sa takvom žestinom da bi oni očajavali bez Moje pomoći, bez Moje Riječi. Ali ako im Ja Osobno govorim oni će biti snažni i sposobni oduprijeti se čak najvećoj nevolji budući su im Moje Riječi udijelile snagu. Otud vi trebate pružiti vaše usluge, budući se na ljude mora izvršiti utjecaj bez sile, i budući ću Ja Osobno uvijek biti prisutan kada vi, kao posrednici, uključite ljude u duhovne razgovore i tako uspostavite vezu između Mene i ljudi koji trebaju biti podučeni, koji hitno potrebuju Moju Riječ ako će izdržati do kraja. A kraj dolazi uskoro… Ja vas iznova stalno pozivam/adresiram; vi trebate vjerovati Mojim Riječima i sa potpunim povjerenjem prilaziti budućnosti, koja će se odviti kao što Sam vam prilično unaprijed rekao u Riječi i Pismu.

AMEN

Spread the Truth