Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4072 (Duhovno nanovo-rođenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4072, 28 Lipnja 1947

DUHOVNO NANOVO-ROĐENJE…

Duhovno nanovo-rođenje treba biti vaš cilj i nastojanje, a tad i stupate u savez sa Mnom, i vaš uspon vam je zajamčen. Vi ste rođeni u tijelo, a u vama drijema iskra koja je Moj udio, no ta iskra duha još nema život, iako vi živite na Zemlji, vi joj tek trebate dati život, dakle duh u vama mora doživjeti svoje rođenje, a jedino to je vaš posao. To je vaš zadatak od ispunjenja kojeg zavisi vaš život u vječnosti.

Dakle biti nanovo-rođen u duhu znači skroz nezavisno od tjelesnog života duhu u vama dati priliku da stupi u vaš život, znači takoreći da sudjeluje u svemu što vi mislite, govorite i činite. Duh u vama, koji je Moj udio, želi su-odlučivati u vašem zemaljskom životu, on vas želi savjetovati, voditi i učiti, on želi da ga se čuje i da privuče dušu te vam tako pomogne da dođete do sjedinjenja sa Mnom, kako biste postali blaženo-sretni.

A kako budite duh u sebi u život? Tako što činite volju Onoga Koji vam je dao život i koji je u vas umetnuo tu iskru duha, kako bi putem nje uspostavio vezu s vama koji ste još udaljeni od Mene a opet još na Zemlji trebate naći sjedinjenje sa Mnom. A Moja volja je da poštujete Moje zapovijedi, da Me ljubite iznad svega i vašeg bližnjega kao same sebe. Tada će vrlo brzo doći do nanovo-rođenja duha, i on će moći djelovati u vama ….

A njegovo djelovanje sastoji se prvo u sređivanju misli, koje se onda okreću duhovnim sferama …. Vaše razmišljanje biti će usmjereno (na) duhovno …. vi ćete se za razliku od prijašnjeg zemaljskog života zanimati sa duhovnim stvarima, vi svijet više nećete stavljati u prvi plan, nego će vaša žudnja biti usmjerena na stvari koje se tiču duševnog života, vi ćete razmišljati o životu nakon smrti, vi ćete Me tražiti, i Ja ću se dati naći …. Jer duhovna iskra u vama traži sjedinjenje s Ocem-duhom i želi vas potaknuti na istu tu težnju, ona vas želi odriješiti od svijeta i približiti vam čari duhovnog svijeta, a sve to će joj poći za rukom, ako joj date priliku da bude djelatna …. 

Onda ste nanovo-rođeni u duhu, i onda vi sigurno postižete vaš cilj, jer Ja sam sa duhovnom iskrom vječno povezan, a posljedično ste vi povezani sa Mnom, ako se dozvolite povući od strane duha u vama, ako ga probudite u život i onda se prepustite njegovom utjecaju …. Duša i tijelo tada će imati koristi od veze sa duhovnom iskrom u vama, duša i tijelo odustati će od zemaljskog svijeta, da bi se povezali sa duhovnim svijetom, i duša i tijelo hrliti će k Meni, pošto duhovna iskra tada upravlja razmišljanje, osjećanje i htijenje i duhovno nanovo-rođen čovjek se potpuno prepušta utjecaju duha. Dakle tko je nanovo-rođen u duhu, taj vječno više neće hoditi u tami, taj je našao svjetlo …. taj je oživio i svoj život neće više nikada izgubiti …. živjeti će u vječnosti ….

AMEN

Spread the Truth