Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4105 (Samoljublje… “Ljubi bližnjeg kao samog sebe…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4105, 14 Kolovoz 1947

SAMOLJUBLJE… LJUBI SVOGA BLIŽNJEG KAO SAMOG SEBE…


Bog vas je uputio da ljubite jedni druge, dao vam je zapovijed koju morate ispuniti, ako želite postati blaženi. A ova zapovijed ne zahtijeva ništa nego Ljubav za Njega i za bližnjega… Ipak, ona uključuje cjelokupni rad na vašoj duši, koju morate dovesti u stanje savršenstva još dok živite na Zemlji. Sve vaše misli, govor i postupci trebaju se slagati s ovom zapovijedi Ljubavi, ona se mora izraziti u volji da date i usrećite, u pomaganju, tješenju, ohrabrivanju i zaštiti… čovjek treba činiti svome bližnjemu ono što bi njega samoga činilo sretnim, ako bi on bio u jednakoj mjeri potrebit pomoći. Ljubi bližnjeg kao samog sebe… I tako je Bog odobrio čovjeku jednu količinu samoljublja, po kojoj on uvijek može izmjeriti koliko daleko on ispunja zapovijed Ljubavi za bližnjega. Ako je ljubav čovjeka za sebe velika, on onda također ima dužnost opskrbiti bližnjega u povećanoj mjeri, želi li ispuniti Božju volju. Onda također mora biti povišena njegova ljubavna aktivnost… Ako je samoljublje manje, a čovjek namjerava ispuniti Božju volju, onda će Ljubav prema bližnjemu premašiti nivo samoljublja, i ovo će čovjeku lakše pasti, budući se on lako može odvojiti od zemaljskih dobara, i ova okrenuti bližnjemu. Ali, od vas će uvijek biti zahtijevano, da prakticirate nesebičnu Ljubav za bližnjega, i tako vi morate također biti u stanju odreći se, morate biti u stanju žrtvovati u korist bližnjega kojeg želite usrećiti. A to lakše će vam ovo uspjeti, što više Ljubavi osjećate prema bližnjemu. No, kako bi u sebi probudili osjećaj Ljubavi za bližnjega, vi morate sebi predočiti da ste svi vi djeca jednoga Oca (Malahija 2:10), da ste svi vi imali svoje ishodište u istoj snazi, i da ste stoga svi stvorenja Božje Ljubavi… Onda ćete vi naučiti smatrati bližnjega svojim bratom, pokazivat ćete mu Ljubav, željet ćete mu pomoći kada je u potrebi, a vaša volja da pomognete će vas činiti sretnima, budući ona sama po sebi blagoslivlja i donosi vam duhovnu spoznaju… Dajete li vi bližnjemu ono što je vama samima poželjno, tako Bog također daje vama ono što je Njegovo… On vam daje Istinu, On vam daje svjetlo, snagu i milost… On vas usrećuje, i opskrbljuje vas na isti način, samo s dobrima koja potječu iz Njegovog kraljevstva, koja vam zemaljski ne mogu biti ponuđena. On međutim, također blagoslivlja vaš zemaljski posjed, umnažajući ono što vi žrtvujete, ako to služi spasenju vaše duše. Ako se stoga, u Ljubavi prema bližnjemu odričete, vi nećete morati oskudijevati, jer vam Božja Ljubav daje jednako, ako ste vi u potrebi, a On uistinu ne opskrbljuje štedljivo, nego On Svoje darove razdjeljuje bez mjere… ukoliko vi također žrtvujete bez zabrinutog računanja što bi vam moglo nedostajati. Ako vas Ljubav potiče na davanje, onda vi nećete oklijevati ili dijeliti oskudno, i stoga ćete vi također biti obilno opskrbljeni od vječne Ljubavi. A, ako vi niste u stanju osjetiti Ljubav, onda se morate naučiti (istrenirati) na aktivnost nesebične Ljubavi, morate gledati oko sebe, i gdje uočite potrebu, intervenirati i pružiti pomoćnu podršku. Takva je Božja volja, i tu volju vi morate učiniti vlastitom, onda će vas ljubavna aktivnost prema bližnjemu usrećiti u svakom pogledu… vi ćete zapaliti Ljubav u sebi, tako da ona postane jasan plamen koji zahvaća sve što mu se približi, budući je Ljubav Božanska, ona potječe od Boga i vodi nazad Bogu, i stoga je zapovijed Ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, najuzvišenija zapovijed, koja na Zemlji, kao i u onostranom, mora biti ispunjena kako bi se sjedinili s vječnom Ljubavi, i kroz to postigli vječno blaženstvo.

AMEN

Spread the Truth