Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4091 (Osobno…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4091, 25 Srpanj 1947

(OSOBNO)…


Ono što Bog združi, neka čovjek ne rastavlja… Ovo vam govorim Ja, u Čijoj je moći, jedan savez blagosloviti ili ga odvezati (poništiti, razriješiti, ukinuti). Ja vam to govorim, tako da vi otuda prepoznate da niti vaša vlastita volja, niti slučajnost, vas nije združila, nego da je jedino Moja volja bila presudna, i da se vi ovoj volji morate podložiti, ako ne želite Mene rastužiti i Meni se usprotiviti. Sudbina vas oboje je vama bila naznačena i odvija se tako, kako je ustanovljeno od vječnosti… Vi imate još samo malo vremena, i trebate u ovom kratkom vremenu Meni služiti cijelim srcem, a to možete jedino u potpunoj usklađenosti, u nastupanju bez ostatka jedan za drugoga. I zbog toga to iziskuje mnogo Ljubavi jedno za drugoga, budući su isto razmišljanje, isto htijenje i isto djelovanje pretpostavka (preduvjet) za duhovnu suradnju, koja izlazi preko okvira prirodnog. Kako međutim vi želite biti aktivni, ako Moj Duh u vama ne može u isto vrijeme djelovati? Jer vi ste jedno na drugoga upućeni, i zato morate u skladnom razumijevanju živjeti zajedno, a ovo zahtijeva čistu duboku uzajamnu Ljubav, koju morate njegovati kao nježni cvijet, trebate ju čuvati kao dragulj, jer jedino Ljubav čini mogućim da Ja Osobno budem s vama, i pripravim vas za vaš zadatak, za vaše djelovanje za Moje kraljevstvo. Želite li da vas Ja potpuno uzmem u posjed, onda vi morate kroz Ljubavno djelovanje stupiti u krug struje Moje Ljubavi, te uvijek i neprestano tražiti kontakt sa Mnom. A za to vi stalno nalazite prigodu, jer svakodnevni život nalaže i iziskuje mnogo Ljubavnog djelovanja, kako uzajamno, tako također i prema bližnjima. A ne smijete zaboraviti, da ste vi dužni Ljubav jedno drugome, da svaki ima pravo na Ljubav drugoga. I stoga trebate zajedno djelovati za Mene i Moje kraljevstvo, jer Ja trebam srca koja su voljna i sposobna ljubiti, a to sam prepoznao u vama. Uzmite ozbiljno Moje Riječi, budite pozvani (opomenuti) na stalno povezivanje, tako da vi zajedno možete raditi s radošću i predanošću za Mene, Koji ću blagosloviti vas i vašu duhovnu aktivnost, kao što sam vam Ja to obećao.

AMEN

Spread the Truth