Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4104 (Božja Volja – Glas srca… Unutarnje nagonjenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4104, 13 Kolovoz 1947

BOŽJA VOLJA – GLAS SRCA… UNUTARNJE NAGONJENJE…

Ja ću postaviti osjećaj u pogledu toga što trebate činiti a što ne u srce onih od vas koje ljubim pošto vi težite k Meni. I ako Mi u molitvi date sebe na povjerenje, ako Mi povjerite vaše brige ili misli, osjetit ćete ga u svome srcu i štogod se onda osjetite nagnani ili imate želju učiniti, to je ono što trebate učiniti i pred Mojim će očima biti ispravno. Ako Mi se(be) preporučite u molitvi više nećete biti u stanju sagriješiti, jer onda vas Ja neću više pustiti da postanete grešni. Ako Mi apelirate za Moju zaštitu Ja ću vam ju podariti, i onda se možete pouzdano osloniti na glas vašega srca, to jest, možete činiti ono što vaše srce želi. Ja sam vaš Otac, Ja želim da Mi priđete sa potpunim povjerenjem, i Ja se doista želim pobrinuti za vas kao što to voljeni otac čini, Ja vam želim dati ono što vas čini sretnim, pod uvjetom da vam to ne nanosi štetu. A budući ste vi sami nesposobni prosuditi što je za vašu dušu od dobrobiti a što vam nanosi štetu, vi Mi trebate prići i sebe Mi potpuno prepustiti, reći Mi vaše probleme, bili oni duhovne ili zemaljske prirode, i Ja ću vam odgovoriti, to jest, Ja ću postaviti Moju volju u vaše srce tako da ćete vi željeti učiniti što je ispravno i također to biti sposobni ostvariti. I tako Mi vi možete prići sa svim zabrinutostima, vi nikad nećete biti ostavljeni bez odgovora, jer Ja ću vam ga postaviti u srce. Vi jedino trebate obratiti pažnju na glas u vašem srcu, vi trebate znati kako je svako unutarnje nagonjenje/poticanje/nukanje uvijek utjecaj silà koje vas žele uvjeriti da nešto ostvarite ili da to ostavite. Sile mraka će vas željeti dovesti u iskušenje da počinite grijeh, sile svjetla na djelovanja koja su Meni ugodna. Neka utjecaj silà svjetla nad vama prevlada, onda nećete nikad biti sposobni sagriješiti. I prepustite sebe tim silama kadgod želite uspostaviti kontakt sa Mnom u molitvi, kadgod komunicirate sa Mnom i uvijek Me konzultirajte sa svim vašim problemima. Ja ljubim Moje žive tvorevine i Moj je jedini cilj spasenje njihove duše. A gdje nema te opasnosti Ja ću im sve podariti, čak zemaljska zadovoljstva, ako ona ne škode duhovnom stremljenju. Dapače, Ja uvijek želim biti vaš Mentor, vi bi uvijek trebali odluku prepustiti Meni i, nakon iskrene molitve, zapitati vaše srce i ono će vas doista voditi ispravno.

AMEN

Spread the Truth